Nový víťaz verejného obstarávania pokračuje v rekonštrukcii kremačných pecí

V banskobystrickom Krematóriu v Kremničke sa v polovici septembra začalo s prípravnými prácami súvisiacimi s pokračovaním rekonštrukcie kremačných pecí. Po tom, ako sa vysúťažený zhotoviteľ dostal v roku 2019 do insolventnosti a priame rokovacie konanie s ďalším partnerom dopadlo neúspešne, Záhradnícke a rekreačné služby vyhlásili v apríli 2022 nové verejné obstarávanie. Vysúťažená spoločnosť sa v najbližších mesiacoch postará o výrobu, montáž a dodanie nových kremačných pecí s potrebnou technológiou. ZAaRES zároveň vyhlási súťaž na  projektanta na stavebné úpravy nevyhnutné pre inštaláciu nových komponentov.

Banskobystrické krematórium už desiatky rokov volá po komplexnej obnove. V roku 2015, na začiatku prvého funkčného obdobia primátora Jána Noska, bolo rozhodnuté, že krematórium nebude zverené do rúk súkromných podnikateľov, ale aj naďalej zostane v majetku mesta a v správe Záhradníckych a rekreačných služieb (ZAaRES).  Zároveň sa v mestskom rozpočte podarilo vyčleniť finančné prostriedky na jeho rekonštrukciu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na fakt, že pravidelná údržba zastaraných technológií bola stále náročnejšia po technickej i  finančnej stránke.

Žiaľ, pri nevyhnutnej rekonštrukcii kremačných pecí sme doposiaľ nemali šťastie na spoľahlivého partnera, ktorému by sa tento zámer podarilo zrealizovať. Po dvoch neúspešných pokusoch so zahraničnými spoločnosťami sme minulý rok urobili opätovnú dôkladnú analýzu trhu dodávateľov kremačných technológií, s cieľom zabezpečiť ich účasť na prípravných trhových konzultáciách. Práve tam sme mohli získať  podrobné informácie a charakteristiky  ponúkaných služieb. Verím, že tentokrát vysúťažený zhotoviteľ dotiahne realizáciu projektu do úspešného konca,“

hovorí primátor Ján Nosko.

Dňa 4. apríla 2022 bolo vo Vestníku Európskej únie zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na dodávku kremačnej technológie  s príslušenstvom, vrátane jej inštalácie a uvedenia do prevádzky. Do verejného obstarávania sa prihlásili dvaja uchádzači, ktorí preukázali, že majú potrebné technológie, know-how na výrobu kremačných pecí a zároveň splnili podmienky účasti. Víťazom sa stala talianska spoločnosť GEM-Matthews International S. r. l., ktorá od polovice septembra začala s potrebnými prácami.

Stavenisko sme zhotoviteľovi odovzdali 15. septembra tohto roka. Ten sa v prvej fáze zameral na demontáž nepotrebnej technológie, a zároveň určil rozsah ďalších nevyhnutných stavebných prác. Aktuálne sú nové kremačné pece vo výrobe a ich montáž by sa mala uskutočniť v januári 2023. Verím, že sa tento projekt podarí úspešne zrealizovať. Dovtedy budeme naďalej zabezpečovať kremáciu tiel zosnulých pomocou externej firmy,“

dopĺňa Ivan Šabo, riaditeľ Záhradníckych a rekreačných služieb mesta Banská Bystrica.

ZAaRES súčasne vyhlási verejné obstarávanie na dodávku projekčných prác a inžinierskej činnosti v súvislosti s inštaláciou nových pecí i kremačnej technológie. Pôjde o stavebné úpravy budovy krematória, ktoré umožnia dodávku a zapojenie technológie, ako aj výkon samotnej kremácie v peciach (oblasť statiky, vzduchotechniky a pod.).

Mesto Banská Bystrica, Dominika Adamovičová, foto : BB

Pozri tiež

Na Technickej univerzite vo Zvolene nájdu študenti nový priestor pre sebarozvoj

Úplne prvý Welcome Hub Banskobystrického kraja včera slávnostne otvorili na Technickej univerzite vo Zvolene. Slúžiť …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *