Záchrana hlucháňa a zlepšenie jeho životných podmienok

LESNÍCTVO BY MALO AJ NAĎALEJ OSTAŤ NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU UVEDOMELEJ OCHRANY PRÍRODY

Národné lesnícke centrum (NLC) sa zaoberá širokým spektrom činností, ktoré môžu priamo, či nepriamo podporovať záchranu hlucháňa a reálne zlepšiť jeho životné podmienky v krajine.

V oblasti vzdelávania organizuje NLC prednášky zamerané na bližšie predstavenie tohto ohrozeného druhu verejnosti. Školám, pre záujemcov z radov odborníkov, obhospodarovateľom lesa, či zamestnancom ochrany prírody, pripravuje NLC školenia orientované na predstavenie moderných lesníckych prístupov, ktoré v zmysle aktívnej ochrany prírody pomáhajú zlepšovať životné podmienky pre prežívanie hlucháňa. NLC tiež dlhodobo realizuje v spolupráci s viacerými organizáciami a obhospodarovateľmi lesa (LESY SR, š.p., PRO POPULO Poprad, s.r.o., IBO s.r.o.,) výskum lokálnych populácií hlucháňa, monitoruje zmeny jeho životného priestoru, vplyv meniacej sa početnosti iných druhov – najmä predátorov, ktoré môžu na populáciu hlucháňa vplývať negatívne, či vplyv lesohospodárskych činností a voľnočasových aktivít človeka. Všetky získané poznatky sa snaží využiť pri návrhoch hlucháňovi blízkeho manažmentu lesných porastov, návrhu metodík a postupov manažovania zostávajúcich populácií a ich životného priestoru.

Fotografia hniezda hluchánice, ktorá si na hniezdenie vybrala porast aktívne upravený lesníkmi a kuriatka aj úspešne vyviedla

NLC tiež poskytuje súčinnosť pri vypracovávaní výziev PRV SR zameraných na podporu hlucháňa, testovaní nových progresívnych postupov pestovania lesa, ktoré v priebehu pár rokov obnovujú a rozširujú vhodný životný priestor hlucháňa, či návrhoch na znižovanie predačného tlaku na hlucháňa cez zlepšovanie manažmentu ostatných druhov poľovnej zveri (diviak, medveď, krkavcovité vtáky a pod.). Aktívny prístup k vytváraniu vhodných životných podmienok pre hlucháňa už dnes realizujú viacerí obhospodarovatelia lesa. Príklady dobrej praxe môžeme vidieť v prístupe štátneho podniku LESY SR na Orave, Mestských lesov Kremnica v Kremnických vrchoch, či spoločnosti PRO POPULO Poprad, s.r.o., v Nízkych Tatrách a Národnom parku Slovenský raj.

Opatrenia v podobe intenzívneho rozvoľňovania mladých prebierkových porastov, ponechávania, dokonca až aktívneho vnášania prípravných drevín ako breza, jarabina, vŕba rakyta, lieska, udržiavania lesných lúčok, či prispôsobenie spôsobu a času realizácie lesohospodárskych činností, majú na prežívanie hlucháňa veľmi pozitívny vplyv. Okrem nich sa snažia v rámci osvety usmerňovať aj verejnosť, aby pri svojich voľnočasových aktivitách zbytočne nenarúšala pokoj v biotopoch hlucháňa minimálne počas obdobia toku a párenia.

Národné lesnícke centrum Zvolen, Igor Viszlai

Pozri tiež

Dobrá správa pre banskobystrických skejterov a hokejbalistov

Komunita skejterov a hokejbalistov v Banskej Bystrici dlhé roky volá po výstavbe nových športovísk, na …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *