Hlasujte za ideové zámery v prospech rozvojových projektov mesta

Banskobystrická samospráva predstavila v marci tohto roka nový parcitipatívny koncept, ktorým je tzv. Ideathon. V rámci neho sa doposiaľ uskutočnili dve verejné stretnutia, ktorých cieľom bolo prepojiť mesto, obyvateľov, kľúčové inštitúcie a regionálnych podnikateľov. Následne bolo možné zo strany verejnosti, prostredníctvom online formulára, navrhovať rôzne ideové námety do Integrovanej územnej stratégie. V tomto momente sa posúvame do záverečnej fázy, v ktorej možno rozhodnúť o jednotlivých projektov. Obyvatelia môžu za ľubovoľný počet zámerov hlasovať od dnešného dňa do 8. júna 2023 n tomto odkaze. 

Posilnenie využívania otvorených dát, Viacúrovňový manažment mesta, Mestskí koordinátori spolupráce a dialógu, Projekt aktívneho starnutia pre seniorov v Banskej Bystrici či Mestský environmentálny program a informačné kampane pre rôzne skupiny obyvateľov. To je len výber námetov, ktoré boli v uplynulom období zozbierané a zároveň posúdené odborníkmi mestského úradu. Celkovo ide o 25 projektov, ktoré sú zaradené do troch kategórií: Moderná samospráva, Zelená oblasť a Sociálna oblasť.

„Zaujíma nás názor a potreby obyvateľov, preto chceme zistiť mieru podpory k navrhovaným projektom. Veríme, že aj online participácia si bude postupne získavať čoraz viac záujemcov. Výsledky verejného hlasovania budú mať odporúčací charakter pre Kooperačnú radu Integrovanej územnej stratégie Funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica, ktorá finálne rozhoduje o výbere projektov. Tie budú následne finančne podporené priamo v rámci územnej alokácie. Súčasne, všetky navrhnuté ideové zámery, aj tie ktoré nezískajú väčšiu podporu verejnosti, budú využité ako podnety verejnosti v rozbiehajúcom sa procese prípravy nového Programu rozvoja mesta Banská Bystrica 2030,“ hovorí Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie MsÚ v Banskej Bystrici.

Pre hlasovanie je potrebné vytvoriť si konto vyplnením mena, hesla a e-mailovej adresy. Následne môžete modrým „posuvníkom“ vyjadriť svoj názor, pričom množstvo podporených projektov je ľubovoľné. Podrobnejší popis a viac informácií nájdete na online hlasovacej platforme: https://ideathonbb.eu.consider.it/.

Informácie o Ideathone, aktivitách, podujatí, ale aj hlasovaní sú tiež dostupné na webovej stránke mesta: https://www.banskabystrica.sk/ideathonbb/.

Integrovaná územná stratégia je rozvojový dokument zameraný na priame čerpanie Európskych a investičných fondov prostredníctvom udržateľného mestského rozvoja. Realizácia Ideathonu vznikla v rámci mestskej Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Technicky je podporená expertmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a partnerskej organizácie Dialogue centre, n.o.

Mesto BB, Dominika Adamovičová

Pozri tiež

Nedeľa v Medenom hámri v znamení humoru

OZ ZA! Medený hámor v spolupráci s mestom Banská Bystrica pozýva 16. júna o 16:30 …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *