Mestskí lesníci zasadia tento rok vyše 52-tisíc nových stromčekov

Lesy okolo Banskej Bystrice sú veľkou zásobárňou pitnej vody, nielen pre mesto, ale aj pre celú širokú spádovú oblasť. Sú miestom, kde rastie množstvo vzácnych druhov rastlín a žije mnoho živočíchov. Veľká časť banskobystrických lesov, približne jedna tretina, je súčasťou Národného parku Veľká Fatra. Nachádza sa v nich aj osem maloplošných chránených území, ktoré slúžia napríklad na ochranu tisa obyčajného či duba plstnatého, ako aj na ochranu hlucháňa i rôznych druhov orchideí. Každoročne sú v mestských lesoch vysadené tisícky stromčekov. Tento rok ich pribudne o 15-tisíc viac ako vlani. Počas dnešného dňa so zalesňovaním pomáhali aj ôsmaci a deviataci zo ZŠ Moskovská.

 Mestské lesy Banská Bystrica, s.r.o., vysadia počas tohtoročnej jari 5 200 jedličiek, 19 000 smrekov, 7 400 smrekovcov, 19 100 bukov a 1 300 dubov. Zalesňovacie práce sa kvôli teplému počasiu začali už v marci a pokračovať budú približne do polovice apríla.

 Pri hospodárení prírode blízkymi spôsobmi sa les dokáže obnovovať sám. Našou prioritou je, aby na miestach, kde sa robí výrub, vyrástli zo semienok dospelých drevín ďalšie maličké stromčeky, ktoré tam budú rásť. Nie je dobré, keď musia lesníci vysádzať väčšie množstvo stromov. U nás sa pod tento stav podpísalo najmä suché letné počasie spred dvoch rokov, kedy bol nedostatok vlahy. Stromy sú vtedy oslabené a častejšie aj napadané podkôrnym hmyzom. Treba si uvedomiť, že nie drevo je výsledný produkt našej práce, ale zdravý les, ktorý plní ekologické, environmentálne i produkčné funkcie,“

uviedol Blažej Možucha, riaditeľ Mestských lesov Banská Bystrica, s.r.o.

Súčasné obdobie je pre lesníkov ideálne na vysádzanie stromčekov, nakoľko sa skončili jarné mrazy a v pôde je dostatok vlahy. Na zalesňovanie využívajú najmä miestnych ľudí, ktorí s tým majú dlhoročné pracovné skúsenosti.

 „Tento rok sa k zalesňovacím prácam v Laskomerskej doline pridali aj tri desiatky žiakov zo Základnej školy Moskovská. Vysadili 450 mladých stromčekov. Školáci sú zapojení do rôznych domácich i zahraničných projektov, v rámci ktorých získavajú množstvo potrebných a dôležitých vedomostí, nevynímajúc environmentálnu oblasť. Aj preto chcú prispieť k znižovaniu uhlíkovej stopy práve vysádzaním nových stromčekov. Som presvedčený, že aj takýmito aktivitami dokážeme prilákať mladšie generácie do našich krásnych lesov,

skonštatoval Jakub Gajdošík, prvý zástupca primátora.

Približne 65 percent je v mestských lesoch listnatých drevín, ako buk, jaseň, javor, brest a dub. Zvyšných 35 percent tvoria ihličnaté dreviny, v ktorých má zastúpenie smrek, jedľa a smrekovec. Banskobystrické lesy sú výnimočné aj tým, že sa v nich nachádza vzácna chránená drevina. Ide o tis obyčajný. Jeho najväčší výskyt v celej Európe je práve v okolí Banskej Bystrice.

Niekedy sa počty tisa obyčajného odhadovali na státisíce až milióny. V dôsledku globálnych zmien klímy, ale i kvôli ľudskej činnosti či premnoženiu jelenej zveri, celková populácia tejto dreviny klesá nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Pre nás lesníkov je to výzva, aby sme práve tis obyčajný zachovali ako symbol našich lesov pre budúce generácie,“

dodal Jozef Jankov, hlavný inžinier mestských lesov.

 

zdroj a foto: Banská Bystrica, Miroslav Strelec

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *