O parkoviskách za Tatranskou ulicou rozhodnú obyvatelia

Nedostatok parkovacích miest na sídliskách trápi mnohé mestá. Inak to nie je ani v Banskej Bystrici a preto sa samospráva týmto problémom zaoberá systematicky už od roku 2015. Po parkoviskách na Rudohorskej, Povstaleckej či Tulskej ulici situáciu naďalej riešime.

Najviac sťažností na parkovanie evidujeme v Sásovej, konkrétne na Tatranskej ulici. Mesto si kritickú situáciu uvedomuje a preto by  v tejto lokalite chcelo vybudovať štyri nové parkoviská v priestore pozdĺž Saleziánov. Minulý rok sme vypracovali projekt výstavby, v ktorom je naplánovaných 227 parkovacích miest za bytovými domami na Tatranskej ulici. Nakoľko chceme zachovať osobný priestor obyvateľov, parkovacie plochy by mali byť umiestnené vo vzdialenosti minimálne 8 – 10 metrov od bytových domov. Povrch parkovísk je navrhnutý z dlažby a cesta medzi parkovacími miestami z asfaltu.

„Celý zámer vznikol na základe požiadaviek samotných obyvateľov Sásovej. Ide o priestor, ktorý už v súčasnosti mnoho ľudí využíva na tento účel. Autá parkujú na chodníku, kde prekážajú chodcom či na zeleni, ktorú ničia,“

hovorí 1. zástupca primátora Jakub Gajdošík.

V decembri 2018 sa v Základnej škole Sitnianska uskutočnilo verejné prerokovanie, na ktorom vedenie mesta predstavilo obyvateľom svoj zámer. Projektová dokumentácia bola následne zverejnená na webovej stránke mesta. Obyvatelia mohli posielať svoje pripomienky, ktoré sa samospráva následne usilovala zapracovať.

„Naším cieľom nie je len výstavba nového parkoviska. Chceme dosiahnuť celkovú revitalizáciu prostredia za  bytovými domami vrátane obnovy chodníkov a osvetlenia či výsadby zelene,“

dopĺňa 1. zástupca primátora Jakub Gajdošík.

Okrem rekonštrukcie chodníkov sa projekt zameriava aj na vstupy do bytových domov či na výmenu obrubníkov. V tejto lokalite by mali pribudnúť aj nové stojiská na kontajnery, inteligentné verejné LED osvetlenie, nabíjacie stanice pre elektromobily či kamerový systém. Rampy na existujúcich chodníkoch pre peších budú stavebne upravené tak, aby ich sklony boli čo najviac prispôsobené pre bezpečný pohyb imobilných osôb. Mesto nezabúda ani na revitalizáciu zelene. Pribudnúť by malo takmer 90 stromov a ručne založený trávnik o výmere 3 590 m². Súčasťou parkoviska by mali byť aj snímače obsadenosti a infopanely zobrazujúce počet voľných parkovacích miest.

Predtým, ako samospráva pristúpi k ďalšej fáze projektu, zaujíma sa o názory obyvateľov. V súčasnosti realizujeme prieskum, v ktorom sa môžu ľudia vyjadriť, či s plánmi mesta súhlasia alebo nie. Prioritne sme sa zamerali na obyvateľov, ktorí bývajú na Tatranskej ulici v bytových domoch 24 – 64. Výsledok by mal byť známy do dvoch týždňov.

„Táto výstavba je naplánovaná v priestoroch za ich panelákmi a bezprostredne sa ich týka. V spolupráci s predsedami bytových spoločenstiev im preto dávame priestor vyjadriť sa, či chcú nové parkovisko alebo sú za zachovanie aktuálneho stavu. Názor väčšiny budeme rešpektovať,“

hovorí primátor mesta Ján Nosko.

V prípade, že stanovisko obyvateľov Tatranskej ulice bude pozitívne, mesto požiada príslušné úrady o územné a stavebné povolenie.

TS: Dominika Mojžišová, foto: archív mesta BB

Pozri tiež

Foto: Sásovské Vianoce

Čas plný očakávaní a zázrakov sa neodmysliteľne blíži. Magickú moc Vianoc cítiť všade okolo nás. Všetci …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *