Banská Bystrica poukázala na chýbajúci počet detských psychiatrov

Na celoslovenský akútny nedostatok lekárov v rôznych špecializáciách upozorňujú odborníci dlhodobo. Na pravidelnom stretnutí pracovnej skupiny Rodina, deti, mládež v rámci Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica sa diskutovalo práve o problematike chýbajúcich detských psychiatrov. S cieľom poukázať na ich nedostatočný počet zorganizoval banskobystrický Odbor sociálnych vecí MsÚ pracovné rokovanie s viacerými aktérmi, ktorí sa práci s deťmi v našom meste venujú. Pokiaľ ide o dostupnosť psychiatrickej starostlivosti pre deti a mládež, Banská Bystrica vychádza spomedzi krajských miest najhoršie. Prítomní sa zhodli, že týmto problémom je nevyhnutné sa zaoberať, diskutovať o návrhoch riešení a vyvinúť spoločenský tlak, aby bolo zo strany štátu nájdené systémové riešenie.

Na stretnutí sa v uplynulom týždni v priestoroch MsÚ zúčastnili zástupcovia mesta Banská Bystrica, BBSK, banskobystrickej Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Centra prevencie a poradenstva, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, občianskych združení a ďalších verejných štátnych inštitúcií. Online bola prítomná aj hlavná odborníčka MZ SR pre detskú psychiatriu MUDr. Terézia Rosenbergerová a predsedníčka sekcie detskej a dorastovej psychiatrie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS ꟷ MUDr. Zuzana Matzová.

Na potrebu akútneho riešenia tejto situácie poukazujú nielen rodičia, ale aj subjekty verejnej a štátnej správy poskytujúce zdravotnícku, inštitucionálnu starostlivosť, poradenské a výchovno-vzdelávacie inštitúcie a tiež subjekty zaoberajúce sa ochranou detí pred násilím. Je náročné dostať sa k pomoci. Naše deti musia cestovať za špecialistami do vzdialenejších miest, čo nie je žiadúce, vzhľadom na ich psychické zdravie. Tejto téme je potrebné sa venovať, obzvlášť v dnešnej dobe plnej rôznych nástrah,“

hovorí Martin Majling, 2. viceprimátor mesta Banská Bystrica.

Situácia v banskobystrickom regióne je alarmujúca. Absentuje ambulantná starostlivosť detských psychiatrov, ktorí by prijímali nových pacientov, no zároveň by fungovali aj v akútnom režime. Zúčastnení sa zhodli, že jedinou možnosťou je zatraktívniť pracovnú pozíciu pre vyštudovaných detských psychiatrov rôznymi benefitmi, bonusmi či bývaním.

Nízka dostupnosť detského psychiatra v krajskom meste Banská Bystrica, dokonca v celom okrese a regióne, je evidentná už dlhodobo. Situácia sa však z roka na rok zhoršuje a akútnu podobu nadobudla už dávnejšie. V meste momentálne nie je žiadny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý by ambulantne prijímal špecificky iba psychiatrických pacientov v detskom a adolescentnom veku. Napriek existencii Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici, mesto nedisponuje ani žiadnymi lôžkami špecificky určenými pre týchto pacientov. Na základe uvedeného považujem slovné spojenie „nízka dostupnosť“ za eufemistické a hovoriť je potrebné priamo o nedostupnej zdravotnej starostlivosti v odbore detská psychiatria v meste Banská Bystrica a v priľahlom regióne,“

hovorí doktor Michal Patarák, prednosta II. Psychiatrickej kliniky Rooseveltovej nemocnice.

V prípade, že je u maloletých zistený problém, ktorý je potrebné riešiť v odbornej psychiatrickej ambulancii, je náročné dostať sa k pomoci. Zúčastnení ocenili ambíciu samosprávy poukázať na tento problém, hoci mesto samotné nemá adekvátne možnosti, ako ho vyriešiť.

Situácia na strednom Slovensku je veľmi zlá, podobne sme však na tom aj na východe. Na celom Slovensku je celkovo 40 detských psychiatrov, z toho sú mnohí na dôchodku. Chýbajú aj potrebné lôžka. Naša mládež je v zlom stave, nehovoriac o ukrajinských deťoch s rôznymi traumami. Mladí ľudia sú negatívne ovplyvňovaní sociálnymi sieťami, nemá s nimi kto pracovať a nemáme ich kde prijať.  Z chorých detí zdravý dospelý človek nevyrastie. Čakacie doby na ambulantné vyšetrenia či hospitalizáciu sú niekoľkomesačné. Som vďačná, že máte snahu a zvolali ste toto stretnutie, a  ako jediná samospráva ste prejavili záujem o riešenie danej témy,

prihovorila sa zúčastneným online  hlavná odborníčka MZ pre detskú psychiatriu Terézia Rosenbergerová.

Mesto Banská Bystrica má vo svojej pôsobnosti napríklad aj zariadenia núdzového bývania, v ktorých vyrastajú deti z málo podnetného prostredia. Často potrebujú pomoc, no v našom meste ju nevedia nájsť.

Hoci pôsobnosť mesta v rámci zdravotníctva je oklieštená, na problém, s ktorým sa denne stretáva štátna správa i neštátne subjekty pracujúce s deťmi, chceme poukázať aj takýmto spôsobom. Musíme sa venovať všetkým obyvateľom. Ak nebudeme mať zdravé deti, tak keď dospejú,  môže to mať nežiaduci dopad na celé mesto a spoločnosť,“

uzatvára Karol Langstein z Oddelenia sociálnej a krízovej intervencie MsÚ v Banskej Bystrici.

 

zdroj a foto: Mesto BB, Zdenka Marhefková

Pozri tiež

Banská Bystrica ožije tancom

Banská Bystrica sa ako jedno z mála miest môže pochváliť kontinuálnym tanečným vzdelávaním od základnej až …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *