KOMUCE pripravuje deň otvorených dverí

Pre všetkých obyvateľov mesta pod Urpínom je na Robotníckej ulici 12 zriadené Komunitné multifunkčné centrum (KOMUCE). Poskytuje sociálne služby i viacúčelový priestor, ktorý môžu Banskobystričanky a Banskobystričania využiť na rôzne aktivity. V bezbariérovom objekte, v centre mesta so záhradou, je zriadené i kaderníctvo. Vzniklo ako chránené pracovisko. Aj takýmto spôsobom je možné  vytvárať podmienky pre pracovné uplatnenie ľudí so zdravotným znevýhodnením. Aby sa o činnosti KOMUCE dozvedelo čo najviac obyvateľov, v septembri pre nich otvorí svoje brány.

 V Komunitnom multifunkčnom centre je v rámci ambulantných sociálnych služieb situovaný denný stacionár prevádzkovaný počas pracovných dní od 7:00 do 17:00 h. Podporu poskytuje osobám žijúcim v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi, ktorí im nemôžu zabezpečiť celodennú starostlivosť, spoločnosť, aktivity či podávanie pravidelnej stravy. Služba je rovnako určená pre zdravotne znevýhodnené osoby a seniorov, ktorí žijú sami a potrebujú pomoc inej osoby pri každodenných úkonoch.

Súčasťou KOMUCE sú aj denné centrá, v ktorých sa stretávajú osoby v dôchodkovom veku. Priestor je tu vytvorený i pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom či pre starých rodičov s vnúčatami. Mesto bezplatne poskytuje tieto priestory za účelom najmä  podpory a aktivizácie všetkých jej členov, neformálneho vzdelávania, efektívnej medzigeneračnej komunikácie a zapájania do verejného života. Rozvíja spoluprácu s inými komunitami, organizáciami a inštitúciami podľa potreby. Členovia centier organizujú kultúrne, vzdelávacie a športové aktivity pre svojich členov, ktorí si vzájomne vymieňajú skúsenosti a zdieľajú nové zážitky,“

uviedla Adriana Tupá, poverená vedením Oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti MsÚ v Banskej Bystrici.

Jedným zo záujmov samosprávy v rámci sociálnej politiky je tiež poskytovať sociálne služby podľa individuálnych potrieb obyvateľov tak, aby mohli čo najdlhšie zostať vo svojom prirodzenom prostredí. Prostredníctvom Agentúry sociálnych služieb sa tento zámer darí realizovať, i keď je stále čo vylepšovať. Agentúra poskytuje rôzne formy pomoci. Od opatrovateľskej, odľahčovacej a prepravnej služby, cez službu jedálne a požičovňu pomôcok, až po monitorovanie, rehabilitačno-rekondičné služby a pomoc pri starostlivosti o dieťa.

Okrem odborných a obslužných činností je možné v KOMUCE realizovať aj voľnočasové aktivity. Záujemcovia tu môžu rozvíjať svoje pracovné zručnosti v umeleckej dielni s pecou na vypaľovanie výrobkov z hliny, využívať počítačovú učebňu a knižnicu. V centre sú vytvorené podmienky pre organizovanie rôznych kurzov a školení. Priestory je možné prenajať si za určitých podmienok. Využiteľné sú na realizovanie prospešných služieb zameraných na komunitný rozvoj, poskytovanie sociálnej pomoci a služieb, dobrovoľnícku činnosť a organizovanie vzdelávacích aktivít,

povedala Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici.

So zámerom, aby sa obyvatelia oboznámili s možnosťami, ktoré KOMUCE ponúka, Odbor sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici zorganizuje v utorok, 19. septembra 2023, v čase od 9:00 do 15:00 h. deň otvorených dverí. Uskutoční sa v priestoroch budovy centra na Robotníckej ulici 12. Na podujatie samospráva pozýva obyvateľov, ktorí majú záujem dozvedieť sa o činnosti a možnostiach využitia Komunitného multifunkčného centra všetko podstatné.

 

 zdroj a foto: Mesto Banská Bystrica, Miroslav Strelec

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *