„Dvojníci – menovci z prírody“

V prírode sa stretávame s rôznymi menami rastlín a živočíchov. Názvy všetkých druhov organizmov tvorí dvojslovné pomenovanie, ktoré býva odvodené od ich charakteristických čŕt. Často to býva zafarbenie a výzor tela, životný priestor, typické pohybové prejavy alebo je v názve niektorých živočíchov obsiahnutý odkaz na jeho charakteristický zvuk, ktorý vydáva. Tak sa môžeme v prírode stretnúť s rosničkou zelenou, babôčkou zubatokrídlou, stepiarkou dlhorohou, potápkou chochlatou či jesienkou spevavou.

Stredoslovenské múzeum – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja  v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pripravilo  v priestoroch Tihányiovského kaštieľa v Banskej Bystrici výstavu približujúcu históriu vzniku názvoslovia organizmov. Banerová výstava „Dvojníci – menovci z prírody“ uvádza príklady druhov, ktoré majú spoločné pomenovanie na základe podobných charakteristík a čŕt alebo určitej prepojenosti jedného organizmu s druhým. Sprístupnená bude od 12. januára 2023 v Tihányiovskom kaštieli.

„Okrem veľkého počtu kvalitných vyobrazení na základe nejakých spoločných vlastností je výstava zaujímavo doplnená rôznymi perličkami zo života rastlín, húb a živočíchov. Príkladom takýchto dvojníkov v prírode môžu byť: živočích kukučka jarabá a rastlina kukučka lúčna, živočích líška hrdzavá a huba líška oranžová, živočích medveď hnedý a rastlina medvedica lekárska,“

prezrádza kurátorka výstavy Renáta Kapustová.

Názvy niektorých druhov rastlín, húb a živočíchov odrážajú okrem názvu vyplývajúceho z tvaru, výzoru či zvuku aj ich ekologické vlastnosti, ako je príslušnosť k biotopu. Poznáme preto záružlie močiarne, škovránka poľného, jazveca lesného ale aj pieskárku púpavovú. V názvoch lykovec muránsky, fuzáč karpatský či kamzík vrchovský tatranský sa odráža zase geografické rozšírenie spomínaných organizmov.

„Výstavu sme sa snažili spestriť atraktívnymi exponátmi, pochádzajúcimi zo zbierok Stredoslovenského múzea ako aj interaktívnymi prvkami. Okrem hľadania dvojníkov, tých mladších čaká hmatačka a pexeso so živočíchmi, ktoré dostali zaujímavé názvy po slávnych osobnostiach. Deti sa budú môcť zahrať na prírodovedcov a vymyslieť úplne nové meno pre zvieratko, ktoré im bude predstavené. Tých smelších čaká priraďovačka na mape s obcami, ktorých názvy boli odvodené od názvov rastlín, húb, živočíchov alebo minerálov“,

dopĺňa Renata Kapustová.

Všetky ďalšie informácie nielen o vzniku názvoslovia v prírode sa návštevníci budú môcť dozvedieť  v priestoroch Tihányiovského kaštieľa aj vďaka tvorivým dielňam, ktoré budú venované práve dvojníkom v prírode.  V rámci vstupného na výstavu si tak návštevníci môžu odniesť domov aj niečo malé na pamiatku. Výstava potrvá do 19.3.2023.

SSM, ana Kurtíková

Pozri tiež

Nedeľa v Medenom hámri v znamení humoru

OZ ZA! Medený hámor v spolupráci s mestom Banská Bystrica pozýva 16. júna o 16:30 …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *