Vo štvrtok začína Európsky týždeň športu

Mesto Banská Bystrica sa každoročne zapája do iniciatívy Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity obyvateľov. Aj v rámci tohtoročného, v poradí 7. ročníka Európskeho týždňa športu samospráva v spolupráci s materskými, základnými školami a centrami voľného času pripravila viaceré aktivity určené pre všetky vekové kategórie.

V dňoch od 23. septembra 2021 do 30. septembra 2021 sa budú škôlkari z banskobystrických materských škôl venovať športovým aktivitám v rámci podujatia Škôlkar v pohybe. Žiaci základných škôl si zašportujú individuálne po jednotlivých triedach počas hodín telesnej výchovy alebo spoločne popoludní v školskom klube. Chýbať nebude obľúbená Šarkaniáda, Skáčeme pre zdravie, Deň bez áut či športové aktivity ako atletika, loptové hry, strečingové cvičenia a iné.

„Do týždňa športu sa zapoja aj učitelia, pre ktorých sme pripravili Športový deň pre pedagógov. Víkend bude patriť turistike a hviezdam. V sobotu za priaznivého počasia bude možné absolvovať turistický výstup z Hviezdoslavovej ulice na Uhlisku na Vartovku, kde budú v rámci Dňa hviezd pripravené súťaže pre najmenších, ako aj voľný vstup pre registrovaných účastníkov do priestorov Hvezdárne. Priaznivci športu a zdravého životného štýlu budú mať možnosť zúčastniť sa na prednáške Výživa pre energiu a výkon, ktorá sa uskutoční pre registrovaných účastníkov online,“

objasňuje Monika Molnárová z Oddelenia športu MsÚ v Banskej Bystrici.

Stredoškoláci sa môžu zapojiť v rámci aktivít organizovaných Banskobystrickým samosprávnym krajom do branno-športovej netradičnej súťaže Na dno študentských síl, ako aj do Župnej kalokagatie 2021, krajského kola v orientačnom behu zmiešaných družstiev žiakov a žiačok. Európsky týždeň športu zakončí Žiacka chodecká liga, kde si súťažiaci zmerajú svoje sily v atletickej chôdzi.

Záujemcovia, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tom, ako jesť zdravo a uvedomelo sa môžu registrovať do 25. septembra 2021 na https://forms.gle/Z76nb3WnDxT4REnk9.

Počas celého Európskeho týždňa športu bude k dispozícii športový kvíz, do ktorého sa môžu súťaživé typy zapojiť od 23. septembra na FB Banská Bystrica – Európske mesto športu 2017. Spomedzi najúspešnejších účastníkov budú vyžrebovaní traja výhercovia vecných cien. Počas všetkých podujatí sa budú dodržiavať aktuálne platné protipandemické opatrenia v jednotlivých stupňoch COVID automatu.

PROGRAM

23. – 30.9.2021
ŠKÔLKÁR V POHYBE – pohybové aktivity pre deti materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, ktoré budú počas Európskeho týždňa športu prebiehať v zapojených materských školách
ŠPORTOVÉ AKTIVITY žiakov banskobystrických základných škôl, ktoré budú prebiehať počas hodín telesnej výchovy, či v školských kluboch detí, ako napríklad:
• Deň bez áut – netradičná športová činnosť s dopravnou tematikou
• Šarkaniáda – súťaž v púšťaní šarkanov žiakov
• Skáčeme pre zdravie – súťaž ročníkov a tried v počte naskákaných skokov cez švihadlo
• Atletika, loptové hry, strečingové cvičenia a iné športové aktivity žiakov
ŠPORTOVÝ KVÍZ pre obyvateľov mesta prostredníctvom formulára zverejneného na webstránke mesta a na sociálnych sieťach. Spomedzi najúspešnejších účastníkov budú vyžrebovaní traja výhercovia vecných cien
23.9.2021
• ŠPORTOVÝ DEŇ PRE PEDAGÓGOV základných škôl – netradičné športové disciplíny pre pedagógov banskobystrických základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, ktoré sa bude konať v športovom areáli ZŠ s MŠ Radvanská, v čase od 14.30h – do 17.00h
25.9.2021
• DEŇ HVIEZD – turistický výstup na Vartovku, kde budú pripravené súťaže pre najmenších ako aj voľný vstup pre registrovaných do priestorov Hvezdárne, 10.00h – 15.00h
Banská Bystrica – Európske mesto športu 2017
Európsky týždeň športu (23.9. – 30.9.2021)
27.9.2021
• VÝŽIVA PRE ENERGIU A VÝKON – online prednáška Daniela Weissa, výživového kouča na tému zdravej výživy s možnosťou konzultácie o tom, ako vylepšiť svoj životný štýl, ktorá sa bude konať pre registrovaných účastníkov online od 16.00h do 18.00h
28.9.2021
• NA DNO ŠTUDENTSKÝCH SÍL – branno – športová netradičná súťaž pre stredoškolákov, ktorá sa uskutoční na rozcvičovacom atletickom štadióne na Štiavničkách, od 10.00h do 15h
30.9.2021
• ŽUPNÁ KALOKAGATIA 2021 – krajské kolo v orientačnom behu zmiešaných družstiev žiakov a žiačok, ktorá bude prebiehať v areáli Strednej odbornej školy, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica , od 8.30h do 15.00h
30.9.2021
• ŽIACKA CHODECKÁ LIGA – 1. kolo chodeckej súťaže, ktorá bude prebiehať v športovom areáli ZŠ s MŠ Radvanská, od 13.00h do 16.00h.

Podujatia budú prebiehať podľa platných hygienických opatrení v jednotlivých stupňoch COVID automatu.
Zmena programu vyhradená.

TS Mesto BB , Zdenka Marhefková, foto ilustr. red.

Pozri tiež

Na Technickej univerzite vo Zvolene nájdu študenti nový priestor pre sebarozvoj

Úplne prvý Welcome Hub Banskobystrického kraja včera slávnostne otvorili na Technickej univerzite vo Zvolene. Slúžiť …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *