Mesto pripravilo projekty najväčšej rekonštrukcie základných škôl zameraných na energetiku

Po rozsiahlej obnove viacerých materských škôl v minulých rokoch, sa mesto Banská Bystrica aktuálne zameriava na projekty historicky najväčšej rekonštrukcie svojich základných škôl. Cieľom obnovy je znížiť energetickú náročnosť budov, ktoré majú viac ako 60 rokov a dosiahnuť významné úspory. Súčasťou zámeru je aj budovanie fotovoltických zariadení na strechách školských objektov, vďaka čomu si budú môcť školy vyrábať vlastnú energiu. Keďže nové programové obdobie ponúka možnosti získať mimorozpočtové zdroje práve na energetiku, mesto je projektovo pripravené na tieto nové výzvy okamžite reagovať.

Samospráva sa aktuálne uchádza o financie v objeme cca 10 mil. eur z Programu Slovensko 2021 – 2027.  Vyhlasovateľom dopytovej výzvy je Slovenská inovačná a energetická agentúra. Mesto doposiaľ podalo štyri žiadosti o nenávratný finančný príspevok týkajúce sa obnovy ZŠ Trieda Slovenského národného povstania, ZŠ Golianova, ZUŠ J. Cikkera a ZŠ Spojová, na ktoré už má vydané aj stavebné povolenia. V prípade ZŠ Ďumbierska stavebné konanie stále prebieha. Znížiť energetickú náročnosť škôl chce samospráva dosiahnuť zateplením budov, striech, výmenou okien, dverí, inštaláciu novej vzduchotechniky i osvetlenia.

Na každú školu máme spracovaný energetický audit, ktorým sme sa riadili aj pri výbere energeticky najnáročnejších budov dosahujúcich najväčšie straty. Objekty nielenže zrekonštruujeme, ale na štyroch z nich plánujeme inštalovať aj fotovoltické zariadenia. Týmito všetkými  opatreniami dosiahneme významné energetické úspory  primárnej energie na úrovni 60 percent, znížime produkciu emisií a vďaka fotovoltike si budú môcť školy pokryť spotrebu z vlastnej elektriny vyrábanej zo slnka. Predpokladáme významné úspory na prevádzkových nákladoch,“

hovorí energetik mesta z oddelenia inovatívnych riešení a adaptácie na zmenu klímy, Ivan Drgoňa.

Národná kultúrna pamiatka, Základná umelecká škola Jána Cikkera, prešla čiastočnou rekonštrukciou už v predchádzajúcich rokoch. Zameriavala sa na obnovu historickej fasády s keramickým obkladom, výmenu strechy a okien v dvorovej časti. Aktuálny projekt obnovy viac ako 90-ročnej budovy pozostáva z opravy fasády zo strany Kapitulskej ulice a Ulice F. Švantnera, výmeny okien na čelnej strane, zateplenia stropov najvyššieho podlažia, modernizácie zdrojov tepla vrátane inštalácie systémov riadenia a merania, inštalácie tepelného čerpadla, modernizácie umelého osvetlenia, skvalitnenia vnútorného prostredia a debarierizácie. Súčasťou projektu sú aj zelené opatrenia spočívajúce vo vodozádržných opatreniach a výsadbe zelene vo vnútrobloku ZUŠ-ky.

Po rekonštrukciách a rozširovaní kapacít banskobystrických škôlok sa chceme zamerať aj na rozsiahlu obnovu našich základných škôl. Projektovo sme pripravení. V novom programovom období sa  preto budeme postupne uchádzať o mimorozpočtové zdroje na ich rekonštrukciu so zameraním na energetické opatrenia. Ide o 60 až 90-ročné objekty, ktoré nie sú úsporné, čo sa následne odzrkadľuje aj na zvýšených prevádzkových nákladoch.  Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom odborných útvarov mestského úradu, ako aj riaditeľom škôl za ich poctivú mravčiu prácu, aby boli projekty pripravené. Verím, že budeme úspešní a postupne získame potrebné financie na skvalitnenie našich škôl,“

dopĺňa primátor Ján Nosko.

Ak by bolo mesto úspešné, prvé školy by mohli prejsť rozsiahlou obnovou už v budúcom roku. Samospráva zároveň pripravuje ďalšie projekty zamerané na rozširovanie odborných učební základných škôl, vonkajších športovísk i realizáciu zelených opatrení.

Mesto Banská Bystrica, (Zdenka Marhefková)

Pozri tiež

Banskobystričania môžu opäť bezplatne využiť kompost do svojich záhrad

Zodpovedné triedenie bioodpadu, na ktorý sú určené v Banskej Bystrici hnedé nádoby, sa oplatí, pretože práve …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *