Na Technickej univerzite vo Zvolene nájdu študenti nový priestor pre sebarozvoj

Úplne prvý Welcome Hub Banskobystrického kraja včera slávnostne otvorili na Technickej univerzite vo Zvolene. Slúžiť bude študentom ako miesto neformálneho stretávania ale aj priestor, v ktorom budú môcť pod vedením skúsených mentorov a úspešných podnikateľov napredovať.

Moderný a inovatívny koncept práce so študentmi – tak by sa dal stručne charakterizovať Welcome Hub Banskobystrického kraja, ktorý dnes slávnostne otvorili na Technickej univerzite vo Zvolene (TUZVO). Projekt, na ktorom spolupracuje banskobystrická župa, Rozvojová agentúra BBSK, TUZVO a spoločnosti Kronospan a Continental ponúka mladým ľuďom možnosť napredovať, získavať zaujímavé stáže či neformálne tráviť čas.

„Ide o prvý model interakcie so študentami tohto druhu na Slovensku, kde priamo pôsobí Inovačné centrum Banskobystrického kraja v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene. Priestor bude študentom poskytovať kvalitné prostredie pre rozvoj ich potenciálu, podporu duševného zdravia, rozvoj digitálnych a jazykových zručností, osobnostný rozvoj. Ponúka tiež prepojenia na biznis sféru, kultúrne podujatia a mnoho ďalšieho,“

hovorí autorka myšlienky a riaditeľka Rozvojovej agentúry BBSK Janka Pálková.

Študenti môžu už teraz navštíviť Welcome Hub každý deň počas otváracích hodín medzi desiatou až štrnástou hodinou, alebo sa prihlásiť na plánované rozvojové aktivity formou registračného systému. Spolu s odbornými lektormi a mentormi majú možnosť bezplatne naberať vedomosti potrebné pre ich budúcnosť či kvalitné uplatnenie sa na trhu práce. Rovnako môžu získať zaujímavé prepojenia na firmy v regióne formou stáží, brigád ale aj plnohodnotných pracovných ponúk a projektov.

„Je to nový a ďalší projekt, ktorým sa náš kraj snaží nachádzať, iniciovať a rozvíjať potenciál, ktorý tu máme. Ale aj vyrovnávať hendikepy, ktoré nesporne v kraji tiež máme. V ostatných rokoch BBSK rozbehol  centrá práce s mládežou SPACE, ktoré v siedmich mestách poskytujú pomoc a podporu mladým ľuďom. Manažujeme centrá kariéry, založili sme krajské inovačné centrum a podporujeme už u študentov rozvoj podnikavosti a potenciálu. Aj takto sa snažíme vytvárať podmienky, aby čo najviac mladých zostávalo po ukončení svojho štúdia tu, v Banskobystrickom kraji,“

povedal predseda BBSK Ondrej Lunter.

Priestory pre Welcome Hub poskytla Technická univerzita vo Zvolene, ktorá je hlavným partnerom projektu. V tejto súvislosti rektor Technickej univerzity vo Zvolene Rudolf Kropil uviedol:

„Zriadenie Welcome Hubu vnímame ako mimoriadne významný krok smerujúci k podpore študentov tak, aby mohli napredovať v štúdiu a následne mali hladký prechod na trh práce, ale aj celkovo do života po absolvovaní univerzity. To je zároveň aj súčasť nášho dlhodobého zámeru na ďalšie obdobie. Sme veľmi radi, že práve naša univerzita je spolu s BBSK v tomto smere priekopníkom a Welcome Hub vnímame ako otvorený a inovatívny priestor, ktorý symbolizuje okrem iného našu vzájomnú spoluprácu.“

 „Technickú univerzitu vo Zvolene pokladáme dlhodobo za svojho strategického partnera v oblasti prípravy kvalitných kandidátov na odborné pozície v rámci podnikovej štruktúry spoločnosti Kronospan. A preto sme iniciatívu BBSK, ohľadne otvorenia prvého Welcome Hubu, práve na akademickej pôde TUZVO, radi podporili. Veríme, že vďaka inovatívnej forme spolupráce môžeme aktívne kooperovať so študentami na rozvoji ich potenciálu“,

uviedla Denisa Klöslová, riaditeľka spoločnosti Kronovison.

Oliver Teknös, tréningový špecialista spoločnosti Continental, tieto slová potvrdil: „Ako najväčšia firma v regióne cítime, že máme povinnosť prispieť k tomu, aby sa zlepšovalo prepojenie medzi univerzitou, firmami a študentami. Toto je jediná cesta, ktorou vieme zvýšiť úroveň vzdelanosti a tým pádom aj životnú úroveň u nás. Budeme veľmi radi, ak sa v priestoroch Welcome Hubu budú môcť študenti stretávať, jeden od druhého sa učiť a v mene spoločnosti Continental dúfame, že budeme mať veľa príležitostí zdieľať naše know-how z praxe. A samozrejme sa zároveň od mladých ľudí niečo nové naučiť.“

O nás:

Technická univerzita vo Zvolene je moderná vysokoškolská inštitúcia, ktorá rozvíja tvorivé vedecké bádanie a na jeho základe poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore. V systéme vysokých škôl na Slovensku má jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s primeraným rozšírením do ďalších technických, prírodovedných, bezpečnostných, ekonomických a umeleckých oblastí.

V súlade s profiláciou napĺňa Technická univerzita vo Zvolene svoje poslanie zelenej univerzity, ktoré pramení z tradícií banskoštiavnickej Baníckej akadémie ako jednej z najstarších vysokých škôl technického a lesníckeho zamerania v Európe i vo svete. Od januára 2021 je členom Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+. Technická univerzita vo Zvolene má v súčasnosti štyri fakulty, ktorými sú:

  • Lesnícka fakulta,
  • Drevárska fakulta,
  • Fakulta ekológie a environmentalistiky,
  • Fakulta techniky.
zdroj a foto: TU vo Zvolene

Pozri tiež

Lesáci v Banskej Štiavnici sa učia na super-moderných strojoch, využívajú aj lanovku

Špičková lesnícka technika, nové odborné učebne či multifunkčné ihrisko.  To všetko získala Stredná odborná škola …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *