Niekdajšie detské ihrisko Hexagon v Parku pod Pamätníkom SNP prejde obnovou

Starostlivosť o výtvarné diela vo verejnom priestore mesta pod Urpínom prebieha dlhodobo, v úzkej spolupráci Oddelenia kultúry MsÚ a odborníkov. Vďaka vyčleneným financiám z mestského rozpočtu sa postupne darí týmto dielam prinavrátiť podobu,  akú mali kedysi. Najbližšie sa dočká zveľadenia niekdajšie detské ihrisko Hexagon pod Pamätníkom SNP, ktorého pôvodný stav si pamätajú predovšetkým staršie generácie. Dielo bude obnovované pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu.

V priebehu uplynulých rokov sa samospráve podarilo obnoviť, o. i., všetky diela, ktoré boli uznesením mestského zastupiteľstva vyhlásené za pamätihodnosti mesta. Išlo napríklad o kinetické objekty od akademického maliara  Michala Kerna Universum a Mobil, Obytnú plastiku akademického maliara a sochára Jaroslava Kubičku, údržbu Möbiovej pásky od autora Štefana Belohradského či Partizána Karola Dúbravského. Ďalej boli zveľadené napr. súsošia Športovci Milana Štefunka či Zvíťazili Pavla Tótha. Nedávno bola zrealizovaná replika pôvodnej drevenej plastiky Poľné znaky Vladimíra Kompánka v Parku pod Pamätníkom SNP. V najbližšom období získa svoju niekdajšiu podobu aj dielo HEXAGON, ktoré v minulosti slúžilo ako detské ihrisko.

Nielen odborná verejnosť, ale aj obyvatelia nás neraz žiadali, aby sme pristúpili k jeho obnove. Prvé stretnutie a odborné prerokovanie k detskému ihrisku HEXAGON sme zorganizovali už v roku 2019, pričom sme požiadali  odborníkov, aby navrhli alternatívy možných riešení a vytvorili k dielu posudky. Ide o významný artefakt, pretože je súčasťou Pamätníka SNP,“

objasňuje Jana Pelikánová z Oddelenia kultúry MsÚ v Banskej Bystrici.

K záchrane a ponechaniu diela sa v roku 2019 vyjadrovali aj významné historičky a historici umenia – Klára Kubičková, Sabina Jankovičová, Zuzana Leškanič Majlingová či Ivan Siláči. Všetci odporučili dielo ponechať a zachrániť pre budúce generácie.  Autorstvo tohto výtvarného diela sa dlhé roky pripisovalo Karolovi Lackovi. Kurátorka Stredoslovenskej galérie a historička umenia Zuzana Leškanič Majlingová však zrealizovala podrobný výskum a zistila, že pravým autorom diela bol priemyselný dizajnér Ján Ondrejovič. Následne nadviazala kontakt s dedičmi a spracovala archívne materiály, ktoré poskytla samospráve.

Ihrisko zostáva cenným dobovým príkladom komplexného – kontextuálneho prístupu k vytváraniu moderného životného prostredia. Bolo vytvorené s rešpektom k symbolickým hodnotám a výtvarným nárokom významnej lokality mesta. Mám radosť, že po dlhoročnej spolupráci Janky Pelikánovej z oddelenia kultúry s odborníkmi, mesto pristúpilo k jeho obnove. Zásluhu na popularizácii významu originálneho detského ihriska Hexagon majú aj domáce umelecké a kultúrne inštitúcie – Divadlo Štúdia tanca či Stredoslovenská galéria, viacerí  žurnalisti, vrátane RTVS – Štúdio B. Bystrica, kde nakrútili o Ihrisku Hexagon krátky dokumentárny film. Poďakovanie patrí aj mnohým obyvateľom a všetkým, ktorí  sa spájali a venovali myšlienke jeho záchrany od roku 2015 neutíchajúcu pozornosť,“

hovorí Zuzana Leškanič Majlingová.

V roku 2022 vypracovala znalecký posudok  Darina Arce a v tomto roku zámer obnovy akademický sochár Matúš Jančura.

Detské ihrisko HEXAGON bolo vytvorené najmä ako dizajnérsky koncept, preto je okrem obnovy veľmi dôležité, aby sa zachovala jeho podoba ako celok s rozmiestnením jednotlivých objektov a ich špecifickej kompozície. Stav poškodenia preliezačiek ihriska si vyžaduje obnovu. Vysokou mierou sa na jeho chátraní podpísal vplyv počasia, druh materiálu a nedostatočná údržba v minulosti,“

dopĺňa Darina Arce.

Už tento rok sa začne s prvou etapou obnovy diela, v rámci ktorej sa spracuje  dokumentácia, zhotovia sa formy a začne sa s výrobou  jednotlivých prefabrikovaných dielcov.

Na tému obnovy Hexagonu prebiehala odborná diskusia, počas ktorej sa diskutovalo o rozsahu rekonštrukcie. Po konzultáciách sa rozhodlo, že časť diela ostane a z ďalšej sa urobia repliky podľa pôvodných vzorov. Existujú fotografie autentického modelu, na základe čoho vyhotovíme technickú dokumentáciu. Následne vyrobíme formy a postupne budeme dielo obnovovať a dopĺňať tie časti, ktoré chýbajú alebo tie, ktoré sú značne poškodené. Zaujímavosťou je, že dielo Hexagon malo aj drevenú časť, ktorá sa do dnešných dní nezachovala a rekonštruovať sa teda nebude. Málokto si možno pamätá, že pôvodný Hexagon mal bielu farbu, preto ho vo finále namaľujeme na bielo tak ako vyzeral kedysi,“

objasňuje akademický sochár Matúš Jančura.

Historička umenia Zuzana Leškanič Majlingová už  v roku 2015 pre samosprávu spracovala zoznam najvýznamnejších výtvarných diel vo verejnom priestore mesta Banská Bystrica. Samospráva vytvorenie súpisu, katalogizáciu diel a ich zverejnenie na webovej stránke podporila grantovým systémom.  V ďalšom období pod dohľadom odborníkov Oddelenie kultúry MsÚ podľa potreby zabezpečilo  posudky a zámery obnovy, usmernenia KPÚ BB. Všetky diela sú dostupné na: https://www.vytvarnedielabb.sk/; https://www.pamatihodnosti.sk/

 

zdroj a foto: Mesto BB ( Zdenka Marhefková)

Pozri tiež

Letný filmový festival 4 živly prichádza s témou CESTA a viacerými novinkami

Letný filmový festival 4 živly: SVETLO – 11. 8. 2024, Banská Štiavnica Letný filmový festival …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *