Mesto začalo s výstavbou cyklomosta vedúceho ponad rýchlostnú cestu R1

Zámerom samosprávy je pokračovať v budovaní cyklotrás, ktoré budú spájať centrum mesta s jednotlivými mestskými časťami. S cieľom zlepšiť a skvalitniť podmienky pre cyklistov pôjde celkovo o 16km nových cyklotrás. V uplynulých dňoch bola mestu odovzdaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na trasu Hušták – Radvaň – Kráľová a zároveň bola vyhlásená verejná súťaž na projektovú dokumentáciu pre ďalšie dva kľúčové úseky.

Ide o cyklistickú trasu Námestie Slobody – Sásová s dĺžkou 3,9 km a Námestie Ľ. Štúra – Tulská s dĺžkou 3,78 km, na ktoré sú už vydané územné rozhodnutia. Mesto momentálne rieši výber projektanta, ktorý spracuje projektové dokumentácie pre stavebné povolenia, ako aj pre realizáciu stavieb. Zároveň sa začalo s prácami na cyklomoste na Zvolenskej ceste, ktorý by mal už na budúci rok prepojiť Radvaň s rodinnou cyklocestičkou.

Stavenisko bolo do rúk zhotoviteľa odovzdané v júni tohto roka. Momentálne sa realizuje nevyhnutná prekládka inžinierskych sietí. Z tohto dôvodu treba od dnešného dňa počítať s dopravnými obmedzeniami, ktoré sa budú týkať Zvolenskej cesty, od križovatky s odbočkou k spoločnosti Slovak Parcel Service po objekt predajne Hyundai.

„Teší ma, že naša intenzívna a dlhodobá snaha vybudovať v našom meste kvalitnú sieť cyklotrás začína pomaly, ale isto naberať reálne kontúry. Odkedy sme postavili prvú cyklotrasu, vedúcu z centra mesta popri športovej hale, futbalovom štadióne, plážovom kúpalisku, cez ulicu THK až do Podlavíc, nás vo výstavbe ďalších brzdila rozdrobenosť pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve súkromných majiteľov. Náročné nie sú len výkupy, ale aj príprava projektovej dokumentácie či proces obstarávania. Som preto rád, že sme sa posunuli o krok vpred, a okrem vyhlásenia ďalších verejných súťaži na projekty sme začali aj s výstavbou cyklolávky na Zvolenskej ceste. Verím, že práce budú postupovať podľa plánovaného harmonogramu a už budúci rok bude slúžiť peším i cyklistom,“

hovorí primátor Ján Nosko.

Prekládky inžinierskych sietí vrátane ostrého prepojenia novej trasy plynu by mali byť ukončené do 7. novembra 2022. Následne by mali byť ešte do konca mesiaca zrealizované práce špeciálneho zakladania (vŕtané železobetónové pilóty), a v prípade priaznivého počasia sa ešte v decembri začne s betonážou základu opory na strane pri hypermarkete Tesco. V prvom kvartáli budúceho roka bude zrealizovaný základ pre oporu na opačnej strane rýchlostnej cesty R1.

„Výroba oceľovej konštrukcie prebieha v priestoroch generálneho dodávateľa, ktorá bude na základe požiadaviek kontrolovaná zváračským technológom, projektantom, ako aj odbornými  zástupcami mesta Banská Bystrica. Samotná montáž konštrukcie by mala trvať od apríla do júla 2023. Následne pristúpime k dokončovacím prácam a zaťažovacím skúškam,“

dopĺňa Juraj Škorvánek, obchodný riaditeľ spoločnosti INGSTEEL, spol. s.r.o.

Zhotoviteľom stavby je spoločnosť INGSTEEL, spol. s.r.o., ktorá patrí medzi významných dodávateľov oceľových mostov, športových stavieb či stavieb občianskej vybavenosti. Medzi zrealizované projekty patrí napríklad Cyklomost Slobody cez rieku Morava spájajúci Devínsku Novú Ves s rakúskou obcou Schlosshof, lávka pre peších a cyklistov cez rieku Kysuca pri obci Brodno, železničný most v úseku Zbojská – Tisovec, ako aj diaľničné mosty na D1 a D3.

„Cyklomost je dôležitou súčasťou vznikajúcej cyklistickej infraštruktúry, ktorý bezpečne prepojí priemyselnú a obchodnú s obytnou časťou Radvane, ako aj s rodinnou cyklocestičkou v smere na Zvolen.Cyklomost bude nadväzovať na cyklotrasu do Kráľovej poza obchodný dom Tesco, ale aj na podchod popod Kúpeľnú ulicu, prostredníctvom ktorého sa peší a cyklisti následne bezpečne dostanú na Radvanskú ulicu. Plánovaná cyklotrasa bude ďalej pokračovať jedným smerom na Fončordu a druhým smerom cez Hušták až do centra mesta,“

uzatvára 1. zástupca primátora Jakub Gajdošík.

Zdroj a foto: Mesto Banská Bystrica, Dominika Adamovičová

Pozri tiež

Nedeľa v Medenom hámri v znamení humoru

OZ ZA! Medený hámor v spolupráci s mestom Banská Bystrica pozýva 16. júna o 16:30 …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *