Spravodajstvo

október, 2023

 • 2 októbra

  Ako oceniť DOBRO

  Je tomu sedemnásť rokov, kedy sme sa spolu s Vami po prvýkrát pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 5. decembra pustili do oceňovania výnimočných a inšpiratívnych ľudí, ktorí nezištne pomáhajú vo svojom okolí, a robia množstvo skvelej práce dobrovoľne a zadarmo.  V roku 2010 sme pôsobnosť tohto podujatia rozšírili na celý Banskobystrický samosprávny kraj. Vďaka Vám, ktorí nominujete výnimočných dobrovoľníkov …

  Čítaj viac »

september, 2023

 • 29 septembra

  Seniori sa dozvedia viac o živote architekta svetového mena

  V októbri príroda naberá na svojej kráse plnosťou rozmanitých farieb. Je ako dôchodkový vek, jeseň života, ktorá so sebou prináša skúsenosti, dozrievanie múdrosti, a tiež radosť i bolesť. Už viac ako tri desaťročia je október vyhlásený za Mesiac úcty k starším. Samospráva nezabúda celoročne na skôr narodené Banskobystričanky a Banskobystričanov. Počas desiateho kalendárneho mesiaca pre nich pripravuje pestrú paletu akcií v rámci Akadémie európskeho seniora. Z Bystrice …

  Čítaj viac »
 • 28 septembra

  Pomoc príde priamo za seniormi v ďalších regiónoch Banskobystrického kraja

  Banskobystrický samosprávny kraj rozširuje projekt Centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti do ďalších šiestich regiónov. Získať sa mu podarilo 2,1 milióna eur z národného projektu, ďalších takmer 110-tisíc eur pridá župa z vlastných zdrojov na zabezpečenie SOS náramkov. Dnes o tom rozhodli krajskí poslanci.  Agentúra opatrovateľskej starostlivosti v Tornali a Centrá integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti v Haliči, Banskej Štiavnici a vo Vinici. To je štvorica úspešných projektov, ktoré už dnes …

  Čítaj viac »
 • 28 septembra

  Informácie k voľbám do NR SR, ktoré sa uskutočnia už túto sobotu

  Vooľby do NR SR sa uskutočnia v sobotu 30. septembra 2023  Počet voličov: V stálych zoznamoch voličov je zapísaných 61 571 voličov s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica. V stálych zoznamoch voličov mesta je zapísaných aj celkovo 2 143 obyvateľov s trvalým pobytom „mesto Banská Bystrica“. Ide najmä o ľudí bez domova, resp. občanov bez trvalého pobytu. Volebné miestnosti K voľbám bude pripravených 78 volebných miestností, väčšinou v priestoroch základných škôl …

  Čítaj viac »
 • 26 septembra

  Banská Bystrica sa pripravuje na chodníkovú novelu týkajúcu sa parkovania na chodníkoch

  Od 1. októbra 2023 začne na území celého Slovenska platiť novela zákona o cestnej premávke, ktorá pre všetky samosprávy predstavuje úbytok parkovacích miest. Od tohto dátumu bude pre motorové vozidlá platiť zákaz parkovania na chodníku s výnimkou vyznačených miest, ktoré spĺňajú potrebné parametre. V Banskej Bystrici sa to týka piatich lokalít. V nich bude parkovanie na chodníku po umiestnení dopravného …

  Čítaj viac »
 • 22 septembra

  Pozvánka: Medikováčstvo – umenie červeného kovu

  Ľudia poznali z kovov ako prvú meď, vhodnú na kovanie i tepanie a bol to práve tento kov, čo zmenil dejiny ľudstva. Z bronzu a medi sa vyrábali okrem úžitkových predmetov aj výtvarne hodnotné predmety, neraz pokryté zelené medenkou, ktorá je typická pre oxidáciu medi. Popri zlate, striebre a cíne je meď jedným z prvých kovov, ktoré človek spoznal a čoskoro začal systematicky využívať …

  Čítaj viac »
 • 22 septembra

  Banskobystrický samosprávny kraj otvoril ďalšiu ambulanciu, v Revúcej ordinuje nový špecialista

  V Revúcej sa bude o pacientov starať kardiológ MUDr. Alexander Bohó. Je to ďalší lekár, ktorý využil ponuku Banskobystrického samosprávneho kraja a prišiel ordinovať do jeden zo šiestich župných ambulancií.  Rodený Handlovčan študoval medicínu v Košiciach, následne takmer desať rokov pôsobil na Klinike kardiológie Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb. Skúsenosti zbieral tiež na viacerých zahraničných pobytoch v niekoľkých európskych krajinách. Naposledy pracoval …

  Čítaj viac »
 • 19 septembra

  Vďaka získaným mimorozpočtovým zdrojom mesto pod Urpínom pokračuje v realizácii viacerých projektov 

  Po rozpútaní vojenského konfliktu vo februári minulého roka našli stovky odídencov z Ukrajiny nový domov aj v Banskej Bystrici. Samospráva sa spolu s Banskobystričanmi zmobilizovala a poskytla postihnutým pomoc v podobe šatstva, stravy, ubytovania, až po zabezpečenie vzdelávacieho procesu v mestských školských zariadeniach či služieb tlmočenia a jazykových kurzov pre dospelých. V tejto súvislosti sa mesto zapojilo do výzvy ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a bolo úspešné. Získané mimorozpočtové …

  Čítaj viac »
 • 18 septembra

  V Kúpeľoch Sliač predstavili víziu rekonštrukcie centrálnej časti kúpeľov

  Architektonický ateliér BETWEEN dnes odbornej i širokej verejnosti predstavil na pôde Kúpeľov Sliač výsledky dopracovanej urbanisticko-architektonickej štúdie, ktorá je podkladom pre víziu a ideu rozvoja celého kúpeľného areálus dôrazom na záchranu a rekonštrukciucentrálnej časti kúpeľov. Ide o tzv. prvú etapu obnovy, o ktorú sa snažia Kúpele Sliač. Zámer obnovy Kúpeľov Sliač predstavilo vedenie kúpeľov a ministerstva hospodárstva pred dvoma rokmi. Odvtedy bola úspešne zrealizovaná ideová architektonicko-urbanistická …

  Čítaj viac »
 • 18 septembra

  KOMUCE pripravuje deň otvorených dverí

  Pre všetkých obyvateľov mesta pod Urpínom je na Robotníckej ulici 12 zriadené Komunitné multifunkčné centrum (KOMUCE). Poskytuje sociálne služby i viacúčelový priestor, ktorý môžu Banskobystričanky a Banskobystričania využiť na rôzne aktivity. V bezbariérovom objekte, v centre mesta so záhradou, je zriadené i kaderníctvo. Vzniklo ako chránené pracovisko. Aj takýmto spôsobom je možné  vytvárať podmienky pre pracovné uplatnenie ľudí so zdravotným znevýhodnením. …

  Čítaj viac »