Mesto prijalo VZN o zákaze umiestňovania herní a kasín na svojom území

Banskobystrickí poslanci na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili návrh VZN týkajúci sa úplného zákazu umiestňovania herní a kasín na území mesta. Po nadobudnutí účinnosti VZN, prevádzkovatelia hazardných hier už nebudú môcť v Banskej Bystrici zriaďovať žiadne nové prevádzky.

Prípadu delenia novej licencie pre prevádzkovateľa jediného kasína na území mesta, ktorý mal mať platnú licenciu len do konca februára2025, postúpi samospráva na prešetrenie Generálnej prokuratúre SR.

Mestské zastupiteľstvo už v roku 2019 prijalo uznesenie o tom, že prevádzkovanie hazardných hier, rozširovanie alebo vytváranie nových prevádzok herní a kasín nie je v záujme samosprávy. Novela zákona o hazardných hrách o rok neskôr poskytla mestám možnosť úplne zakázať umiestňovanie herní a kasín na svojom území. Na rokovanie MsZ tak bolo predložené VZN o zákaze umiestňovania herní a kasín v Banskej Bystrici, ktoré však nebolo schválené. Následne v roku 2021 mesto stanovilo podmienky pre umiestňovanie herní a kasín vymedzením povinnej minimálnej vzdialenosti 500 metrov od škôl, školských zariadení či zariadení sociálnych služieb.

„Dlhodobo presadzujeme zrušenie hazardu v Banskej Bystrici bez akejkoľvek výnimky a v celom rozsahu. Vďaka doposiaľ podniknutým krokom je od roku 2019 trend v tejto oblasti na území mesta klesajúci. Zatiaľ čo v roku 2019 bolo v našom meste prevádzkovaných 25 herní a kasín, v roku 2024 je to 10 herní a 1 kasíno. Vzhľadom na skutočnosť, že od začiatku januára 2024 nám boli doručené nové žiadosti o vydanie súhlasu mesta s prevádzkovaním hazardných hier a žiadosti o vyjadrenie mesta k umiestneniu nových prevádzok, ktoré prekonali podmienku vzdialenosti 500 metrov, rozhodli sme sa predložiť na zasadnutie MsZ návrh VZN o celkovom zákaze umiestňovania herní a kasín v našom meste. Ďakujem všetkým poslancom, ktorí za prijatie VZN o úplnom zákaze hazardu zahlasovali, vďaka čomu nám v Banskej Bystrici nevzniknú nové prevádzky,“

hovorí primátor Ján Nosko.

V súčasnosti platné licencie vydané pre herne sa skončia v auguste 2024. Platnosť licencie udelenej Úradom pre reguláciu hazardných hier dňa  20. 2. 2020 pre jediné kasíno prevádzkované na území mesta sa mala skončiť 28.2.2025. V roku 2023, dva roky pred skončením platnosti licencie, bola na mesto doručená žiadosť prevádzkovateľa jediného kasína na území mesta o vyjadrenie k umiestneniu kasína a vyjadrenie k súladu s verejným záujmom. Poverený zamestnanec mal za to, že prevádzkovateľ žiada o vyjadrenie súhlasu a súladu k platnej licencii, rozhodne nie ako vyjadrenie, ktoré je podmienkou pre udelenie novej licencie. Oslovená bola vtedy aj mestská polícia s otázkou, či daný subjekt zaznamenal za uplynulé obdobie porušenie verejného poriadku. Následne prevádzkovateľ jediného kasína v Banskej Bystriciv minulom roku požiadal Úrad pre reguláciu hazardných hier o vydanie novej licencie na prevádzkovanie hazardných hier na území mesta, a zároveň o odňatie licencie platnej do februára 2025. Samospráva aktuálne celý proces preveruje.

„Úrad pre reguláciu hazardných hier dlhodobo eviduje záujem mesta Banská Bystrica o zrušenie hazardu. Preto sme ho opakovane požiadali, cez zákon o slobodnom prístupe k informáciám, o zdokladovanie celého procesu a vydanie listín, ktorými prevádzkovateľ jediného kasína v meste požiadal o odňatie platnej licencie a zároveň o vydanie novej licencie. S celým prípadom sa obrátime aj na Generálnu prokuratúru so žiadosťou o preverenie zákonnosti celého procesu. Domnievame sa, že Úrad pre reguláciu hazardných hier nekonal v súlade so zákonom aj v tom, že nám bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení novej licencii nezaslal túto skutočnosť na vedomie,“

dopĺňa prednostka MsÚ Marica Koreňová.

Zdenka Marhefková

Pozri tiež

Neznáme Pobaltie, jazyk a tradičné zvyky v Litve

Prví obyvatelia Litvy boli baltské kmene, ktoré začali v 10. storočí vytvárať organizovanú spoločnosť. Bolo to …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *