Areály škôlok sú opäť o niečo krajšie, bezpečnejšie, reagujúce na zmeny klímy

Vo viacerých areáloch materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica pribudli v uplynulých týždňoch dažďové záhrady, nová zeleň a pieskoviská boli doplnené o ochranné plachty. V interiéroch škôlok sa podarilo vymeniť staré osvetlenie za nové úsporné LED svietidlá, ktoré dosiahnu výraznú úsporu elektrickej energie. Všetky opatrenia realizovala samospráva v rámci projektu Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica, ktorým reaguje na klimatickú zmenu.

Pobyt malých škôlkarov v areáloch materských škôl skvalitnia počas horúcich dní posuvné tieniace siete inštalované na detských pieskoviskách. Okrem toho ich ochránia pred znečistením a neželanými zvieracími návštevníkmi.  Už dnes sú realitou v MŠ Družby, MŠ Tulská 25, MŠ Jilemnického 8, MŠ Nová 2, MŠ Jakubská cesta, MŠ Senická cesta, MŠ Horná, MŠ Lazovná, MŠ Buková a MŠ Šalgotarjánska.

„Tieniaca sieť zabezpečuje dostatočne príjemné prostredie pre dlhodobý pobyt vonku počas horúcich slnečných dní. Siete, ktoré sú odolné voči UV žiareniu a plesniam, sú inštalované na pieskoviskách počas celého roka. Ak sa používajú, presunú sa do hornej polohy pomocou posúvačov siete. Keď sa nepoužívajú, ponechajú sa v spodnej polohe a slúžia ako kryt a ochrana. Ďalšou možnosťou je umiestnenie tieniacej techniky v závislosti od polohy slnka nad pieskoviskom,“

objasňuje Ivan Drgoňa, energetik mesta Banská Bystrica.

K ďalším opatreniam, ktoré dokážu reagovať na zmeny klímy je výsadba okrasných záhonov a realizácia dažďových záhrad. Vytvorené boli v areáli MŠ Jilemnického, MŠ Tulská, MŠ Nová, MŠ Družby a MŠ Šalgotarjánska.

„Celkovo sme v škôlkach nahradili nepriepustné povrchy za priepustné v rozlohe 1162 metrov štvorcových. Dosiahneme tým lepšie zadržiavanie zrážok a zlepšenie manažmentu vody v našom meste. Pri realizácii dažďových záhrad boli do zeme uložené nádrže na dažďovú vodu s integrovaným čerpadlom. Dažďová voda zachytená na streche škôlky je zvedená  do nádrže. V prípade výdatných zrážok bude  voda z nádrže cez prepadové hrdlo dovedená pomocou trativodu pod úrovňou terénu do  dažďovej záhrady k nasiakavým vrstvám. Voda zadržaná v nádrži bude slúžiť na polievanie bylinkového záhonu, ktorý slúži na vzdelávaciu činnosť,“

dopĺňa Drgoňa.

Vo viacerých škôlkach bolo zároveň vymenené staré interiérové osvetlenie za 749 úsporných LED svietidiel. V MŠ Lazovná sa zrealizovala výmena starých kotlov za moderné plynové kondenzačné kotly.

zdroj a foto: Mesto Banská Bystrica, Zdenka Marhefková

Pozri tiež

Mestský erb z priečelia historickej radnice reštaurátori zakonzervujú

Veľký a malý erb mesta, vlajka, zástava, veľká a malá pečať, úradná pečiatka i štandarda primátora sú symbolmi …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *