Mestský dom kultúry má dostať nový šat. Do užšieho kola súťaže postúpili štyri architektonické návrhy

Mesto Brezno vlani na konci roka vyhlásilo súťaž na spracovanie architektonického návrhu rekonštrukcie mestského domu kultúry. Zámerom radnice je vytvoriť kreatívne a inovačné centrum.

Breznianska samospráva plánuje zrealizovať komplexnú rekonštrukciu celej budovy, ktorá však tvarovo a hmotovo ostane zachovaná s výnimkou podstrešného priestoru budovy určeného na prestavbu.

Cieľom je vytvoriť zázemie na spoluprácu v rôznych oblastiach

Ešte koncom minulého roka mesto vyhlásilo dvojkolovú súťaž na architektonický návrh obnovenia mestského domu kultúry. Cieľom je vytvoriť kreatívne a inovačné centrum, jednoducho zázemie pre prirodzené prepojenie a spoluprácu rôznych oblastí kultúry, vzdelávania, výskumu aj podnikania naprieč vekovými skupinami. Ako informovali z investičného odboru, súťažný návrh by mal priniesť funkčné, vizuálne atraktívne a moderné riešenie existujúcich priestorov ako aj navrhovaných priestorov nadstavby. Dôležitým aspektom je nájdenie optima medzi technickými a priestorovými požiadavkami, architektonickým výrazom a ekonomickou náročnosťou.

Čo sa bude renovovať a čo ostane v pôvodnom stave

V rámci obnovy mesto plánuje kinosálu spolu s nadväzujúcimi funkciami rozšíriť o priestory Centra voľného času a Vývojovo–vedeckého centra pre inovácie v oblasti technológií. V architektonickom návrhu počíta so zásahmi do interiéru len za účelom vytvorenia spojovacieho koridoru, bezbariérového prístupu, zlepšenia dispozičného riešenia s dôrazom na efektívnosť a hospodárnosť rekonštrukcie. „V nepozmenenom stave chceme ponechať súčasné využitie objektu v 1. podzemnom podlaží, ako aj využitie priestorov, ktoré už prešli renováciou, a to sociálne zariadenie v 1. nadzemnom podlaží, kinosála s divadelným javiskom, priliehajúce obslužné priestory kaviarne, reštaurácie so sálou a kuchyňou. V exteriéri za účelom znižovania energetickej náročnosti objektu počítame so zateplením obvodového plášťa, s vytvorením informačných a prezentačných priestorov, ako aj mobiliáru vrátane prístrešku pre bicykle a kolobežky spolu s plochou pre „bike sharing“,“ uviedol primátor Tomáš Abel.

Do užšieho kola postúpili štyri návrhy

Do architektonickej súťaže záujemcovia zaslali 16 návrhov, z ktorých porota dve vylúčila. V prvej etape zo 14 návrhov vybrala štyri, ktoré postúpili do užšieho kola. Dopracované a doplnené o komentáre poroty ich treba odovzdať do 20. marca. Finálne vyhodnotenie sa uskutoční začiatkom apríla aj s publikovaním výsledkov na archinfo.sk, ako i na stránke mesta https://www.brezno.sk/ kreativne-a-inovacne-centrum-v-brezne/

Len čo bude známy verdikt, mesto čaká uzatvorenie zmluvy o dielo s víťazným účastníkom, dopracovanie architektonickej štúdie, projekt pre stavebné povolenie, na realizáciu stavby a v prípade získania mimorozpočtových zdrojov na záver príde na rad samotná realizácia.

Mesto BR, Monika Dolňanová, foto: M.B.

Pozri tiež

Nedeľa v Medenom hámri v znamení humoru

OZ ZA! Medený hámor v spolupráci s mestom Banská Bystrica pozýva 16. júna o 16:30 …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *