Mesto začína s výstavbou mini okružnej križovatky pri mestskom parku

Cieľom samosprávy je dokončiť niekoľko významných projektov, ktorých realizáciu avizovala ešte v minulom roku.

Jedným z nich je aj mini okružná križovatka pri Mestskom parku na Tajovského ulici, na ktorú mesto získalo stavebné povolenie začiatkom tohto roka. Od utorka, 9. augusta 2022 zhotoviteľ začína s rozmiestňovaním dočasného dopravného značenia. Následne bude pokračovať so samotnou realizáciou, ktorá bude rozdelená do troch etáp a trvať by mala dva mesiace. Celková cena stavebných prác predstavuje zhruba 414 tisíc eur s DPH.

Frekventovaný dopravný uzol medzi Mestským parkom na Tajovského ulici smerom na Strieborné námestie a ulicou Janka Kráľa je úsek, kde dochádza často k dopravným kolíziám a zápcham.

„Už dlhodobo vnímame nevyhovujúci stav v tejto lokalite, preto sme hľadali spôsob, ktorým by sme situáciu mohli zlepšiť. Skôr, ako sme začali obstarávať projektovú dokumentáciu, funkčnosť, ako aj vhodnosť umiestnenia mini okružnej križovatky overila dopravná štúdia od autorizovaného projektanta, ktorú sme si dali vypracovať. Pre túto alternatívu sme sa rozhodli najmä preto, aby sme nemuseli výrazným spôsobom zasiahnuť do mestského parku, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.,“

hovorí primátor Ján Nosko.

Vďaka tomu bolo potrebné v mestskom parku odstrániť len jeden jediný strom. Všetky ostatné riešenia kruhovej križovatky by mali zásadný dopad na zeleň, čomu sa samospráva chcela vyhnúť. V uplynulom mesiaci sa uskutočnila prekládka inžinierskych sietí a zároveň bol asanovaný nefunkčný objekt pri vstupe do parku. Od zajtrajšieho dňa zhotoviteľ začne s rozmiestňovaním dočasného dopravného značenia. Následne pristúpi k realizácii, pričom križovatka bude počas celej doby stavebných prác prejazdná a regulovaná prenosnou svetelnou signalizáciou. Prestavba bude realizovaná v troch etapách: Tajovského ulica – Janka Kráľa, Janka Kráľa – Strieborné námestie a Strieborná námestie – Tajovského ulica.

„Súčasťou prestavby križovatky bude aj úprava chodníkov pre peších, obnova poklopov kanalizačných šácht, uličných vpustí a osvetlenia križovatky s nasvietením priechodu pre chodcov. Vybudovaním mini okružnej križovatky sa zvýši plynulosť cestnej premávky, no predovšetkým dôjde k zvýšeniu bezpečnosti a komfortu všetkých vodičov i peších,“

dopĺňa Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora.

Vodičov i cestujúcu verejnosť žiadame o trpezlivosť, zvýšenú pozornosť, ohľaduplnosť a sledovanie dopravného značenia, ktoré bude upozorňovať na dočasné obmedzenia.

Mesto Banská Bystrica, Dominika Adamovičová

Pozri tiež

Nedeľa v Medenom hámri v znamení humoru

OZ ZA! Medený hámor v spolupráci s mestom Banská Bystrica pozýva 16. júna o 16:30 …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *