Mesto Banská Bystrica chce vybudovať nový areál pre ZAaRES a komunálne služby

Počas dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva boli poslanci informovaní o príležitosti odkúpiť pozemky bývalého areálu zberných surovín na Majerskej ceste. Ten by mal poslúžiť zámeru mesta vybudovať v tejto lokalite sídlo mestského komunálneho podniku, kde by bola presťahovaná aj príspevková organizácia, Záhradnícke a rekreačné služby.

Vedenie mesta sa musí vysporiadať so zlými rozhodnutiami spred 20 rokov, keď bol  v r. 2003 odsúhlasený odpredaj mestských pozemkov v časti areálu Záhradníckych a rekreačných služieb na Švermovej ulici súkromnému developerovi. Z dôvodu jeho rozvíjajúcich sa obchodných činností bude musieť ZAaRES priestory, ktoré v súčasnosti využíva ako odstavné plochy a garáže pre svoje strojné vybavenie, opustiť. Vo vlastníctve mesta zostali v tomto areáli len pozemky pod administratívnymi budovami. Mesto si ich plánuje aj naďalej ponechať vo vlastníctve a využiť na výstavbu nových mestských nájomných bytov pre mladé rodiny. Preto samospráva hľadá vhodnú lokalitu, kde by mohli zamestnanci Záhradníckych a rekreačných služieb pokračovať v realizácii svojich aktivít a ďalšom rozvoji.

Keďže v minulosti sa mestské pozemky rozpredávali, nájsť novú adekvátnu lokalitu s potrebnou rozlohou nebolo vôbec jednoduché.  V uplynulom roku sa nám naskytla možnosť odkúpiť areál bývalých zberných surovín na Majerskej ceste, preto sme sa chopili príležitosti a začali sme rokovať s vlastníkom. Podarilo sa nám dospieť k dohode. Dnes sme s poslancami počas mestského zastupiteľstva absolvovali obhliadku priamo na mieste, aby vedeli, do čoho chceme investovať. Verím, že tento zámer podporia a ZAaRES nebude musieť fungovať v neistote. V budúcnosti by tu mohli sídliť aj mestské technické služby zabezpečujúce rôzne komunálne činnosti pre mesto,“

hovorí primátor Ján Nosko.

V bezprostrednej blízkosti bývalých zberných surovín sa nachádza aj ďalší pozemok o výmere cca 6 800 m2, ktorý je vo vlastníctve mesta, avšak bez potrebnej prístupovej cesty. Kúpou by tak mesto získalo nielen nový areál, ale aj prístup na svoj pozemok, ktorý bol doteraz bez využitia. Výhľadovo by tak vznikla scelená plocha s celkovou rozlohou viac ako 14 000 m2, s možnosťou zabezpečiť v danej lokalite rozširovanie a rozvoj mestských komunálnych služieb.

Pre ZAaRES pracuje približne sto zamestnancov, disponujeme desiatkami rôznych druhov techniky, skleníkmi a ďalším vybavením. V tomto areáli je k dispozícii čiastočné technické zázemie, nachádza sa tu administratívna budova a v blízkosti je aj možnosť využitia MHD. K našim dlhodobým plánom patrí napr. vytvorenie kompostárne na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu či vytvorenie škôlky na pestovanie drevín, na čo potrebujeme vhodné pozemky,“

dopĺňa Ivan Šabo, riaditeľ Záhradníckych a rekreačných služieb.

V budúcnosti by mohol mestský komunálny podnik okrem mestského kompostoviska prevádzkovať aj druhý zberný dvor, mestské sklady, plochy pre odťahovanie autovrakov a pod. O zámere nadobudnutia tejto plochy a vyčlenení potrebných finančných prostriedkov sa bude rozhodovať na marcovom mimoriadnom zasadnutí MsZ.

 

Mesto Banská Bystrica, (Zdenka Marhefková), foto: red

Pozri tiež

Lesáci v Banskej Štiavnici sa učia na super-moderných strojoch, využívajú aj lanovku

Špičková lesnícka technika, nové odborné učebne či multifunkčné ihrisko.  To všetko získala Stredná odborná škola …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *