Mladým záleží na Banskej Bystrici i na ich strednej škole!

Rozvojový program Show your talent rozvíja talenty študentov na SPŠ J. Murgaša už tretí rok po sebe, čím deklaruje svoj dlhodobý charakter. I tento rok odštartoval svoje pôsobenie úvodným víkendovým školením pre študentov. Zámerom školenia bolo, aby študenti zapojení v programe začali spoznávať nielen svoj tím, ale aj tímy ostatných zúčastnených.  Zároveň počas školenia zažili rôzne aktivity zamerané na sebapoznanie, zocelenie kolektívu, sebarozvoj a spoznávanie svojich silných i slabých stránok.

Aktivity prvej víkendovky si žiaci užili a odnášali si domov praktické i teoretické informácie zamerané na tímovú prácu, komunikáciu a sebarozvoj. Realizátori programu mysleli aj na praktickú časť, preto jednou z úloh, ktorú dostal každý tím, bolo vymyslieť vlastný projekt, na ktorom nasledovných pár mesiacov nadšene a pilne pracoval.

Zároveň bol každému účastníkovi samostatne pridelený mentor, ktorého úlohou bolo naviesť študenta (mentee) na správnu cestu realizácie projektu, usmerniť ho v jeho školskom, ale aj mimoškolskom živote a hlavne motivovať ho k neustálemu rastu.

Musíme povedať, že študentom ich práca na projektoch išla od ruky, všetci postupne napredovali a z ich návrhov sa stávali reálne projekty. K finálnemu výsledku im dopomáhali aj štyri workshopy s lektormi. Workshopy boli zamerané najmä na samotnú realizáciu projektov, no zahŕňali taktiež rôzne aktivity týkajúce sa komunikácie so sponzormi, narábania s financiami a rozdelenia úloh v tíme.

Jednou z tém workshopov bol aj efektívny marketing. Študenti nadobudli poznatky o základoch marketingu a naučili sa odprezentovať a „predať“ svoj nápad. Tieto znalosti využijú na slávnostnej konferencii pri prezentácii svojich projektov. Predposledný workshop bol zameraný na dolaďovanie detailov projektov a úpravu drobných chýb, no a počas posledného lektori naučili študentov, ako vypísať dôležité formálne dokumenty, pretože tieto poznatky môžu študenti využiť v budúcnosti pri predkladaní svojich vlastných projektov.

Stalo sa vám, že ste stretli mladých ľudí v bystrických uliciach zbierať odpadky alebo sadiť stromy? Ak áno, boli to práve študenti zapojení v programe Show your talent, ktorých projekt bol zameraný na tému ekológie a čistoty miest. Ďalším tímom záležalo aj na zlepšení školského prostredia priestorov školy, jeden tím preto vytvoril orientačné tabule pre zlepšenie orientácie v priestoroch školy, ďalší tím založil Instagramový profil, na ktorom informuje študentov Murgašky o akciách a prípadných zmenách, a posledný tím vytvoril knihu rekordov, ktorá má podnietiť študentov k dosahovaniu lepších výsledkov počas ich štúdia.

Na Murgaške študenti svoju účasť v programe zavŕšili slávnostnou konferenciou, ktorá sa uskutočnila  6.4.2022 v Aule Rotunda Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Viac informácií o programe Show your talent nájdete na ich webovej stránke.

Program Show your talent sa na SPŠ J. Murgaša realizuje s finančnou podporou Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja a Banskobystrického samosprávneho kraja. Show your talent Academy sa realizuje vďaka podpore z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Mavio Media, Dávid Maslen

 

 

Pozri tiež

Mesto Nitra predstaví vynovený park. Na Deň detí čaká návštevníkov kvantum pútavých podujatí

Koncert Petra Lipu, tancovačka pod taktovkou Swingless Jazz Ensemble, fitnes celebrita Maroš Molnár, diskusia s …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *