Spravodajstvo

september, 2023

 • 28 septembra

  Informácie k voľbám do NR SR, ktoré sa uskutočnia už túto sobotu

  Vooľby do NR SR sa uskutočnia v sobotu 30. septembra 2023  Počet voličov: V stálych zoznamoch voličov je zapísaných 61 571 voličov s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica. V stálych zoznamoch voličov mesta je zapísaných aj celkovo 2 143 obyvateľov s trvalým pobytom „mesto Banská Bystrica“. Ide najmä o ľudí bez domova, resp. občanov bez trvalého pobytu. Volebné miestnosti K voľbám bude pripravených 78 volebných miestností, väčšinou v priestoroch základných škôl …

  Čítaj viac »
 • 26 septembra

  Banská Bystrica sa pripravuje na chodníkovú novelu týkajúcu sa parkovania na chodníkoch

  Od 1. októbra 2023 začne na území celého Slovenska platiť novela zákona o cestnej premávke, ktorá pre všetky samosprávy predstavuje úbytok parkovacích miest. Od tohto dátumu bude pre motorové vozidlá platiť zákaz parkovania na chodníku s výnimkou vyznačených miest, ktoré spĺňajú potrebné parametre. V Banskej Bystrici sa to týka piatich lokalít. V nich bude parkovanie na chodníku po umiestnení dopravného …

  Čítaj viac »
 • 22 septembra

  Pozvánka: Medikováčstvo – umenie červeného kovu

  Ľudia poznali z kovov ako prvú meď, vhodnú na kovanie i tepanie a bol to práve tento kov, čo zmenil dejiny ľudstva. Z bronzu a medi sa vyrábali okrem úžitkových predmetov aj výtvarne hodnotné predmety, neraz pokryté zelené medenkou, ktorá je typická pre oxidáciu medi. Popri zlate, striebre a cíne je meď jedným z prvých kovov, ktoré človek spoznal a čoskoro začal systematicky využívať …

  Čítaj viac »
 • 22 septembra

  Banskobystrický samosprávny kraj otvoril ďalšiu ambulanciu, v Revúcej ordinuje nový špecialista

  V Revúcej sa bude o pacientov starať kardiológ MUDr. Alexander Bohó. Je to ďalší lekár, ktorý využil ponuku Banskobystrického samosprávneho kraja a prišiel ordinovať do jeden zo šiestich župných ambulancií.  Rodený Handlovčan študoval medicínu v Košiciach, následne takmer desať rokov pôsobil na Klinike kardiológie Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb. Skúsenosti zbieral tiež na viacerých zahraničných pobytoch v niekoľkých európskych krajinách. Naposledy pracoval …

  Čítaj viac »
 • 19 septembra

  Vďaka získaným mimorozpočtovým zdrojom mesto pod Urpínom pokračuje v realizácii viacerých projektov 

  Po rozpútaní vojenského konfliktu vo februári minulého roka našli stovky odídencov z Ukrajiny nový domov aj v Banskej Bystrici. Samospráva sa spolu s Banskobystričanmi zmobilizovala a poskytla postihnutým pomoc v podobe šatstva, stravy, ubytovania, až po zabezpečenie vzdelávacieho procesu v mestských školských zariadeniach či služieb tlmočenia a jazykových kurzov pre dospelých. V tejto súvislosti sa mesto zapojilo do výzvy ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a bolo úspešné. Získané mimorozpočtové …

  Čítaj viac »
 • 18 septembra

  V Kúpeľoch Sliač predstavili víziu rekonštrukcie centrálnej časti kúpeľov

  Architektonický ateliér BETWEEN dnes odbornej i širokej verejnosti predstavil na pôde Kúpeľov Sliač výsledky dopracovanej urbanisticko-architektonickej štúdie, ktorá je podkladom pre víziu a ideu rozvoja celého kúpeľného areálus dôrazom na záchranu a rekonštrukciucentrálnej časti kúpeľov. Ide o tzv. prvú etapu obnovy, o ktorú sa snažia Kúpele Sliač. Zámer obnovy Kúpeľov Sliač predstavilo vedenie kúpeľov a ministerstva hospodárstva pred dvoma rokmi. Odvtedy bola úspešne zrealizovaná ideová architektonicko-urbanistická …

  Čítaj viac »
 • 18 septembra

  KOMUCE pripravuje deň otvorených dverí

  Pre všetkých obyvateľov mesta pod Urpínom je na Robotníckej ulici 12 zriadené Komunitné multifunkčné centrum (KOMUCE). Poskytuje sociálne služby i viacúčelový priestor, ktorý môžu Banskobystričanky a Banskobystričania využiť na rôzne aktivity. V bezbariérovom objekte, v centre mesta so záhradou, je zriadené i kaderníctvo. Vzniklo ako chránené pracovisko. Aj takýmto spôsobom je možné  vytvárať podmienky pre pracovné uplatnenie ľudí so zdravotným znevýhodnením. …

  Čítaj viac »
 • 16 septembra

  Blíži sa Európsky týždeň mobility, staňte sa jeho súčasťou

  Aj tento rok sa Banská Bystrica zapája do kampane Európskej komisie, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o udržateľnej mestskej mobilite, a zároveň podporiť zmenu správania sa obyvateľov v prospech verejnej dopravy a iných inteligentných dopravných riešení. Európsky týždeň mobility sa v meste pod Urpínom uskutoční v termíne od 16. do 22. septembra 2023. Počas siedmich dní sa môžu Banskobystričania zapojiť do rôznych bezplatných aktivít. Vyvrcholením podujatia …

  Čítaj viac »
 • 8 septembra

  Banskobystrický Radvanský jarmok je aj o rozvíjaní spolupráce s partnerskými mestami

  Banská Bystrica vždy patrila medzi slovenské mestá s početnými zahraničnými kontaktmi, ktorých cieľom je rozvíjanie spolupráce v oblasti kultúry, vzdelávania, ekonomiky či obchodu. Aj na tohtoročnom 365. Radvanskom jarmoku privítame tradičných remeselníkov i zástupcov z niekoľkých partnerských miest, s ktorými Banská Bystrica udržiava priateľské vzťahy. Vzájomne si pomáhajú pri organizovaní podujatí, riešení projektov i pri rozvoji cestovného ruchu. Na znak …

  Čítaj viac »
 • 4 septembra

  Začal nový školský rok

  Brány dnes otvorilo celkovo 27 materských a 11 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica. Do škôlok nastúpilo približne 2 267 škôlkarov a do škôl cca 6 263 žiakov, z toho 718 prvákov. Primátor Ján Nosko sa osobne zúčastnil na otvorení školského roka v areáli ZŠ Trieda SNP 20, ktorá, so súhlasom potrebných inštitúcií, bude od dnešného dňa niesť čestný …

  Čítaj viac »