Informácie k voľbám do NR SR, ktoré sa uskutočnia už túto sobotu

Vooľby do NR SR sa uskutočnia v sobotu 30. septembra 2023

 Počet voličov:

  • V stálych zoznamoch voličov je zapísaných 61 571 voličov s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica.
  • V stálych zoznamoch voličov mesta je zapísaných aj celkovo 2 143 obyvateľov s trvalým pobytom „mesto Banská Bystrica“. Ide najmä o ľudí bez domova, resp. občanov bez trvalého pobytu.

Volebné miestnosti

  • K voľbám bude pripravených 78 volebných miestností, väčšinou v priestoroch základných škôl na území mesta Banská Bystrica.
  • V okrskových volebných komisiách bude nápomocných celkom 966 členov, ktorí boli delegovaní politickými stranami alebo koalíciami. Postarajú sa o hladký priebeh volieb v jednotlivých volebných miestnostiach.
  • Hlasovacie lístky dodáva mestu Okresný úrad. Pripravených je 63 000 ks hlasovacích lístkov.
  • Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 hod. do 22:00 hod.

Vydanie hlasovacieho preukazu

  • Tí, ktorí sa v deň volieb budú zdržiavať mimo Banskej Bystrice, no chcú sa na nich zúčastniť, môžu požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Mesto k 26. septembru 2023 vydalo celkom 2 780 hlasovacích preukazov. O vydanie hlasovacieho preukazu je možné ešte požiadať do 29. septembra 2023 do 15:00 hod. na Matričnom úrade a ohlasovni pobytu MsÚ, Československej armády 26, Banská Bystrica.

Voľba poštou

  • Tí, ktorí majú trvalý pobyt na území SR, v meste Banská Bystrica, a v čase volieb sa zdržiavajú mimo územia SR mohli požiadať o voľbu poštou prostredníctvom Ministerstva vnútra SR. Urobilo tak celkovo 1 456 voličov s trvalým pobytom v Banskej Bystrici. Koľko návratných obálok z cudziny bolo doručených, oznámi MV SR v piatok, 29. septembra.

Hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky

  • Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami, obálkou a so zoznamom tých voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. Určené volebné okrsky budú zabezpečovať i voľbu voličov s hlasovacími preukazmi v zdravotníckych zariadeniach, ale aj v ústavoch na výkon väzby a na výkon trestu odňatia slobody.
Zdenka Marhefková

Pozri tiež

Žiacka chodecká liga ide do finále

V meste pod Urpínom sa  vo štvrtok 23. mája 2024 uskutoční finále Žiackej chodeckej ligy …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *