Na registráciu do EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY ostáva už len mesiac

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY (ETM) je vlajková kampaň Európskej komisie, ktorá sa každoročne koná v termíne 16. – 22. septembra. Jej hlavným cieľom je zvyšovať povedomie o udržateľnej mestskej mobilite a tým podporiť zmenu správania verejnosti v prospech aktívnej mobility, verejnej dopravy a iných čistých, inteligentných dopravných riešení. Vyhlasovateľom kampane je Ministerstvo životného prostredia SR, národným koordinátorom je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).

Aktuálny ročník kampane ETM prebieha v znamení témy Lepšia dostupnosť, s mottom Cestujme zodpovedne. Kampaň je určená širokej verejnosti, registrujú sa však do nej len samosprávy a organizácie, a to prostredníctvom webového sídla https://eurotm2022.eurotm.sk/. K dnešnému dňu je v rámci Slovenska zapojených 41 miest, mestských častí či obcí a 2 organizácie.

Samosprávy majú v rámci ETM ideálnu príležitosť ukázať svojim obyvateľom a verejnosti aktivity, ktoré realizovali, realizujú či plánujú realizovať nielen pre zlepšovanie udržateľnejších foriem dopravy, ale ktoré vedú aj ku skvalitneniu života ich obyvateľov. Môžu to byť napríklad opatrenia, ako sú upokojovanie dopravy, rozširovanie peších zón, rekonštrukcia alebo výstavba autobusových zastávok, budovanie cyklotrás, inštalovanie cyklostojanov, rekonštrukcie chodníkov pre peších alebo aj zriadenie nízkoemisných zón v mestách. Taktiež aj opatrenia v prospech budovania prvkov zelenej infraštruktúry, ako napríklad pretváranie asfaltových ostrovčekov v cestných komunikáciách na zelené oázy. Zároveň je ETM vhodná platforma na predstavenie vízie samosprávy pri plánovaní udržateľnej mobility v dlhšom časovom horizonte. Okrem predstavenia trvalých opatrení môžu samosprávy  v rámci kampane  ETM organizovať aj tematické podujatia, napríklad spoločné cyklojazdy, raňajky pre cyklistov, pešibusy, verejné diskusie o mobilite v meste, súťaže na podporu cestovania verejnou dopravou či iné výchovno-vzdelávacie aktivity. Osvedčil sa aj tzv. Deň bez áut, čo znamená na jeden deň vylúčiť motorovú dopravu z komunikácie, ktorá je v bežný deň plná áut, no počas ETM sa zmení na živé korzo pre peších a cyklistov. Samosprávam, ktoré sa do kampane zaregistrujú do 25. augusta poskytne SAŽP vhodné predmety, ktoré im poslúžia pri organizovaní podujatí pre verejnosť.

Do ETM sa však počas celého roka môžu prihlásiť aj inštitúcie, verejné i mimovládne organizácie, súkromné firmy, centrá voľného času, prevádzkovatelia verejnej dopravy či školy. Tieto subjekty pôsobia ako prvok, ktorý dokáže zabezpečiť propagáciu kampane v rámci komunity a zvýšiť motiváciu obyvateľov pridať sa a byť jej súčasťou. Vlastnú „mobilityaction“ v rámci ETM pripravuje aj SAŽP, ktorá zároveň samosprávam a organizáciám poskytuje konzultácie a poradenstvo pri registrácii, príprave podujatí a trvalých opatrení. Manuály k registrácii, príklady dobrej praxe či grafické podklady pre spracovanie vlastných informačných materiálov sú dostupné na webovom sídle ETM https://eurotm2022.eurotm.sk/content/na-stiahnutie. Kampaň môžete sledovať aj na FacebookuInstagrame.

Súčasťou ETM je aj národná súťaž o Cenu ETM, ktorej cieľom je zvýšiť motiváciu samospráv a organizácií k účasti. Tento rok sa môžu zapojiť do troch kategórií: Aktívna samospráva, Aktívny samosprávny kraj a Aktívna organizácia. Prihlášky je možné podávať do 30. septembra. Viac informácií k registrácii: tu

SAŽP, foto: Národná súťaž o Cenu ETM 2021, Efektívne trvalé opatrenie – mesto Trnava

Pozri tiež

Nedeľa v Medenom hámri v znamení humoru

OZ ZA! Medený hámor v spolupráci s mestom Banská Bystrica pozýva 16. júna o 16:30 …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *