Spravodajstvo

apríl, 2023

 • 18 apríla

  Deň Zeme v Stredoslovenskom múzeu

  Približne jedna miliarda ľudí vo viac ako 190 krajinách sa v súčasnosti 22.apríla zapája do aktivít na zvýšenie povedomia o klimatickej kríze a snaží sa dávať podnety zamerané na zmenu správania v záujme ochrany prírody. Účasť na Dni Zeme má mnoho podôb, jednou z možností, ako našej planéte pomôcť je navštíviť aj Stredoslovenské múzeum a vďaka pripraveným aktivitám upriamiť pozornosť na životné prostredie …

  Čítaj viac »
 • 17 apríla

  Mesto pod Urpínom vyhlásilo súťaž na komplexnú revitalizáciu Námestia slobody

  Námestie slobody patrí medzi najvýznamnejšie priestranstvá v Banskej Bystrici. Dlhodobým zámerom samosprávy je celková obnova tejto lokality, vrátane plôch pred Domom kultúry či parkoviska pred bývalou Dopravnou bankou, na bezpečný, bezbariérový, mestotvorný a vizuálne atraktívny verejný priestor. Z urbanisticko-architektonického hľadiska ide o mimoriadne zložité územie s komplikovaným zadaním, čo potvrdila aj neúspešná súťaž návrhov v roku 2021. Z tohto dôvodu sa mesto, po odborných konzultáciách s architektonickou obcou, …

  Čítaj viac »
 • 17 apríla

  Na Technickej univerzite vo Zvolene sa riešia otázky transhumancie

  Už ste počuli o transhumancii? A čo to má spoločné s tradičným salašníctvom na Slovensku? Odpoveď na tieto a mnohé ďalšie otázky Vám už dnes môžu poskytnúť  odborníci z Technickej univerzity vo Zvolene. Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj Fakulty ekológie a environmentalistiky na Technickej univerzite vo Zvolene zorganizovala dňa 23. marca 2023 workshop s názvom „Sieťovanie pre podporu salašníctva na Slovensku“, ktorý sa …

  Čítaj viac »
 • 13 apríla

  Navrhnite ideové zámery do Integrovanej územnej stratégie

  V sobotu, 1. apríla 2023 sa v Robotníckom dome uskutočnil prvý Ideathon. Ide o inovatívny participatívny formát, kde viac ako 20 rôznych aktérov prinieslo množstvo ideových námetov pre rozvoj územia Mestskej funkčnej oblasti Banská Bystrica (MFO Banská Bystrica). Momentálne sa výsledky spracúvajú a následne budú uverejnené. S cieľom rozšíriť možnosti zapojenia čo najväčšieho počtu obyvateľov, samospráva spúšťa aj online Ideathon. Do 24. apríla tohto roka …

  Čítaj viac »
 • 6 apríla

  Mesto predstaví verejnosti súťažné návrhy krajinársko-architektonickej súťaže na revitalizáciu mestského parku

  Samospráva vyhlásila koncom októbra minulého roka súťaž na revitalizáciu národnej kultúrnej pamiatky, ktorá patrí medzi dominanty Banskej Bystrice. Návrhy bolo možné zasielať do konca januára 2023, pričom celkovo ich bolo doručených dvanásť. Hoci víťaz mohol byť len jeden, odborná porota označila úroveň všetkých návrhov za veľmi vysokú. Mesto preto pripravuje výstavu, na ktorej si ich budú môcť, počas dvoch týždňov, …

  Čítaj viac »
 • 6 apríla

  V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI DNES ZAČÍNA DOPRAVNÁ AKCIA „ŽIVOT“

  Blížia sa Veľkonočné sviatky a teda tak, ako každý rok očakávame na cestách zvýšený počet účastníkov cestnej premávky. Aj tento rok prijíma polícia v Banskobystrickom kraji opatrenia smerujúce k bezpečnosti na našich cestách. Zameriame sa prevažne na usmerňovanie premávky na hlavných cestných ťahoch, zvýšime dohľad aj na nehodových miestach, rizikovejších úsekoch a tiež tam, kde očakávame zvýšenie intenzity v cestnej …

  Čítaj viac »
 • 4 apríla

  O prostriedky zo Zeleného vzdelávacieho fondu je možné žiadať do konca apríla

  Ministerstvo životného prostredia SR už tradične prostredníctvom Slovenskej agentúry životnéhoprostredia vyhlasuje Zelený vzdelávací fond. Cieľom 5. ročníka je podporiť environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu na území Slovenskej republiky. Dotácie na rok 2023 sú financované z prostriedkov Environmentálneho fondu. Po úspešnej minuloročnej realizácii Zeleného vzdelávacieho fondu Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) ešte koncom februára zverejnila na webovom sídle https://zelenyvzdelavacifond.sk/sk znenie novej výzvy. …

  Čítaj viac »

marec, 2023

 • 30 marca

  To najdôležitejšie z rokovania dnešného krajského zastupiteľstva

  1.Kraj ušetril na energiách, na dotácie prerozdelí celkovo 1,1 milióna eur Vďaka ušetreným prostriedkom za energie, ktorých úspora dosiahla od októbra do konca februára v priemere takmer 21%, vyčlení Banskobystrický samosprávny kraj zo svojho rozpočtu na dotácie milión eur. Celkovo tak uvoľní 1,1 milióna eur, ktorých prerozdelenie schválili na dnešnom rokovaní poslanci nasledovne: všeobecno-prospešné služby 610 000 eur detské tábory 70 …

  Čítaj viac »
 • 30 marca

  Župné trhy v Banskej Bystrici odštartujú už v piatok

  Po úspešnom pilotnom ročníku pokračuje Banskobystrický samosprávny kraj v tradícii organizovania Župných trhov aj v tomto roku. Priestor na nich opäť dostanú regionálni producenti a remeselníci, prvý z trhov sa uskutoční už v piatok 31. marca v Banskej Bystrici.   Stánky s regionálnymi výrobkami, ukážky remesiel, tvorivé dielne i vystúpenia folklórnych súborov. To všetko prinesú aj tento rok do celkovo siedmich miest po celom kraji Župné trhy. Tie …

  Čítaj viac »
 • 30 marca

  Staňte sa súčasťou prvého ročníka banskobystrického Ideathonu

  Samospráva si pripravila pre verejnosť sériu stretnutí týkajúcich sa rôznych oblastí života a aktuálnych tém, ktoré v spoločnosti rezonujú. Ide napríklad o šport, sociálne služby, zmenu klímy, projekt Zelené sídliská, Program rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2023 – 2030 či revitalizáciu Mestského parku na Tajovského ulici. Už v prvú aprílovú sobotu sa v Robotníckom dome od 9:00 h. uskutoční celodenná akcia, tzv. …

  Čítaj viac »