Deň otvorených dverí na TUZVO 2024

Technická univerzita vo Zvolene pozýva záujemcov o štúdium i širokú verejnosť na tohtoročný Deň otvorených dverí. Návštevníci univerzity budú mať možnosť nahliadnuť nielen do jej priestorov, ale aj dozvedieť sa viac o ponúkaných študijných programoch či o možnostiach mimoškolských aktivít, ktoré sú prirodzenou súčasťou študentského života.

V utorok 30. 01. 2024 v čase od 9.30 do 12.00 hod. predstavia možnosti štúdia všetky štyri fakulty Technickej univerzity vo Zvolene – Lesnícka fakulta, Drevárska fakulta, Fakulta ekológie a environmentalistiky a Fakulta techniky, ako aj univerzitný študijný program Ekonomika a manažment prírodných zdrojov, ktorý je prierezovým študijným programom naprieč viacerými fakultami.

Lesnícka fakulta ako jediná na Slovensku ponúka širokú paletu študijných programov v študijnom odbore Lesníctvo vrátane poľovníctva a manažmentu zveri, ekológie lesa či geoinformačných technológií. Program dňa otvorených dverí ponúkne pohľad na to, ako možno manažovať les vo virtuálnej realite či extrahovať DNA vybraných stromov a zvierat. Návštevníci si budú môcť zasúťažiť v spracovaní dreva na harvesterovom trenažéri Komatsu a zoznámiť sa aj s možnosťami osobnostného rastu pri krúžkových aktivitách.

Drevárska fakulta je jedinečná svojím profilom, keď okrem tradičného štúdia v odbore Drevárstvo ponúka aj také študijné programy ako Protipožiarna ochrana a bezpečnosť, Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu a aj Dizajn nábytku a interiéru. Na Drevárskej fakulte sa záujemcovia o štúdium ponoria do vedy, ale aj zábavy – objavia fascinujúci svet štruktúry dreva, spoznajú drevené kompozity v kocke či navrhnú viacúčelový nábytok s jednoduchou montážou. Návštevníci tiež zistia, ako nás chránia hasiči, spoznajú úspešných dizajnérov a zatočia kolesom ekonomicko-manažérskych zručností.

Fakulta ekológie a environmentalistiky predstaví záujemcom o štúdium zaujímavé prednášky, ukážky a prezentácie unikátnych prístrojov a laboratórií či ukážky záverečných a vedeckých prác v troch ponúkaných študijných programoch – Ochrana a využívanie krajiny, Ekológia a ochrana biodiverzity a Forenzná a kriminalistická environmentalistika. Zaujímavými budú určite prehliadka forenzného laboratória. problematika mestských tepelných ostrovov, prednáška o tajomnom svete húb i prezentácia činnosti študentského spolku ESSA.

Fakulta techniky pre záujemcov o štúdium v študijnom programe Výrobná technika pripraví nielen interaktívne ukážky z oblasti techniky, ale aj kvíz so zaujímavými cenami. Návštevníci tiež uvidia stavebnicu výrobnej linky a 3D robota i termovíznu kameru. Všetci si budú môcť zmerať sily pomocou snímača sily, zhodnotiť zvary prostredníctvom stereomikroskopu či preskúmať virtuálnu realitu, a tak sa presvedčiť, že štúdium techniky je to pravé.

Technická univerzita vo Zvolene ponúka aj štúdium v atraktívnom ekonomickom študijnom programe Ekonomika a manažment prírodných zdrojov, ktorý je prierezovým študijným programom naprieč viacerými fakultami. Práve v ňom sa odráža zodpovednosť za budúce generácie, pre ktoré univerzita nastavuje štandardy udržateľného rozvoja spoločnosti so zameraním na bioekonomiku a zelené hospodárstvo.

Okrem prezentácie študijných programov sa predstavia aj univerzitné mimoškolské aktivity vrátane možností športového a kultúrneho vyžitia. Samozrejmosťou bude aj prehliadka univerzitného kampusu, internátov či jedálne.

O nás:

Technická univerzita vo Zvolene je moderná vysokoškolská inštitúcia, ktorá rozvíja tvorivé vedecké bádanie a na jeho základe poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore. V systéme vysokých škôl na Slovensku má jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s primeraným rozšírením do ďalších technických, prírodovedných, bezpečnostných, ekonomických a umeleckých oblastí.

V súlade s profiláciou napĺňa Technická univerzita vo Zvolene svoje poslanie zelenej univerzity, ktoré pramení z tradícií banskoštiavnickej Baníckej akadémie ako jednej z najstarších vysokých škôl technického a lesníckeho zamerania v Európe i vo svete. Od januára 2021 je členom Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+. Technická univerzita vo Zvolene má v súčasnosti štyri fakulty, ktorými sú:

  • Lesnícka fakulta,
  • Drevárska fakulta,
  • Fakulta ekológie a environmentalistiky,
  • Fakulta techniky.

zdroj a foto: Technická univerzita vo Zvolene, (Ján Lichý)

Pozri tiež

Na Technickej univerzite vo Zvolene nájdu študenti nový priestor pre sebarozvoj

Úplne prvý Welcome Hub Banskobystrického kraja včera slávnostne otvorili na Technickej univerzite vo Zvolene. Slúžiť …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *