Banská Bystrica spolupracuje s Európskou komisiou a OECD v oblasti participácie

Mesto sa v októbri 2020 stalo jednou z 56 samospráv sveta, ktoré sa prihlásili k programu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni. Prostredníctvom iniciatívy radnica uplatňuje princípy, ktoré pomáhajú skvalitňovať verejné služby, zlepšovať vzťahy a súdržnosť obyvateľov a samosprávy. Banská Bystrica bola v uplynulých dňoch zaradená do projektu, v ktorom budú mať vybrané mestá a regióny z krajín Európskej únie možnosť spolupracovať v otázkach otvoreného vládnutia s expertmi OECD.

Samospráva rozvíja svoj potenciál mnohými smermi. Od vstupu do Iniciatívy pre otvorené vládnutie sa zintenzívneli inovatívne snahy v oblasti participácie – zapájania obyvateľov do procesov tvorby verejných politík. Mesto sa v spolupráci s občianskou organizáciou Dialogue Centre n. o., zapojilo do medzinárodnej výzvy na získanie podpory expertov OECD práve v oblasti participácie v rámci projektu “Inovatívna implementácia princípu partnerstva v Kohéznej politike EÚ“. V marci 2022 vyhlásila výzvu Európska komisia.

Výberový proces spočíval v príprave projektovej dokumentácie a trojkolovom online pohovore s predstaviteľmi OECD a Európskej komisie. Teší ma, že projektový tím mestského úradu v rámci výberového procesu vyzdvihol motiváciu Banskej Bystrice skvalitňovať zapájanie obyvateľov do komplexných strategických procesov v kohéznej politike a do manažmentu eurofondov,“ poznamenal primátor Ján Nosko.

Zámerom projektu zo strany OECD a Európskej komisie je podporiť verejné inštitúcie a občianske organizácie v zapájaní obyvateľov do tvorby európskej kohéznej politiky, a s tým súvisiaceho manažmentu eurofondov v rámci programového obdobia 2021 – 2027. Môže ísť napríklad o výber investícií a ich monitorovanie v kontexte integrovaných územných stratégií.

Úspech sme zaznamenali nepochybne aj kvôli zapojeniu mesta do Iniciatívy pre otvorené vládnutie a svojmu snaženiu v oblasti aplikácie princípov otvoreného vládnutia do praxe. Partnerstvo Banskej Bystrice a Dialoque Centra sa nakoniec stalo jedným z vybraných  partnerstiev v Európe,” povedala Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie MsÚ Banská Bystrica.

Okrem mesta pod Urpínom bude OECD a Európska komisia, v rámci pilotného projektu, spolupracovať v oblasti participácie napríklad aj s talianskym mestom Latina a rumunským mestom Ramnicu Valcea. Oceňujeme aktívny prístup Banskej Bystrice, ktorá sa zapojila do Iniciatívy pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni. Svojou účasťou samospráva ukazuje, že názor verejnosti jej nie je ľahostajný. Posilnenie participatívneho prístupu zabezpečí, že obyvatelia budú informovaní o tom, ako sa nakladá s verejnými prostriedkami, čo môže v konečnom dôsledku zvýšiť dôveru ľudí vo verejné inštitúcie. Verím, že úzka spolupráca s expertmi z Európskej komisie a OECD prinesie mestu cenné poznatky a skúsenosti, ktoré sa im podarí pretaviť do praxe,” uviedol Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Podpora odborníkov OECD v oblasti participácie potrvá do konca roka 2023. „Obyvatelia vybraných samospráv sa budú môcť podieľať na rozhodovaní o investíciách, výbere operácií a ich monitorovaní v kontexte integrovaných územných stratégií, udržateľného rozvoja miest a udržateľnej mestskej mobility,“ dodal Mauricio Mejia, politický analytik OECD.

Link na oficiálnu tlačovú správu Európskej komisie: tu

Mesto BB, Miroslav Strelec

Pozri tiež

Nedeľa v Medenom hámri v znamení humoru

OZ ZA! Medený hámor v spolupráci s mestom Banská Bystrica pozýva 16. júna o 16:30 …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *