Banská Bystrica vyhlasuje krajinársko-architektonickú súťaž na revitalizáciu mestského parku

Mestský park na Tajovského ulici bol a stále je dôležitou lokalitou v meste pod Urpínom, ktorá plní nielen environmentálne poslanie, ale zároveň ide o jedno z obľúbených oddychových miest stretávania sa mnohých Banskobystričanov.

Samospráva v týchto dňoch vyhlasuje krajinársko-architektonická súťaž, ktorej cieľom je pripraviť návrh revitalizácie národnej kultúrnej pamiatky tak, aby bola zachovaná pôvodná kompozícia a priestorové usporiadanie vegetačných i architektonických prvkov. Zámerom mesta je zrevitalizovať mestský park pre súčasné i budúce generácie s prihliadnutím na odborné odporúčania, ako aj podnety od obyvateľov Banskej Bystrice.

Revitalizácia mestského parku je pre samosprávu prioritou, čoho dôkazom je niekoľko mesačná intenzívna spolupráca a dialóg s odborníkmi, ale aj samotnými obyvateľmi. Rozsiahly participatívny proces, ktorého súčasťou boli rôzne diskusie, informačno-odborné aktivity, stretnutia či konferencia, odštartovalo mesto začiatkom tohto roka. Práve výstupy participatívneho procesu, do ktorého sa zapojilo vyše 200 Banskobystričanov, ale aj zapracované požiadavky odborných útvarov mesta i Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici významne prispeli k tomu, že vzniklo kvalitné zadanie pre krajinársko-architektonickú súťaž návrhov. Súťažné podmienky, ktoré vypracoval odbor architekta mesta boli overené Slovenskou komorou architektov.

„Som rád, že vďaka spoločnému úsiliu sa nám podarilo vytvoriť kvalitné zadanie pre krajinársko-architektonickú súťaž návrhov. Hoci máme pred sebou ešte dlhú cestu, predsa len sme o krok bližšie k revitalizácii jedinečnej národnej kultúrnej pamiatky, ktorá patrí medzi dominanty nášho mesta. Verím, že nám súťaž prinesie kvalitný návrh riešenia tohto obľúbeného verejného priestoru, ktorý bude pripravený reagovať na výzvy budúcnosti, no zároveň dokáže reflektovať dôležitý odkaz minulosti. Zároveň je dôležité, aby prihliadal na zmenu klímy a ponúkal riešenia, ktoré budú zmierňovať jej dopady,“

hovorí primátor Ján Nosko.

Výsledný projekt, ktorý bude vypracovaný na základe víťazného súťažného návrhu, musí rešpektovať limity vyplývajúce zo zákona o ochrane pamiatkového fondu. Na základe záujmov obyvateľov a vlastného autorského vstupu poskytne predstavu o ideálnej podobe mestského parku. Súťažné návrhy je možné odovzdávať do konca januára 2023.

„Medzi členmi riešiteľského tímu musí byť minimálne jeden autorizovaný krajinný architekt spolu s autorizovaným architektom, alebo minimálne jeden autorizovaný krajinný architekt spolu s autorizovaným stavebným inžinierom. Medzinárodná porota, ktorá bude hodnotiť súťažné návrhy má sedem riadnych členov, dvoch náhradníkov a dvoch expertov. Majú v nej zastúpenie autorizovaní architekti a autorizovaní krajinní architekti z Čiech i Slovenska, ako aj špecialisti na zeleň a ochranu pamiatok,“

dopĺňa architekt mesta Martin Pavelek

Súťaž bola odoslaná na zverejnenie do Úradného vestníka EÚ 26. októbra 2022. Súťažné dokumenty budú dostupné od 31. októbra na adrese: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/451149. Všetky podrobné informácie k participatívnemu procesu obnovy mestského parku nájdete na: https://www.banskabystrica.sk/mestskypark/.

Mesto Banská Bystrica, Dominika Adamovičová, foto ilustr. red.

Pozri tiež

Mestskí lesníci zasadia tento rok vyše 52-tisíc nových stromčekov

Lesy okolo Banskej Bystrice sú veľkou zásobárňou pitnej vody, nielen pre mesto, ale aj pre …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *