Spravodajstvo

apríl, 2023

 • 26 apríla

  So závažnosťou lesných požiarov bojuje TUZVO

  Technická univerzita vo Zvolene prepája vedu a prax v boji s lesnými požiarmi V súčasnosti z dôvodu globálnej klimatickej zmeny narastá i frekvencia a závažnosť lesných požiarov. Predlžujúce sa obdobia pôdneho sucha a vysokých teplôt vzduchu vedú k zvýšenému riziku vzniku požiarov v jarných a letných mesiacoch a potrebe riešenia tejto problematiky aj v podmienkach Slovenskej republiky. Technická univerzita vo Zvolene sa spolu so svojimi partnermi – Ústavom informatiky SAV, spoločnosťou 3MON …

  Čítaj viac »
 • 25 apríla

  Blížia sa zápisy detí do materských škôl v meste pod Urpínom

  Rodičov budúcich škôlkarov čakajú už na budúci mesiac povinnosti týkajúce sa školskej dochádzky ich detí. Zápisy na školský rok 2023/2024 sa uskutočnia v jednotlivých materských školách (MŠ) od 2. do 4. mája 2023, v čase od 9:00 do 12:00 h. a od 13:00 do 16:30 h.    Do MŠ sa dieťa prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva …

  Čítaj viac »
 • 25 apríla

  STANOVISKO K UDALOSTI V ZŠ PIENINSKÁ

  V pondelok, 24. apríla 2023, po hodine telesnej výchovy, išli žiaci šiesteho ročníka zo ZŠ Pieninská späť do triedy na ďalšie vyučovanie. Jedno z dievčat bolo smädné a chcelo sa z jej vlastnej fľaše napiť vody. Obsah tekutiny však vypľulo na dlážku. Triedna učiteľka šiestakov, po príchode do triedy, fľašu otvorila a zacítila v nej SAVO. Odkiaľ pochádzalo, vedenie školy nemá vedomosť, nakoľko žiaci nemajú k čistiacim …

  Čítaj viac »
 • 24 apríla

  Kraj usiluje o zápis betlehemských obchôdzok do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva

  Betlehemská hra, alebo lokálne choďeňie s betľehemom, gubajka, pošajdes, jasľičkári, jasličkare, betlehemci, betlehemesek, krippelei či jasličková hra. To všetko sú názvy, ktoré označujú stále živú tradíciu, viažucu sa k vianočným sviatkom. Banskobystrická župa prišla s iniciatívou jej zápisu do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Pozýva všetky samosprávy a betlehemcov nielen v kraji, aby sa k nej pridali. Netradične, uprostred apríla, zavítali na Úrad Banskobystrického …

  Čítaj viac »
 • 24 apríla

  Mestskí lesníci pripravujú tradičné plavenie dreva v Rakytove

  Podujatie, ktoré od roku 2007 organizujú Mestské lesy Banská Bystrica, s.r.o., sa uskutoční aj tento rok. V doline Rakytovo, pri Dolnom Harmanci, lesníci v posledný aprílový piatok návštevníkom predvedú ako sa v minulosti z nedostupných horských terénov prepravovalo drevo. Vodný žľab vybudovaný za týmto účelom pravdepodobne v 19. storočí, bol pred 23 rokmi vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Rozšíreným spôsobom dopravy palivového dreva v mestských …

  Čítaj viac »
 • 24 apríla

  Zakladateľke pedooftalmológie na Slovensku sme odhalili pamätnú tabuľu

  Doktorka medicíny Helena Šváčová, kandidátka vied, zasvätila svoj život pomoci iným. Rodáčka zo susednej Českej republiky liečila pacientov v meste pod Urpínom od roku 1962 až do roku 2018. Stála pri zrode a rozvoji mikrochirurgie oka a implantácií umelých vnútroočných šošoviek. Rovnako sa podieľala na rozvoji laserovej liečby a ultrazvukovej diagnostiky oka v bývalom Československu. Za svoju prácu získala viaceré ocenenia. V roku 2000 jej bola …

  Čítaj viac »
 • 24 apríla

  Žigmundove slávnosti na Zámku Vígľaš sú späť!

  Národná kultúrna pamiatka v srdci Slovenska, každoročne ponúka svojim priaznivcom bohatý kultúrny program a kvalitné služby. Okrem štandardných pobytových, kongresových a svadobných balíčkov, usporadúva Zámok Vígľaš aj tradičné zámocké podujatia. Príchod novej sezóny odštartoval každoročný Veľkonočný pobyt, počas ktorého si prišli na svoje malí i veľkí. Vonkajšie priestory zámku boli zaplnené stánkami s ľudovými remeslami, ktoré neskôr vystriedali zábavné aktivity pre všetky vekové kategórie. …

  Čítaj viac »
 • 20 apríla

  Banská Bystrica využije pri kosbe trávnikov ekologickú formu údržby zelene

  Celková výmera plôch počas jednej kosby v meste pod Urpínom, s ktorou dnes začali Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES), dosahuje viac ako 2 175 000 štvorcových metrov. Zamestnanci príspevkovej organizácie spravujúcej mestský majetok, použijú pri práci moderné vyžínače a krovinorezy, vďaka ktorým sa výrazne zníži nielen uhlíková stopa, ale aj hluk. V zmysle pasportu zelene sú trávnikové plochy rozdelené do intenzifikačných tried, pričom kosenie …

  Čítaj viac »
 • 18 apríla

  Spoznajte podzemie prstom po mape

  V Slovenskom múzeu máp môžete nazrieť do tajov podzemia a tvorby máp týchto tajuplných priestorov. Aktuálna výstava zameraná na jaskyniarstvo a baníctvo je sprístupnená verejnosti do konca júna. Slovenské múzeum máp v obci Kynceľová neďaleko Banskej Bystrice je známe svojou interaktivitou, zážitkovou expozíciou, vhodnou aj pre tých najmenších. „Zo vzduchu sa tentokrát presunieme do podzemia. V marci sme ukončili výstavu …

  Čítaj viac »
 • 18 apríla

  Deň Zeme v Stredoslovenskom múzeu

  Približne jedna miliarda ľudí vo viac ako 190 krajinách sa v súčasnosti 22.apríla zapája do aktivít na zvýšenie povedomia o klimatickej kríze a snaží sa dávať podnety zamerané na zmenu správania v záujme ochrany prírody. Účasť na Dni Zeme má mnoho podôb, jednou z možností, ako našej planéte pomôcť je navštíviť aj Stredoslovenské múzeum a vďaka pripraveným aktivitám upriamiť pozornosť na životné prostredie …

  Čítaj viac »