Mesto Banská Bystrica rokovalo so zástupcami rezortov o zámere Medicínsko-sociálneho centra integrovanej pomoci

Vedenie mesta Banská Bystrica spolu s oddelením sociálnej a krízovej intervencie privítalo včera, 15. apríla na pôde mestského úradu zástupcov Úradu vlády Slovenskej republiky, predstaviteľov rezortov zdravotníctva, vnútra a sociálnych vecí a prizvaných hostí. Témou pracovného rokovania bolo predstavenie zámeru Medicínsko-sociálneho centra integrovanej pomoci.  Samospráva by tak chcela riešiť problém drogovo závislých ľudí.

Návrh na vytvorenie integrovanej pomoci predstavuje moderné pracovisko pozostávajúce z podprahovej nocľahárne, denného centra, špecializovanej ambulancie toxikománie, denného stacionára pre liečbu drogových závislostí, ako aj z protialkoholických záchytných izieb.

V minulosti boli predstavené rôzne projekty, no nie všetky inštitúcie si ich osvojili. Zámer Medicínsko-sociálneho centra  integrovanej pomoci rieši niekoľko prierezových tém, v rámci  zdravotníctva, sociálnych vecí a rodiny i vnútra. Realizácia tohto projektu by mohla ucelene riešiť pálčivý problém našej spoločnosti, ktorý je každodennou realitou,“ povedal primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko na úvod rokovania.

Hľadáme možnosti pre tých, ktorí pomoc potrebujú. My ako sociálni pracovníci s nimi vieme pracovať len veľmi ťažko, vzhľadom na to, že alkoholizmus je choroba. Tú musí najprv liečiť lekár, až potom môže nastúpiť sociálna intervencia. Navrhovaná sieť zariadení  by dopĺňala už dvadsať rokov existujúce siete krízovej intervencie v našom meste. Systém, ktorý by sme radi zrealizovali treba vnímať otvorene aj pre potreby celého mesta,“ hovorí Karol Langstein, vedúci Oddelenia krízovej intervencie MsÚ v Banskej Bystrici.

Zástupcovia prítomných rezortov systém ocenili ako modelový a systémový. Vyzdvihli myšlienku prvého kontaktu a následné prepojenie na jednotlivé stupne pomoci pri riešení potrieb ľudí, ktorí sa dostali na okraj spoločnosti. Úrad vlády SR chce myšlienku integrovaného centra podporiť a v budúcom programovom období bude hľadať finančné prostriedky na jeho realizáciu.

TS (Mesto Banská Bystrica, Zdenka Sekerešová)

Pozri tiež

Banskobystrickú hudobnú jar vyplní päť koncertov vážnej hudby

Festival klasickej hudby, ktorý patrí medzi najstaršie na Slovensku, napíše v tomto roku už 63. kapitolu. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *