Nádejní slovenskí vedci odprezentujú riešenia celosvetových vedeckých problémov

Už druhý rok sa slovenskí študenti stredných škôl stretnú na vedeckej konferencii, kde budú prezentovať svoje výskumné projekty zamerané na riešenie reálnych problémov, akými sa zaoberajú vedecké tímy po celom svete. Konferencia sa koná v rámci medzinárodného projektu Chain Reaction, v ktorom má Slovensko zastúpenie vďaka Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 V projekte financovanom Európskou komisiou v rámci Siedmeho rámcového programu pre výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti spolupracuje od roku 2013 dvanásť krajín.

„Hlavnou myšlienkou projektu je zatraktívniť prírodovedné predmety v očiach mladých, a zároveň im umožniť riešiť témy na úrovni svetového vedeckého výskumu. Pre slovenských stredoškolákov je to šanca vytvoriť profesionálne vedecké tímy a stať sa tak na niekoľko mesiacov skutočnými vedcami,“ hovorí Janka Raganová, docentka na Katedre fyziky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a koordinátorka celého podujatia.

 Do projektu Chain Reaction sa tento rok na Slovensku zapojí ďalších päť škôl: gymnáziá vo Vranove nad Topľou, Novej Bani, Detve a Banskej Bystrici. „Ťažisko úspechu celého projektu leží na pleciach učiteľov prírodovedných predmetov z týchto škôl, keďže práve ich úlohou je motivovať a viesť 3 až 5-členné tímy žiakov, aby pracovali na výskumnom projekte, ktorý si zvolia,“ pokračuje doc. Raganová.

Žiaci si svoj výskumný problém vyberali z viacerých zaujímavých tém. Mohli sa napríklad rozhodnúť hľadať ekologické svietenie, prebádať možnosti, ako prispieť k odstráneniu hladu v niektorých krajinách sveta, pokúsiť sa zostrojiť prenosnú vodnú elektráreň, či skúmať, aké rastliny by bolo vhodné pestovať vo vesmíre.

 Jednotlivé školské tímy budú mať možnosť svoje výsledky odprezentovať na spoločnej konferencii 10. apríla v Starej Lesnej, kde sa pravidelne uskutočňujú aj vedecké sympóziá ozajstných vedcov. Okrem posterov a prezentácií majú nádejní vedci pripravené aj praktické ukážky projektov, ako napríklad model malej vodnej elektrárne. Odborná porota pozostávajúca z pedagógov i renomovaných vedcov vyberie tie najlepšie z nich. Vybrané tímy z každej partnerskej krajiny projektu Chain Reaction sa zúčastnia na medzinárodnej konferencii, ktorá sa bude konať v máji na univerzite v nemeckom Heidelbergu.

Z Banskej Bystrice sa do projektu zapojili dve stredné školy, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa a Evanjelické gymnázium.

TS (FPV UMB), foto: (pef)

Pozri tiež

Banská Bystrica získala titul ENVIROMESTO 2023

Prírode blízke hospodárenie v mestských lesoch, energetické zhodnocovanie zeleného odpadu, mozaikovité kosenie trávnikov, zelené strechy, budovanie …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *