Mesto žiada financie na zvýšenie svojej kybernetickej bezpečnosti

Zaoberať sa informačnou a kybernetickou bezpečnosťou je v dnešnej dobe nevyhnutné, pretože nejakej forme kybernetického útoku  v súčasnosti čelí každý subjekt. Výnimkou nie je ani Banská Bystrica, ktorá sa zapojila do výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zameranej na zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti.  V prípade získania maximálne možnej žiadanej sumy vo výške 450 000 eur sa mesto zameria na formálne splnenie požiadaviek v rámci zákona o kybernetickej bezpečnosti, a zároveň na zakúpenie časti novej sieťovej infraštruktúry.

Budovanie kybernetickej bezpečnosti je v dnešnej dobe nevyhnutné, aby inštitúcie dokázali ochrániť svoj aktíva, infraštruktúru, zariadenia či údaje, ktoré spracúvajú. Cieľom  opatrení je zabezpečiť odolnosť voči útokom, ktoré sa snažia získať alebo zničiť dáta, znefunkčniť informačné systémy inštitúcií a pod.

„Kybernetické hrozby  sú všadeprítomné. Útočníci sú vždy o krok vpred, inštitúcie musia vynakladať nemalé prostriedky na ochranu pred nimi. V prípade veľkých útokov  musíme byť pripravení obnoviť prevádzku mesta, aby sme mohli obyvateľom poskytovať služby aj naďalej,“

hovorí Bibiána Palušková, manažérka kybernetickej a informačnej bezpečnosti MsÚ v Banskej Bystrici.

Zavedením správnych opatrení je možné minimalizovať riziká, ktoré kybernetický priestor pre mesto Banská Bystrica prináša. Ide najmä o odcudzenie, zneužitie alebo stratu dôvernosti, dostupnosti osobných a inak citlivých údajov, znefunkčnenie poskytovaných elektronických služieb pre obyvateľov mesta a pod.

„V projekte sa zameriavame na splnenie požiadaviek, ktoré nám vyplývajú zo zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorých plnenie bolo preverené externým auditom.  Realizáciou konkrétnych opatrení by sa úroveň zabezpečenia rádovo zvýšila,“

dopĺňa Palušková.

Mesto Banská Bystrica má v oblasti informačných a komunikačných technológií dlhodobo víziu napĺňať ciele Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025, ako aj zodpovedne pristupovať k zabezpečeniu a riadeniu svojich informačných aktív. Chce tak dosiahnuť prostredníctvom uplatňovania systematického prístupu ku kybernetickej a informačnej bezpečnosti založenej na analýze a riadení rizík, prostredníctvom poskytovania bezpečných a dostupných elektronických služieb mesta ako subjektu verejnej správy pre všetkých svojich obyvateľov, podnikateľov ako aj návštevníkov.

Zdenka Marhefková

Pozri tiež

Neznáme Pobaltie, jazyk a tradičné zvyky v Litve

Prví obyvatelia Litvy boli baltské kmene, ktoré začali v 10. storočí vytvárať organizovanú spoločnosť. Bolo to …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *