V Banskej Bystrici odštartovali sériu podujatí v rámci Olympijského festivalu detí

Rozvoj športových aktivít pre deti a mládež predstavuje jednu z dlhodobých ambícií mesta pod Urpínom. V záujme podpory mladej generácie preto samospráva každoročne organizuje sériu športových podujatí, cieľom ktorých  je posilniť u detí a mládeže trvalý vzťah k športu a zapojiť  čo najväčší počet škôlkarov a žiakov do širokého spektra športových disciplín.

Olympijský festival detí mesta Banská Bystrica pre takmer 600 žiakov prvého stupňa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta odštartoval počas dnešného dňa v areáli školy na Ďumbierskej ulici. V Sásovskom trojboji si zmerali svoje sily žiaci zo ZŠ Ďumbierska, ZŠ Pieninská, ZŠ s MŠ Bakossova a ZŠ Sitnianska v niekoľkých športových disciplínach, napr. v hode kriketovou loptičkou, skoku do piesku či behu na 50 metrov. Aj tento rok ukázali, že zdravá súťaživosť im nie je cudzia. Žiaci zo ZŠ Golianova,  ZŠ SSV Skuteckého, ZŠ s MŠ Radvanská, ZŠ Trieda SNP budú súťažiť  v Športovom areáli  ZŠ Golianova dňa  30. mája 2024. Do tretice si v Športovom  areáli ZŠ J.G. Tajovského v Podlaviciach zasúťažia dňa 12. júna 2024 žiaci ZŠ J.G. Tajovského, ZŠ Spojová a ZŠ Moskovská.

Organizáciou športových olympiád mesto pokračuje v dlhoročnej tradícii podpory mladých talentov a ich výchovy v súlade s olympijskou myšlienkou, ktorá už po tisícročia rozvíja telo i ducha, posilňuje priateľstvá a učí potrebe rešpektovať a vážiť si všetkých ľudí. Podujatie ponúka nielen súťaže v rôznych športoch, ale aj vzdelávacie aktivity, ktoré približujú ideály fair play a súdržnosti. Veríme, že účastníkom umožní zažiť vzrušenie a inšpiráciu zo športového súperenia a dokáže v nich podnietiť túžbu dosiahnuť výnimočné výkony,

objasňuje Jana Bajnoková z Oddelenia športu MsÚ v Banskej Bystrici.

Tradičný Olympijský festival detí mesta Banská Bystrica sa bude dňa 22. mája odohrávať v duchu blížiacich sa Olympijských hier v Paríži 2024. Centrom športového zápolenia sa stane športový areál ZŠ Golianova, kde takmer 600 žiakov druhého stupňa základných škôl mesta preukáže svoje schopnosti v rôznych atletických disciplínach ꟷ beh na 60 m a 800 m, štafetový beh 4 x 250 m a skok do diaľky. V kolektívnych disciplínach si zmerajú svoje sily dievčatá v basketbale a vybíjanej, chlapci v malom futbale a florbale. Vo vedomostnej súťaži  o olympizme a LOH 2024  si účastníci môžu preveriť svoje znalosti o histórii, hodnotách a disciplínach olympijských hier, a zároveň sa dozvedieť viac o novinkách a plánovaných udalostiach pre nadchádzajúce hry v Paríži.

Mesto Banská Bystrica bude v športovom duchu pokračovať aj na prelome mesiacov máj a jún. Športové aktivity pre širokú verejnosť bude mesto organizovať v rámci Medzinárodného dňa detí, ktorý sa uskutoční 1. júna 2024 v Parku pod Pamätníkom SNP.

  1. júna 2024 na Atletickom štadióne SNP DUKLA na Štiavničkách sa stretnú najmenší účastníci na 26. ročníku Športovej olympiády detí materských škôl o Putovný pohár primátora mesta.

Aj v tomto školskom roku prebieha Mestská detská liga v malom futbale v štyroch kategóriách. Víťaz získa právo zúčastniť sa na Detských majstrovstvách Slovenska v malom futbale, ktoré sa uskutočnia 21. júna 2024 na Mestskom mládežníckom štadióne v mestskej časti Radvaň-Kráľová.

Bohatý program športových aktivít vyvrcholí v priebehu Olympijského dňa, 21. júna 2024 na Strednej športovej škole v Banskej Bystrici.

Bližšie informácie k jednotlivým podujatiam budú zverejňované na www.banskabystrica.sk .

 

Oddelenie športu MsÚ, Zdenka Marhefková

Pozri tiež

Banská Bystrica ožije tancom

Banská Bystrica sa ako jedno z mála miest môže pochváliť kontinuálnym tanečným vzdelávaním od základnej až …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *