Mesto a kraj spájajú sily s cieľom zachrániť Dom kultúry

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 21.6.2022 schválilo predložený návrh na založenie obchodnej spoločnosti Dom kultúry BB s. r. o. Ide o jeden z prvých spoločných krokov Mesta Banská Bystrica a Banskobystrického samosprávneho kraja, smerujúcich k nadobudnutiu a následnej komplexnej rekonštrukcii tohto kultúrno-spoločensky významného objektu mesta. Založeniu obchodnej spoločnosti musí taktiež predchádzať jej schválenie krajským zastupiteľom, ktorého zasadnutie sa uskutoční dňa 1. júla 2022. Cieľom oboch samospráv je prostredníctvom novozaloženej obchodnej spoločnosti nadobudnúť Dom kultúry do vlastníctva, následne pripraviť projekt jeho komplexnej rekonštrukcie a opätovne ho sprístupniť verejnosti.

Zámer založenia spoločnosti je finálnym výsledkom rokovaní, dohôd a spolupráce mesta s Banskobystrickým samosprávnym krajom. Spoločnosť bude zastupovať obidve samosprávy, najmä v procese nadobudnutia Domu kultúry a priľahlých pozemkov do najbližšie vyhlásenej verejnej dražby, resp. aj v ďalšej administratívno-technickej správe, v prípade úspešného nadobudnutia.

 

Každá zo samospráv bude v obchodnej spoločnosti vlastniť päťdesiatpercentný obchodný podiel. Prvými konateľmi budú Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica a  Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja. Súčasťou orgánov spoločnosti bude aj šesťčlenná dozorná rada, ktorej členmi budú traja poslanci zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja a traja poslanci Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

„Verím, že pri dražbe Domu kultúry a priľahlých pozemkov budeme úspešní a spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom mu dokážeme prinavrátiť status dôstojného kultúrno-spoločenského stánku. Samozrejme, počítame s tým, že v rámci dražby môžu byť predložené aj ďalšie ponuky, avšak stále platí, že mesto je vlastníkom podstatnej časti pozemkov. Aj to je jeden z faktov, ktorý by mal spolu s aktuálne platnou územno-plánovacou dokumentáciou garantovať prioritné využitie objektu na jeho kultúrno-spoločenské účely,“

hovorí primátor Ján Nosko.

Mesto Banská Bystrica poskytne obchodnej spoločnosti návratnú finančnú výpomoc vo výške 750-tisíc eur a Banskobystrický samosprávny kraj vo výške 1,6 milióna eur. Tieto finančné prostriedky budú slúžiť na úhradu dražobnej zábezpeky, ako aj na úhradu ceny v prípade úspešného vydraženia. 

„Založenie spoločnej s.r.o. Mesta Banská Bystrica a Banskobystrického samosprávneho kraja vytvára administratívno-právne predpoklady pre ďalšie spoločné kroky, smerujúce k obnove Domu kultúry. Dnes o ňom rozhodovali poslanci mesta, Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja sa bude týmto materiálom zaoberať na svojom najbližšom rokovaní, 1. júla. Našim spoločným cieľom je vrátiť Dom kultúry späť obyvateľom nielen mesta, ale celého kraja. Zachované bude jeho pôvodné využitie na spoločenské a kultúrne účely, ktoré sme deklarovali už koncom minulého roka, pri predstavovaní nášho zámeru. Ďalším krokom bude obojstranné schválenie zmluvy o spolupráci, kde sa dohodneme, ako Dom kultúry spoločne spravovať v prospech obyvateľov mesta i kraja. Predpokladáme, že zmluva by mohla byť predmetom rokovania septembrového krajského zastupiteľstva. Následne sa budeme v aukcii uchádzať o získanie Domu kultúry do majetku tejto spoločnej s.r.o.,“

povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Mesto BB, Dominika Adamovičová

 

Pozri tiež

Vesmírne divadlo v kaštieli

Milovníci vesmíru a detskej kreativity si prídu na svoje v Stredoslovenskom múzeu vďaka vesmírnemu výtvarnému divadlu. Priestory …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *