Spravodajstvo

apríl, 2024

 • 23 apríla

  Na Poľnej ulici sa začína s výstavbou parkoviska

  O zámere vybudovania parkoviska na Poľnej ulici č. 11 až 17 v mestskej časti Radvaň-Kráľová informovala samospráva už pred niekoľkými rokmi. Hoci sa projekt musel meniť, dnes je už stavenisko v rukách zhotoviteľa, ktorý začína s výstavbou parkovacích plôch a realizáciou chodníka i dažďovej kanalizačnej prípojky. Oproti súčasnosti sa navýši počet parkovacích miest dvojnásobne. V tejto lokalite je potrebné počítať v najbližších týždňoch so zvýšeným pohybom stavebných mechanizmov. …

  Čítaj viac »
 • 22 apríla

  Mesto Banská Bystrica pozýva na stretnutia k zmenám v parkovaní

  Banská Bystrica sa pripravuje na zmeny v parkovaní v podobe regulácie parkovania. Od 1. septembra 2024 budú zavedené rezidentské zóny na Uhlisku, v Podlaviciach a na Severnej – Bakossovej ulici. Podľa zásady „reguluj, kde je najväčší problém“, sa chce samospráva prioritne zamerať na reguláciu parkovania počas noci. V závere apríla pozývame všetkých obyvateľov dotknutých lokalít, aby sa zúčastnili na stretnutiach,  na ktorých im zástupcovia …

  Čítaj viac »
 • 22 apríla

  Na banskobystrickú železničnú stanicu dorazil protidrogový vlak

   Samospráva za uplynulé mesiace zrealizovala v oblasti prevencie sociálno-patologických javov na banskobystrických základných školách mnoho aktivít. Aj vďaka vytvoreniu pozície referenta školskej krízovej intervencie sa téma drog či šikany medzi žiakmi začala riešiť v Banskej Bystrici komplexne. Jedným z ďalších krokov je príchod protidrogového vlaku Revolution train. Na železničnej stanici v meste pod Urpínom v ňom zážitkovou formou počas dnešného dňa môžu deviataci vidieť príbeh …

  Čítaj viac »
 • 22 apríla

  70 ROKOV VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽSKÉHO VZDELÁVANIA V BANSKEJ BYSTRICI

  Pripomíname si  70. výročie učiteľského vzdelávania a zároveň dlhoročnú históriu a tradíciu pedagogického vzdelávania v meste Banská Bystrica.  23 apríla 2024 sa uskutoční Galavečer spojený s oceňovaním a unikátnym programom troch umeleckých telies Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici o 17.00 hod. v Aule Beliana. „Od svojho založenia sa učiteľské vzdelávanie v Banskej Bystrici stalo kľúčovým pilierom výchovno-vzdelávacieho systému nášho regiónu. Sme hrdí  a hrdé …

  Čítaj viac »
 • 19 apríla

  V Kremničke sa začína archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely

   Samospráva sa dlhodobo a dôkladne stará o vojnové hroby a pietne symboly, ktoré sa v meste Banská Bystrica nachádzajú. Patrí k nim aj národná kultúrna pamiatka, Pamätník obetiam fašizmu v Kremničke, kde sa počas 2. svetovej vojny odohral masaker patriaci k preukázateľne najväčším zločinom spáchaným na Slovensku. Dodnes pripomína smutné historické udalosti, počas ktorých bola v tejto lokalite popravená stovka mužov, žien i detí. Na …

  Čítaj viac »
 • 19 apríla

  Technická univerzita vo Zvolene predstavila inovatívne postupy v boji proti lesným požiarom

  Technická univerzita vo Zvolene predstavila verejnosti počas Lesníckych dní projekt SILVANUS, ktorý je zameraný na manažment požiarov vznikajúcich v prírodnom prostredí a súvisiacu problematiku odolnosti lesov proti požiarom v podmienkach zmeny klímy. Rok 2023 bol v Európe jedným z najhorších v tomto storočí v spojitosti s extrémnymi horúčavami, suchom a lesnými požiarmi. Mnohí klimatológovia však predpovedajú, že rok 2024 bude najteplejším rokom v histórii, …

  Čítaj viac »
 • 17 apríla

  Lesáci v Banskej Štiavnici sa učia na super-moderných strojoch, využívajú aj lanovku

  Špičková lesnícka technika, nové odborné učebne či multifunkčné ihrisko.  To všetko získala Stredná odborná škola služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici, ktorú zriaďuje Banskobystrický samosprávny kraj, z eurofondového projektu za viac ako 3,6 milióna eur. Je jednou zo siedmich škôl, kde sa podarilo úspešne ukončiť projekty podporené iniciatívou Catching-Up Regions.  Harvestor, forwarder, stacionárne zdvíhacie zariadenie-trenažér či lanovka na sústreďovanie dreva v neprístupných terénoch. To …

  Čítaj viac »
 • 16 apríla

  Klienti z Ladomerskej Viesky sa presťahovali do nového, budú žiť v komunite a rodinnom prostredí

  Projekt deinštitucionalizácie Zariadenia sociálnych služieb Radmera (predtým DSS Ladomerská Vieska) sa podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Klienti môžu vďaka rozsiahlej rekonštrukcii žiť kvalitnejší život v podnetnom prostredí a byť integrovaní v komunite. Lepší život v prostredí rodinného typu, viac možností začleniť sa do komunity či uplatnenie na trhu práce. To všetko prinesie takmer štyrom desiatkam klientov ZSS Radmera v Ladomerskej Vieske úspešné ukončenie projektu deinštitucionalizácie …

  Čítaj viac »
 • 15 apríla

  OTVORILI PRVÉ OČKOVACIE CENTRUM PROTI HPV V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI

  Oddelenie infektológie FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica dnes otvorilo prvé vakcinačné centrum v Banskobystrickom kraji, kde budú očkovať proti vírusu HPV všetkých záujemcov od pätnásť rokov. Otvorenie centra uľahčí obyvateľom kraja sa jednoducho zaregistrovať a zaočkovať. Ľudský papilomavírus (HPV) je rakovinotvorný vírus, ktorý môže spôsobiť rakovinu u oboch pohlaví. Na Slovensku zbytočne zomiera na rakovinu krčka maternice viac ako 200 …

  Čítaj viac »
 • 15 apríla

  Samospráva spustila jarnú celomestskú deratizáciu

  Mesto Banská Bystrica tak ako po iné roky, aj v súčasnosti, v snahe zamedziť nárast populácie škodcov, zabezpečuje ich reguláciu. V čase zvýšeného migračného tlaku na jar i jeseň vykonáva prostredníctvom oprávnených osôb na celom území deratizáciu, ale tiež dezinsekciu a dezinfekciu verejných priestranstiev. Prax z minulých rokov však ukázala, že znižovanie nárastu populácie je potrebné vykonávať i mimo uvedeného obdobia. Vlani sa …

  Čítaj viac »