Mesto by z finančnej výpomoci od štátu obnovilo časť zastaraného 40-ročného verejného osvetlenia

Hlavnými témami dnešného 4. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici bolo prijatie návratnej finančnej výpomoci od štátu a jej investovanie do odstránenia časti havarijného stavu osvetlenia vo vytypovaných lokalitách Banskej Bystrice. Hoci poslanci MsZ vyjadrili súhlas s čerpaním takejto peňažnej pomoci, o tom, či bude použitá na obnovu verejného osvetlenia sa vzhľadom na rozsiahlu diskusiu rozhodne na riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 22. septembra 2020.

Samospráva  doteraz neuvažovala o čerpaní návratnej finančnej výpomoci od štátu z dôvodu, že už v priebehu prvého polroka vykonala opatrenia dostatočné na stabilizáciu mestského rozpočtu. Primátor Ján Nosko deklaroval, že ako správny hospodár sa rozhodol ísť cestou šetrenia a  pôžičku, ktorou by zadlžil svojich budúcich nástupcov na ďalšie roky,  na bežnú prevádzku mesta nevyužívať.

V čase, keď sme mali stretnutia s Úniou miest prišiel pán minister financií s návrhom návratnej finančnej výpomoci, ktorú sme spočiatku považovali za nesystémové riešenie. Postupne však prichádzali ďalšie informácie, že takáto finančná výpožička, by sa časom mala zmeniť na nenávratný grant. Z tohto dôvodu sme naše prvotné rozhodnutie prehodnotili a rozhodli sme o návratnú finančnú výpomoc vo výške výpadku podielových daní v objeme cca 1,9 mil. eur požiadať. Peniaze plánujeme investovať do prvej etapy obnovy zastaraného verejného osvetlenia. Verejné osvetlenie a jeho havarijný stav je z nášho pohľadu jediná investícia, ktorú vieme zmysluplne realizovať v plnej výške do konca tohto roka v zmysle podmienok a zmluvy rezortu financií,“

povedal primátor Ján Nosko.

Návratná finančná výpomoc má byť použitá na výkon samosprávnych pôsobností do konca roka 2020. Preto vytváranie prebytku rozpočtu v tejto ekonomickej koronakrízovej dobe, ako navrhujú niektorí poslanci MsZ, považuje vedenie mesta za nešťastné a rizikové riešenie, ktoré nezodpovedá predmetu plnenia zmluvy o návratnej finančnej výpomoci.

Zámer komplexného odstraňovania havarijného stavu verejného osvetlenia začalo mesto riešiť už začiatkom roka 2020. Na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva predstavili zástupcovia spoločnosti PROGRES – HL, ktorá sa na základe platnej zmluvy stará o prevádzku verejného osvetlenia v meste, jeho celkový stav. Podľa výsledkov je sústava verejného osvetlenia zastaralá a v častiach už aj v havarijnom stave, preto mesto začalo podnikať potrebné kroky na jeho obnovu. Následne, vzhľadom na mimoriadne obdobie súvisiace s pandémiou koronavírusu a ekonomickú situáciu, bol tento zámer pozastavený.

Celková investícia do obnovy osvetlenia na území Banskej Bystrice sa pohybuje vo výške 15 mil. eur. Z návratnej finančnej výpomoci od štátu by sme chceli odstrániť havarijný stav verejného osvetlenia na Uhlisku a časť na sídlisku Fončorda, kde evidujeme najrozsiahlejšie problémy. V rámci prvej etapy by sme pokryli obnovu verejného osvetlenia sumou 1,9 mil. eur z finančnej výpomoci od štátu. Budúci rok by sme vo výmene pokračovali čerpaním úveru vo výške 1,1 mil. eur,“

dopĺňa primátor Nosko.

Spoločnosť PROGRES – HL má personálne aj technologické kapacity na to, aby mohla začať odstraňovať havarijný stav verejného osvetlenia vo vytypovaných lokalitách okamžite.

V prípade, že sa nám podarí zrealizovať tento zámer so súčasným dodávateľom, už v budúcom roku vieme garantovať úsporu na verejnom osvetlení a menšie náklady na údržbu. Chceme využiť jeho kapacity najmä preto, že pozná podrobný stav stožiarov, svietidiel a elektrických rozvodov.  Ak by sme vyhlásili verejné obstarávanie na zabezpečenie obnovy verejného osvetlenia, kým by sa všetky procesy skončili, mohli by sme stratiť ďalšie dva roky. Príkladom sú iné mestá, v ktorých už niekoľko rokov nevedia ukončiť verejné obstarávanie na zabezpečenie prevádzkovateľa a samotnú modernizáciu verejného osvetlenia,“

dopĺňa prednostka MsÚ Marica Koreňová.

V Banskej Bystrici sa nachádza 8 136 ks svietidiel. Vo vlastníctve mesta je 5 570 ks nosných konštrukcií – stožiarov, 202 ks rozvádzačov a dĺžka elektrických vedení osvetľovacej sústavy je 270 km. Meranie zacielené na stav stožiarov verejného osvetlenia v  meste pod Urpínom sa robilo pomocou ultrazvuku. Niektoré elektrické vedenia a zemné káble, ktoré sú súčasťou sústavy verejného osvetlenia, sú v prevádzke už viac ako 40 rokov. Mnohé svetelné zdroje sú už po dobe svojej životnosti, majú veľmi nízky index podania farieb či zlomené korpusy a poškodené optiky. Káblové trasy sú spájané na viacerých miestach a často nie je funkčný plný počet vodičov, čo spôsobuje aj mnohonásobné poruchy.

TS Mesto BB,  Zdenka Marhefková, foto:mesto BB

Pozri tiež

Trochu inšpirácie z Brezna

Dnes sa v Banskej Bystrici začína Festival svetla a tieňa. Ale aj v susednom Brezne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *