Mesto začalo s budovaním polopodzemných kontajnerov

Historicky prvé stojisko polopodzemných kontajnerov v Banskej Bystrici bude stáť v Radvani, konkrétne na Radvanskej ulici č. 25. Zmluvný partner mesta, spoločnosť Marius Pedersen, a. s., začal v tomto týždni so stavebnými prácami, ktoré by mali byť ukončené do desiatich dní.

Následne sa bude pokračovať realizáciou v ďalších lokalitách tejto mestskej časti, t. j. Poľná ulica č. 17 – 19, Nám. Ľ. Štúra 11 a 26 či Radvanská ulica č. 16 – 17 a 21 – 22. Moderné a estetické nádoby na zmesový, ale aj triedený odpad – sklo, papier, kovy, tetrapaky a biologicky rozložiteľný odpad, by mali byť realitou do konca roka 2022 celkovo na desiatich stojiskách. Obyvateľov dotknutých ulíc žiadame v súvislosti s obmedzením dopravy či parkovaním o trpezlivosť a pochopenie.

Bežné kontajnery pôsobia na prostredie rušivo, sú dostupnejšie pre hlodavce a obyvatelia mnohokrát ukladajú smeti vedľa nádob, čím vzniká v ich okolí neporiadok. Aj preto sa rozhodla banskobystrická samospráva, tak ako mnohé iné mestá na Slovensku, vybudovať polopodzemné kontajnery, ktorými tieto problémy eliminuje.

„Som rád, že po náročnej projektovej príprave, ktorú sprevádzalo viacero zmien, sme sa konečne posunuli do realizačnej fázy. Systém zberu komunálneho odpadu prostredníctvom polopodzemných kontajnerov prinesie obyvateľom komfort, vyššiu bezpečnosť, zatraktívnenie vonkajších priestorov a väčší zberový objem na odpad. Všetky nádoby sú vybavené monitorovacími snímačmi naplnenosti, poskytujúcimi údaje, na základe ktorých budú vyprázdňované. Vďaka tomu sa zvýši efektivita zberu komunálneho odpadu, a to najmä znížením jeho frekvencie a dopravného zaťaženia ulíc. Verím, že nám bude počasie priať, aby sme stihli do konca roka osadiť čo najviac kontajnerov,“

hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Umiestnenie všetkých 23 stojísk bolo vybraté spolu s odborníkmi, po dôslednom zvážení vo vzťahu k donáškovým vzdialenostiam, zachovaniu verejnej zelene, parkovacích miest, ako aj tvaru terénu. Výber lokalít bol ovplyvnený predovšetkým limitujúcimi podmienkami existujúcej infraštruktúry, či už zabudovanými inžinierskymi sieťami, ale aj finančnými a technickými nárokmi na ich prekládku. Prvé kontajnery budú vybudované v mestskej časti Radvaň, Kráľová a Pršianska terasa. Celkovo pôjde na území mesta o 171 kusov.

Jeden polopodzemný kontajner nahradí zberovou kapacitou šesť bežných kontajnerov. Dochádza v ňom k vyššiemu zhutneniu odpadu a umiestnením pod zemou sa znižuje intenzita jeho biologického rozkladu spojeného so zápachom. Sme radi, že môžeme obyvateľom Banskej Bystrice priniesť osvedčený spôsob nakladania s komunálnym odpadom, ktorým sa ušetrí priestor, využiteľný napríklad na parkovacie miesta alebo mestskú zeleň. Dúfame, že novinku v odpadovom hospodárstve Banskobystričania ocenia, no kým sa dostaneme ku konečnému výsledku, chceme všetkých poprosiť o pochopenie, trpezlivosť a súčinnosť,“

dopĺňa Marianna Klobušická, regionálna riaditeľka spoločnosti Marius Pedersen, a.s.

Výstavba jedného stojiska by mala trvať zhruba 1,5 týždňa. Konkrétne rozmiestnenia stojísk polopodzených kontajnerov sú uvedené na webovej stránke mesta v sekcii Gisplan mesta – Odpadové hospodárstvo – Polopodzemné kontajnery na tomto odkaze. Akékoľvek otázky a podnety môžu obyvatelia adresovať na telefónnych číslach: 048/4330 454, 0905 940 847 alebo na e-mailovej adrese separovanyzber@banskabystrica.sk.

Zdroj a foto : Mesto BB, Dominika Adamovičová

Pozri tiež

Na Technickej univerzite vo Zvolene nájdu študenti nový priestor pre sebarozvoj

Úplne prvý Welcome Hub Banskobystrického kraja včera slávnostne otvorili na Technickej univerzite vo Zvolene. Slúžiť …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *