INICIATÍVA STREDNÉ SLOVENSKO NESÚHLASÍ SO ZVEREJNENOU ŠTÚDIOU MINISTERSTVA DOPRAVY SR  

V kontexte zverejnených informácií Ministerstva dopravy SR o záveroch štúdie severojužného prepojenia Slovenska rýchlostnou cestou, zvolal predseda Iniciatívy stredné Slovensko, primátor Banskej Bystrice Ján Nosko online stretnutie. Členovia otvoreného združenia, ako aj predseda BBSK jednomyseľne odmietli tendenčne spracované stanovisko, ktoré prichádza od úradníckej vlády na konci jej pôsobenia.  Preto sa chcú so svojimi požiadavkami čím skôr obrátiť na nového ministra dopravy.

V piatok, 13. októbra 2023 zverejnilo Ministerstvo dopravy SR štúdiu stredoslovenského severojužného prepojenia medzi rýchlostnou cestou R1 alebo R3. Závery štúdie, ktoré odporúčajú vyriešiť stredoslovenské severojužné prepojenie koridorom vedeným prakticky cez západné Slovensko, nemôžeme za žiadnych okolností akceptovať.  Štúdia spochybňuje prínosy stredoslovenského severojužného prepojenia rýchlostnou cestou R1.  Na základe toho, že je výrazne konkurenčná pre prakticky západoslovenský koridor R3, navrhuje rezort dopravy jej úplné vyradenie z TEN-T koridorov a cestnej siete. Tento záver neznesie kritéria ani základnej logickej úvahy.

Iniciatíva stredné Slovensko vznikla 30. mája 2017 ako otvorené združenie miest a obcí stredného Slovenska s legitímnou požiadavkou na rozvoj modernej dopravnej infraštruktúry v našich stredoslovenských regiónoch. Preto závery zverejnenej „štúdie“ považuje za zásadné zlyhanie neuvedených autorov, ktorá naviac neuvádza žiadnu použitú literatúru či relevantný zdroj. Už na prvý pohľad je rozdelenie úsekov a ich nákladová úroveň zjavne neobjektívna, v prospech západoslovenského koridoru.   

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského, Katedrou ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja, vypracoval v roku 2021 porovnanie severojužného prepojenia medzi rýchlostnou cestou R1 a R3. Zo záverov kvalifikovanej a relevantnej štúdie, ktorú tvorili špičkoví odborníci v dopravnej geografii jednoznačne vyplýva, že omnoho väčší prínos má práve variant rýchlostnej cesty R1. Štúdia Slovenskej akadémie vied, ktorá analyzuje skutočnú podstatu, ako vyriešiť severojužné prepojenie na strednom Slovensku bola ministerstvom dopravy SR ignorovaná. Zverejnená „štúdia“ je v absolútnom rozpore s relevantnou štúdiou SAV.

Zverejnenie tak zásadného materiálu bez rokovaní s príslušnými regiónmi na konci pôsobenia úradníckej vlády SR, ktorá nemá politický mandát, je neprípustné. Dôrazne upozorňujeme, že v strategickom pláne rozvoja dopravy SR 2030, ktorá prešla posudzovaním vplyvov na životné prostredie je vybudovanie stredoslovenského severojužného prepojenia jednou z najdôležitejších priorít, ktorá má nespochybniteľné opodstatnenie a prínos.

Iniciatíva stredné Slovensko bude uvedený problém riešiť s nastupujúcou vládou SR, ktorá má politicky mandát. Zároveň bude žiadať stiahnutie zverejnenej štúdie pre jej zjavné chyby a nedostatky. Členovia budú žiadať, aby predmetom programového vyhlásenia vlády SR bolo aj nájdenie riešenia pre skutočné stredoslovenské prepojenie severu a juhu.

Iniciatíva stredné Slovensko

Pozri tiež

Na Technickej univerzite vo Zvolene nájdu študenti nový priestor pre sebarozvoj

Úplne prvý Welcome Hub Banskobystrického kraja včera slávnostne otvorili na Technickej univerzite vo Zvolene. Slúžiť …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *