Banskobystrické GAS-ko získalo prestížny IB program, jeho absolventi majú šancu dostať sa bez prijímačiek aj na Harvard či Oxford

Gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici po takmer štvorročnom úsilí úspešne získalo IB Diplomový program, ktorý pre jeho absolventov otvára dvere na tie najlepšie svetové univerzity. Ide o prvú školu v našom kraji, ktorej sa program podarilo získať a len o štvrté štátne gymnázium na Slovensku.

 Dva roky štúdia v angličtine, predmety ako dobrovoľníctvo, teória poznania alebo rozšírená esej, množstvo bádania, samoštúdia, riešenia zložitých úloh a na konci medzinárodne uznávaný diplom International Baccalaureate (IB), ktorý otvára dvere do celého sveta a na tie najlepšie univerzity. To bude už čoskoro realita na banskobystrickom Gymnáziu Andreja Sládkoviča.

Gymnázium, ktorého zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), získalo tento medzinárodný program ako vôbec prvá škola v kraji a len ako štvrté štátne gymnázium na Slovensku. Jeho absolventi majú po úspešnom ukončení a získaní diplomu šancu dostať sa na najprestížnejšie svetové univerzity ako Harvard alebo Oxford. Tí najlepší, s najvyšším počtom získaných bodov, bývajú prijatí bez prijímacích skúšok.

„Ide o zavŕšenie nášho takmer štvorročného úsilia. Program má veľmi prísne kritériá, jeho súčasťou bolo aj certifikované vzdelávanie učiteľov a väčšinu tohto obdobia trvalo vypracovanie komplexnej vyučovacej náplne. Našou snahou bolo odlíšiť sa od iných gymnázií a priniesť niečo, čo bude mať zmysel pre žiakov nielen po akademickej stránke, ale aj z hľadiska holistického, komplexného rozvoja osobnosti,“ hovorí riaditeľka školy Iveta Onušková.

Súčasťou vyučovacieho procesu je podľa jej slov aj pohľad na celý svet, tolerancia, rešpektovanie inakosti a iných názorov – absolventi IB Diplomového programu tak budú nielen akademicky zdatní, ale aj ľudsky všestranní. Program naviac každých sedem rokov prechádza prehodnocovaním, aby reflektoval na aktuálnu situáciu vo svete – menia sa sylaby, niektoré predmety zaniknú a nahradia ich úplne iné, podľa aktuálnej potreby.

BBSK sumou viac ako 200-tisíc eur finančne pokryl vybavenie a rekonštrukciu špičkových laboratórií pre biológiu a pre chémiu, troch učební pre informatiku, multimediálnej knižnice a učební pre nové kreatívne predmety, dobrovoľníctvo a vizuálne umenie.

„Sú dva pramene, z ktorých každý človek načerpá dôležité až podstatné pred svoj život: rodina a rodinné prostredie a vzdelanie a prostredie, v ktorom sa vzdelanie odohráva. O tom prvom sa hovorí, že je nenahraditeľné – a je to pravda. O tom druhom, o vzdelaní, že je kľúčové – a to je tiež pravda. Dnes je mi obrovskou radosťou informovať banskobystrickú, našu krajskú aj slovenskú verejnosť, že sme do nášho kraja na naše GAS priniesli ohľadom vzdelania niečo absolútne výnimočné, nevšedné a unikátne,“

povedal počas dnešného tlačového brífingu predseda BBSK Ondrej Lunter.

Prví študenti začnú v IB Diplomovom programe študovať v školskom roku 2025/2026 – otvárať sa bude jedna trieda, s maximálnym počtom 32 žiakov, ktorí budú robiť prijímacie skúšky v 2. ročníku svojho stredoškolského štúdia. Študovať v IB programe v Banskej Bystrici budú môcť po úspešnom zložení prijímacích skúšok deti z celého Slovenska.

„Všetky predmety sa budú vyučovať na princípe bádania – žiaci si stanovia ciele a budú pracovať na ich napĺňaní. Pedagóg bude viac facilitátorom, ktorý ich bude smerovať, ale organizácia času a krokov k dosiahnutiu cieľa bude na žiakoch samotných. V rozvrhu budú mať pomerne veľa okien, počas ktorých sa budú venovať samoštúdiu a dohľadávaniu informácií v databázach a medzinárodných zdrojoch v multimediálnej knižnici. Naučia sa pracovať s informáciami, so zdrojmi, čítať s porozumením, kriticky myslieť – všetky ich práce budú podobné bakalárskym prácam,“

doplnila Lucia Lipovská, koordinátorka programu.

Zaujímavé je, že veľkou zmenou prešli aj všetci pätnásti členovia IB tímu, vrátane riaditeľky školy. Tí veľmi úzko spolupracujú a jednotlivé predmety sa snažia previazať tak, aby vyučovanie dávalo zmysel ako celok – ak napríklad na anglickej literatúre budú so žiakmi čítať Orwella, na dejepise už budú mať prebratú studenú vojnu, aby chápali súvislosti.

„IB program je neustála práca a zdokonaľovanie – pre študentov aj učiteľov. Ďakujem pani riaditeľke a celému jej tímu, všetkým, ktorí sa na tomto úspechu podieľali a ktorí sa nebáli na túto cestu vykročiť. Takto si predstavujem silu komunity, ktorá spoločne dokáže najviac. Takto veci vyzerajú, keď fungujú,“

uzavrel Ondrej Lunter.

zdroj  a foto: BBSK, Lenka Štepáneková

Pozri tiež

Neznáme Pobaltie, jazyk a tradičné zvyky v Litve

Prví obyvatelia Litvy boli baltské kmene, ktoré začali v 10. storočí vytvárať organizovanú spoločnosť. Bolo to …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *