Budeme spravodlivo podporovať mestské časti?

Zdá sa, že vo vymedzení mestských častí a volebných obvodov je viac problémov, než len neexistencia mestskej časti Fončorda. Lapidárnym dôkazom je aj návrh mestského rozpočtu.

Pri schvaľovaní volebných obvodov pred voľbami v roku 2014 poslanci väčšinového klubu odmietli návrhy na vytvorenie troch rovnocenných volebných obvodov a schválili 4 neproporcionálne. Ak by sa jednalo len o pomocné vymedzenie území pre zvolenie príslušného potrebného počtu poslancov mestského zastupiteľstva, tak by to nebol žiadny problém. Problém nastáva však v tom prípade, akonáhle sa volebné obvody zároveň stávajú aj územiami Výborov mestských častí. V návrhu rozpočtu je totiž pre každý volebný obvod , Výbor mestskej časti, vymedzená rovnaká suma 30 000 eur na investičné akcie, predovšetkým na údržbu komunikácií a verejných priestorov.

Nepremyslené a nezodpovedné konanie poslancov spôsobilo to, že aj volebný obvod ani nie so 6 000 obyvateľmi bude mať k dispozícii takú istú sumu na investície ako volebný obvod s viac než 30 000 obyvateľmi. To znamená, že vo Volebnom obvode č.4 nepripadne ani 1 euro na obyvateľa, zatiaľ čo vo Volebnom obvode č.2 viac než 5 eur na obyvateľa.

To však nie je jediné nezrozumiteľné a nepochopiteľné nakladanie s verejnými prostriedkami vo vzťahu k územným jednotkám mesta a ich obyvateľom. Na prvý pohľad síce vyzerá prerozdelenie financií vo výške 1,25 eur na jedného obyvateľa Výboru mestskej časti na činnosť a aktivity občianskych rád spravodlivo. Horšie už je, keď si chcete overiť, ako sa tieto financie vo vnútri Výboru prerozdeľujú na jednotlivé občianske rady, ak na území Výboru existuje viacero občianskych rád. Neexistuje žiadny oficiálny údaj o tom, koľko obyvateľov žije na území tej ktorej občianskej rady. O rozdelení financií rozhodujú poslanci Výboru a správnosť prerozdelenia sa nedá overiť a ani verejne kontrolovať, či skutočne v tej ktorej občianskej rade pripadlo 1,25 eur na jedného obyvateľa. K netransparentnosti môže prispieť ešte aj fakt, že poslanci Výboru rozhodujú o tom, cez ktoré jediné občianske združenie je možné vyúčtovávať financie na činnosť a aktivity občianskych rád na území Výboru.

Zdá sa, že je teda ozaj najvyšší čas urobiť poriadky nielen v územnom členení mesta, vo vymedzení volebných obvodov, Výborov mestských častí, ale aj v transparentnej evidencii údajov za jednotlivé mestské časti, ako aj evidencie obyvateľov po Výboroch a po jednotlivých Občianskych radách. A keď sa už v tom rozhodnú poslanci urobiť poriadky, tak by z Občianskych rád mali urobiť legitímnych zástupcov občanov spravujúcich si vlastný život komunity a nielen organizovanie osláv MDD a Mikuláša. Záujem občanov tomu nasvedčuje.

(prr)

Pozri tiež

Veľkolepé oslavy salašníctva a ovčiarstva sa konali po roku opäť na Salaši Zbojská

Na Salaši Zbojská sme v rámci podujatia ,,Deň valaskej kultúry a sviatok ovčiarsky“ oslávili tradície …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *