Invázne organizmy – ako na ne?

Invázne organizmy sa úspešne šíria za hranice svojho pôvodného výskytu a neustále kolonizujú nové oblasti. Sú však pre prírodu len strašiakom? Dá sa s nimi bojovať? Odpovede aj na tieto otázky vám prinesie biologička Mária Balážová na podujatí Príroda bez hraníc, v Tihányiovskom kaštieli 8. novembra o 17.00 hod. 

Stredoslovenské múzeum – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja sa vo svojom pravidelnom podujatí Príroda bez hraníc zameria na aktuálnu tému rozširovania inváznych organizmov. Biologické invázie sú v  prírode pomerne prirodzeným javom. Hlavným vektorom  ich šírenia sa však stal človek. Často si neuvedomujeme možné vážne následky svojho konania. Už dávne migrácie ľudí viedli k rozširovaniu mnohých, neskôr domestikovaných druhov. Veľa rastlín bolo introdukovaných počas kolonizácií z Európy do Severnej Ameriky (i naopak) a iných oblastí sveta pre ich poľnohospodárske alebo liečebné využitie.

„V súčasnosti sa invázie vyskytujú oveľa častejšie ako v minulosti, pretože rast populácie, narastajúci obchod a turizmus spolu s celkovou globalizáciou uľahčujú neúmyselné šírenie cudzích druhov. Biologické invázie spôsobujú veľké ekologické škody, vrátane straty pôvodných druhov. Invázne druhy môžu byť často prenášačmi rôznych ochorení a parazitov, ktoré môžu ohroziť ľudské zdravie. Väčšina dôsledkov inváznych druhov je navyše priam nepredvídateľná“,

konštatuje Mária Balážová.

Európska únia ročne vyčleňuje miliardy eur na boj s inváznymi organizmami. Napriek týmto finančným nákladom a nemalému úsiliu zo strany vedeckých pracovníkov pretrváva výrazná medzera medzi všeobecnými získanými informáciami o inváznych organizmoch a tými, ktoré sú potrebné na celkovú ochranu prírody.

„Vnímanie a znalosť problémov týkajúcich sa biologických invázií sú v ľudskej spoločnosti dosť obmedzené. Invázne organizmy sa vyskytujú aj v rôznych antropogénnych oblastiach vrátane samotných intravilánov obcí a miest. S ich následkami sa dá bežne stretnúť v rámci každodenných pravidelných presunov obyvateľstva, vrátane detí (mnohé konkrétne príklady si uvedieme aj priamo počas prednášky). Napriek tomu sú informácie verejnosti o výskyte a následkoch, či dokonca o samotnej existencii týchto organizmov mizivé až absentujúce. Myslím si, že je oveľa účinnejšia samotná prevencia voči šíreniu než ich odstraňovanie na nových lokalitách“,

dopĺňa Mária Balážová.

Zaujímavou témou sa bude zaoberať Príroda bez hraníc aj v decembri. Botanik správy Národného NP Mala Fatra Jozef Limánek priblíži tematiku rastlín v zvyklostiach ľudí,  okrem iného aj vo vianočnom období , 6.decembra 2022 o 17.00 hod. v Tihányiovskom kaštieli.

 SSM, Mgr. Dana Kurtíková

Pozri tiež

Mesto Nitra predstaví vynovený park. Na Deň detí čaká návštevníkov kvantum pútavých podujatí

Koncert Petra Lipu, tancovačka pod taktovkou Swingless Jazz Ensemble, fitnes celebrita Maroš Molnár, diskusia s …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *