Mesto Banská Bystrica začalo s obnovou schodiska v areáli Rímskokatolíckeho cintorína na Námestí Štefana Moysesa

Dôvodom stavebných úprav hlavného schodiska je jeho zlý technický stav. Súčasne i zabezpečenie prístupu k miestu posledného odpočinku významného dejateľa a priekopníka lesného hospodárstva, Jozefa Dekréta Matejovie, ktoré sa nachádza na cintoríne. Revitalizáciou sa dosiahne bezpečnosť návštevníkov prichádzajúcich k hrobovému miestu, ktoré je Národnou kultúrnou pamiatkou, ako aj k ďalším hrobom. Práce spočívajúce v odstránení starého a zhotovení nového schodiska, vrátane materiálu, si vyžiadajú viac ako 90 tisíc eur.  

Vlastníkom cintorína, na ktorom sú pochované viaceré popredné osobnosti svetského aj cirkevného života, je Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Banská Bystrica – mesto. Jeho správu zabezpečujú na základe zmluvy Záhradnícke a rekreačné služby. Samospráva podnikla kroky na vyriešenie nevyhovujúceho stavu hlavného schodiska vedúceho od Kaplnky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho ku vstupnej bráne.

Pôvodné schodisko s kamennými podstupňami sa vybúralo a odstránilo. Zlikvidované budú aj nevhodné betónové prvky osadené pri hroboch v bezprostrednej blízkosti schodov. Po obnove bude na nové schody nalepený kamenný obklad so zdrsneným povrchom kvôli bezpečnosti návštevníkov. V mieste napojenia chodníka a schodiska sa súčasne doplní kamenná dlažba. Po obnove sa dokončia zemné úpravy. Podľa požiadaviek Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, bude schodisko voľné bez zábradlí,“ uviedol Martin Snopko, poverený vedením Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ Banská Bystrica.

Zhotoviteľovi bolo stavenisko odovzdané koncom apríla tohto roka. Stavebné práce na obnove schodiska k Národnej kultúrnej pamiatke Hrob s náhrobníkom Jozefa Dekréta Matejovie sa začali v polovici mája 2023.

Celkové náklady na obnovu schodiska predstavujú 91 941,88 eur s DPH. Podstatná časť z tejto sumy je poskytnutá z dotácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, o ktorú sa samospráva úspešne uchádzala. Ide o sumu vo výške 69 970,49 eur. Zvyšné finančné prostriedky na rekonštrukciu poskytne mesto,“ poznamenal Martin Majling, druhý zástupca primátora mesta.

Práce na stavenisku majú byť ukončené do šiestich mesiacov od jeho odovzdania zhotoviteľovi. Návštevníci cintorína by tak mali už počas tohtoročných novembrových sviatkov, kedy si pripomíname Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých, kráčať ku hrobovým miestam svojich blízkych po novom schodisku.

Mesto BB, Miroslav Strelec

Pozri tiež

Medzinárodné krňačkové preteky –  5. ročník o Veľkú cenu Jasnej

Dňa 24. februára 2024 sa uskutoční už 5. ročník o Veľkú cenu Jasnej v medzinárodných …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *