Informácie k voľbám do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v sobotu 8. júna 2024. V meste pod Urpínom bude v tento deň sprístupnených od 7:00 hod. do 22:00 hod. 78 volebných miestností s cca 700 členmi okrskových volebných komisií, ktorí boli delegovaní politickými stranami a koalíciami. Volebné miestnosti sú umiestnené v objektoch, ako počas tohtoročných prezidentských volieb.

Prenosná volebná urna

Imobilní obyvatelia môžu požiadať Matričný úrad a ohlasovňu pobytu o voľbu prostredníctvom prenosnej volebnej schránky. Svoj záujem je potrebné nahlásiť najneskôr do 7.júna 2024, v pracovných dňoch od 7:30 hod. do 15:00 hod. na tel. číslach 048/4330 720; 725; 726. V deň konania volieb môžu príbuzní, resp. známi imobilných osôb požiadať o prenosnú volebnú schránku priamo vo volebnej miestnosti.

Vydanie hlasovacieho preukazu

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR, no v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Osobne tak môže urobiť najneskôr do 7. júna 2024, do 15.00 hod. na Matričnom úrade a ohlasovni pobytu v kanceláriách č. 78, č. 79 a č. 77 (MsÚ, Československej armády 26 v Banskej Bystrici). Mesto všetkým záujemcom vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

Podrobné informácie  sú dostupné na webe mesta: https://www.banskabystrica.sk/samosprava/volby-do-europskeho-parlamentu-2024/

Upozorňujeme v predstihu, že eurovoľby sa uskutočnia v rovnakom termíne ako najväčšie bežecké podujatie v Banskej Bystrici, 13. ročník Banskobystrického maratónu. Z tohto dôvodu je potrebné počítať s úplnou uzávierkou ciest, po ktorých vedie certifikovaná trať, v čase od 15:00 hod. do 24:00 hod.

Zdenka Marhefková, foto Mesto BB

Pozri tiež

Neznáme Pobaltie, jazyk a tradičné zvyky v Litve

Prví obyvatelia Litvy boli baltské kmene, ktoré začali v 10. storočí vytvárať organizovanú spoločnosť. Bolo to …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *