Obyvatelia môžu požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky

Počas volieb do Národnej rady SR, ktoré sa uskutočnia v sobotu, 30. septembra 2023 budú volebné miestnosti v Banskej Bystrici otvorené do 7:00 do 22:00 h. Na území mesta bude zriadených 78 volebných okrskov. Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. Urobiť tak môže len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami, obálkou a so zoznamom voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Nahlasovať žiadosti o voľbu do prenosnej volebnej schránky je možné dvoma spôsobmi, a to telefonicky alebo elektronicky. Telefonicky je v meste Banská Bystrica potrebné adresovať svoju požiadavku na jedno z troch telefónnych čísel: 048/4330 720, 048/4330 725 a 048/4330 726, v pracovných dňoch od 7:30 do 15:00 h. V prípade elektronického nahlásenia sa žiadosť zasiela na e-mailovú adresu podatelna@banskabystrica.sk. V žiadosti je potrebné uviesť meno a priezvisko voliča, adresu jeho trvalého pobytu spolu s poschodím, ako aj približný čas pre hlasovanie do prenosnej volebnej schránky.

Informácie o septembrových parlamentných voľbách sú pravidelne aktualizované na webe mesta https://www.banskabystrica.sk/samosprava/volby-nr-sr-2023/.

 

 Mesto BB, (Miroslav Strelec)

Pozri tiež

Stanovisko mesta Banská Bystrica k voľbám poštou zo zahraničia

Na sociálnych sieťach sa objavili informácie týkajúce sa doručenia nekompletných hlasovacích lístkov pri voľbe zo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *