BBSK pokračuje v rekonštrukciách ciest

Banskobystrický samosprávny kraj pokračuje aj v tomto roku v rekonštrukciách ciest a mostov, ktoré má vo svojej správe. Z vlastného rozpočtu na rekonštrukcie vyčlenil viac ako 14,1 milióna eur, ďalších vyše 57 miliónov má v pláne čerpať z európskych zdrojov. Prevažne na rekonštrukcie mostov pôjde aj 7 miliónov, ktoré župa načerpá z úveru.

Banskobystrický samosprávny kraj odštartoval tohtoročnú sezónu rekonštrukcií ciest symbolicky v obci Veľká Čalomija v okrese Veľký Krtíš. Práve v tomto okrese už boli ukončené rekonštrukcie prvých štyroch tohtoročných úsekov v celkovej dĺžke 6,5 kilometra a hodnote takmer 660-tisíc eur. Konkrétne ide o vybrané úseky ciest Čebovce – Nenince, Veľký Čalomija – spojka, Malý Krtíš – Bušince a Koláre – Kosihy nad Ipľom.

„Som veľmi rád, že dnes sme sa stretli práve tu, v obci Veľká Čalomija, aby sme slávnostne prestrihli pásku a nielen symbolicky prevzali už zrekonštruované úseky, ktoré sme nedávno dokončili v okrese Veľký Krtíš, ale aj informovali o našich plánoch na tento rok. Okrem už spomínaných úsekov máme tento rok v okrese Veľký Krtíš v pláne rekonštruovať ďalších desať, v celkovej dĺžke vyše 16 kilometrov a v hodnote presahujúcej 2 milióny eur,“

povedal predseda BBSK Ján Lunter, ktorý zároveň poďakoval za spoluprácu poslancom krajského zastupiteľstva i starostkám a starostom z okresu.

„Práve vy ste našimi hlavnými partnermi v regióne – aj na základe vašich požiadaviek rozdeľujeme financie z rozpočtu kraja a spoločne usilujeme o to, aby sme postupne všetky cesty, ktoré sú v našej správe, dostali do čo najlepšieho stavu,“ doplnil Ján Lunter.

Kraj pokračuje v historicky najväčších rekonštrukciách

Do konca minulého roka sa Banskobystrickému samosprávnemu kraju podarilo len z vlastných zdrojov opraviť viac ako 600 kilometrov ciest II. a III. triedy. V tomto roku investuje župa z vlastného rozpočtu do rekonštrukcií viac ako 14,1 milióna eur a zrekonštruuje celkovo 92 úsekov v dĺžke presahujúcej 121 kilometrov.

„Medzi úseky s najväčšou dĺžkou budú patriť napríklad vyše šesť kilometrový úsek medzi Devičím a obcou Kráľovce-Krnišov v okrese Krupina, čoskoro tiež očakávame dokončenie rekonštrukcie 5,6 kilometrového úseku v okrese Rimavská Sobota na osi Zádor – Ivanice – Cakov. Plánovanú máme tiež 5,5 kilometrovú rekonštrukciu na úseku Litava – Lackov – Senohrad,“

doplnil Ján Lunter.

Plán rekonštrukcií 2022 – z vlastného rozpočtu BBSK 

Okres Počet úsekov Dĺžka km Predpokladaná suma
Banská Bystrica 7 6,711 806 054 eur
Banská Štiavnica 3 1,935 344 511,94 eur
Brezno 4 2,812 412 725 eur
Detva 5 3,553 520 095 eur
Krupina 7 13,821 1 132 371,47 eur
Lučenec 13 12,906 1 718 145,27 eur
Poltár 3 5,703 840 619,19 eur
Revúca 8 10,293 1 351 830,84 eur
Rimavská Sobota 17 34,815 3 430 383,9 eur
Veľký Krtíš 10 16,046 2 051 187,09 eur
Žarnovica 8 3,938 555 223,96 eur
Žiar nad Hronom 7 8,484 963 349,61 eur
Spolu 92 121,017 km 14 126 497,27 eur

K týmto úsekom v priebehu rokov 2022 – 2023 pribudnú aj ďalšie, na ktoré sa kraju podarilo získať peniaze z európskych zdrojov. Celkovo pôjde o šesť projektov v predpokladanej celkovej hodnote viac ako 57 miliónov eur. Vďaka nim kraj už tento rok začne s rekonštrukciami  135 kilometrov ciest a 73 mostov.

Plán rekonštrukcií 2022-2023 – z eurofondov (IROP)

Názov Hodnota EUR
Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno – Č. Balog a III/2724 Kokava n/Rimavicou – Utekáč 11 514 453,97

 

2 etapy

Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 17 999 982,67

 

3 etapy

Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fiľakovo – hr. okr. LC/RS 4 345 795,06
Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina 7 295 347,96

 

2 etapy

II/512 hr. Trenčianskeho kraja – Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica 7 762 615,97

 

2 etapy

Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad 8 248 603,96

 

2 etapy

Úver na kritické mosty

Jednou z priorít kraja do najbližších rokov sú systematické rekonštrukcie mostov, ktoré sú v kritickom stave. Pôjde najmä o mosty, ktoré sú podľa ich stavebno-technického stavu zaradené v kategóriách V. a VI. (zlý a veľmi zlý stav) a o mosty špecifického konštrukčného typu – tzv. Vloššák.

„Takýchto mostov sme dnes identifikovali v správe nášho kraja spolu 155. Rekonštrukcie mostov sú naročné finančne i projekčne, je k nim však nevyhnutné pristúpiť čo najskôr – aby sme sa vyhli situácii akú už dnes pozorujeme v ostatných krajoch a kde bolo nevyhnutné viacero mostov úplne uzavrieť. Rozhodli sme sa preto ako kraj zobrať si úver vo výške 7 miliónov eur a financovať z neho prevažne tieto rekonštrukcie mostov. Zároveň je toto aj apel na vládu, aby sa zamyslela nad tým, ako systémovo dostať do regiónov peniaze nevyhnutné na rekonšrukciu tejto kritickej infraštruktúry. Nie je možné, aby táto zodpovednosť bola len na pleciach samospráv,“ povedal podpredseda BBSK Ondrej Lunter.

Podľa jeho slov už intenzívne prebiehajú rokovania s poslancami z jednotlivých okresov a odborníkmi na cestnú infraštruktúru a spoločne vytypovávajú konkrétne mosty tak, aby boli financie rozdelené rovnomerne do všetkých okresov. V tejto chvíli je už na rekonštrukcu pripravených 15 konkrétnych mostov v hodnote viac ako 3 milióny eur, k nim však po rokovaniach pribudnú ďalšie.

Rekonštrukcie mostov –  z úveru 7 mil. eur* :

Okres Most Predpokladaná cena
BB Môlča – rekonštrukcia most č. 2421 – 003 – úver 61 500
BS Hodruša Hámre – rekonštrukcia most č. 2520 -01 124 000
BS Podhorie – rekonštrukcia most č. 2538 -01 110 000
DT Korytárky – rekonštrukcia most č. 526 -020 244 500
DT Detva – rekonštrukcia most č. 2455 -009 326 000
KA Dudince – PD na rekonštrukciu mosta č. 2555 -001 41 070
LC Lučenec – rekonštrukcia most č. 2655 -3 293 591
LC Panické Dravce – rekonštrukcia most č. 585 – 003 254 843
RA Muráň – rekonštrukcia most č. 531 – 042 375 000
VK Čelovce  – rekonštrukcia most č. 2568 – 10 261 000
VK Želovce – rekonštrukcia most č. 2607 – 2 279 000
ZV Môťová – rekonštrukcia most č. 2442 -005 88 500
ZV Sampor – rekonštrukcia most č. 2451 – 001 204 000
ZH Jánová Lehota – rekonštrukcia most č. 2480 – 01 140 000
ZH Kunešov spojka- rekonštrukcia cesty III/2502 201 697
Spolu konkrétne mosty 15 objektov 3 004 701

*Tento počet nie je konečný. Ďalšie objekty budú pribúdať po rokovaniach s poslancami ZBBSK za jednotlivé okresy

BBSK, Lenka Štepáneková, foto ilustr. red

Pozri tiež

Takéto kúsky len tak neuvidíte: Parkouristi chystajú v Bystrici veľký COMEBACK

Mesto pod Urpínom už po desiatykrát rozskáču parkouristi. Tešiť sa môžete na atraktívnych hostí aj …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *