Spravodajstvo

marec, 2023

 • 19 marca

  Samospráva začína s modernizáciou svetelnej signalizácie križovatiek na ceste I/66 popri Hrone

  Námestie slobody – Cesta k Smrečine, Štefánikovo nábrežie – Kapitulská, Štefánikovo nábrežie – Národná, Štadlerovo nábrežie – Hušták a Štadlerovo nábrežie – OC Európa. Na týchto piatich svetelných križovatkách bude vybudovaný systém inteligentného riadenia dopravy podľa najmodernejších európskych kritérií. Zhotoviteľ pristúpi k realizácii v pondelok, 20. marca 2023 v časti pri OC Terminal. Postupne bude pokračovať s prácami v smere do centra mesta až po …

  Čítaj viac »
 • 16 marca

  Samospráva pripravuje verejnú diskusiu zameranú na zmenu klímy

  Zmierňovať negatívne dopady klimatickej zmeny prostredníctvom efektívnych opatrení je nevyhnutným krokom každej samosprávy. Jedným z pozitívnych príkladov v Banskej Bystrici je revitalizácia vnútrobloku na Fončorde. Súčasťou obnoveného areálu je, napríklad, retenčná nádrž s objemom takmer 90 metrov kubických, ktorá zachytáva dažďovú vodu z priľahlých parkovísk. Víziou mesta je podobné vodozádržné opatrenia realizovať aj v rámci Zelených sídlisk. Momentálne prebieha predstavenie urbanisticko-krajinárskych štúdií pre …

  Čítaj viac »
 • 15 marca

  Mesto pozná víťaza krajinársko-architektonickej súťaže návrhov na revitalizáciu mestského parku

  Po rozsiahlom participatívnom procese, vďaka ktorému v minulom roku samospráva získala od Banskobystričanov i odbornej verejnosti desiatky požiadaviek o budúcej podobe Mestského parku na Tajovského ulici, vyhlásilo mesto Banská Bystrica v závere októbra 2022 verejnú anonymnú krajinársko-architektonickú súťaž návrhov na revitalizáciu tejto národnej kultúrnej pamiatky.  Kvalitu doručených prác hodnotila medzinárodná odborná porota zložená z renomovaných domácich i zahraničných autorizovaných architektov. …

  Čítaj viac »
 • 14 marca

  Mesto pripravuje rekonštrukciu verejného osvetlenia na Fončorde

  Kvalitné, moderné a spoľahlivé verejné osvetlenie patrí medzi priority samosprávy. Dôkazom je výmena osvetľovacích bodov v časti Fončordy, na Zvolenskej ceste, Stavebnej ulici, ako aj svetelných bodov, stĺpov a podzemného káblového vedenia na Uhlisku. V rámci projektu Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica pôjde na Fončorde o výmenu ďalších 467 stožiarov a svietidiel, vrátane káblových rozvodov a rekonštrukcie prislúchajúcich rozvádzačov s prvkami smart city. Realizáciou sa …

  Čítaj viac »
 • 13 marca

  Od oslobodenia miest vojskami sovietskej a rumunskej armády tento mesiac uplynie 78 rokov

  Výnimočné výročie, ale aj nevyhnutné vrátenie sa späť k tragédii druhej svetovej vojny si pripomenie vedenie samospráv spomienkovým pietnym aktom. Zvolenský primátor Vladimír Maňka si uctí pamiatku padlých vojakov 14. marca o 10:00 hod. pri Pamätníku červenej armády na Námestí SNP vo Zvolene. Ján Nosko, spolu s predstaviteľmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, položí veniec vďaky k 15-metrovému Čiernemu obelisku na Námestí SNP v Banskej Bystrici …

  Čítaj viac »
 • 10 marca

  Projekt Zelené sídliská

  Po takmer rok trvajúcom participatívnom procese, do ktorého boli aktívne zapájaní obyvatelia prostredníctvom opakovaných stretnutí a dotazníkových prieskumov, vyhlásila samospráva verejnú súťaž na spracovanie projektových dokumentácií pre sedem vytypovaných priestorov na území mesta. Víťazné architektonické ateliéry mali za úlohu, na základe prezentovaných požiadaviek verejnosti, najskôr pripraviť urbanisticko-architektonickú štúdie. Tie budú v najbližšom období postupne predstavované verejnosti. V stredu, 15. marca 2023 sa …

  Čítaj viac »
 • 7 marca

  Univerzita tretieho veku v Brezne pre veľký úspech a vďaka podpore mesta pokračuje aj naďalej

  Pred štyrmi rokmi mesto Brezno spustilo veľký projekt, vďaka ktorému sa môžu vzdelávať občania po päťdesiatke. Prví absolventi Virtuálnej Univerzity tretieho veku si už vlani prevzali diplomy o úspešnom ukončení štúdia a zúčastnili sa na promócii v Prahe. Pre ďalších záujemcov o vzdelávanie výučba pokračuje aj naďalej. Univerzitu tretieho veku v Brezne navštevuje 34 študentov, a to nielen seniorov, ale aj ľudí v strednom veku, ktorí sú …

  Čítaj viac »
 • 3 marca

  Od nedele sa zmenia niektoré cestovné poriadky

  Od nedele 5. marca príde k zmene cestovných poriadkov na 34 linkách prímestskej autobusovej dopravy v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Župa vyhovela požiadavkám verejnosti, nové spoje pribudnú aj ako náhrada za štátom zrušené vlaky.  Cestujúcu verejnosť čakajú od nedele 5. marca viaceré zmeny v cestovných poriadkoch prímestských autobusov. Tie sa týkajú 34 liniek a Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) k nim pristúpil na základe požiadaviek zamestnávateľov, starostov …

  Čítaj viac »
 • 1 marca

  Pribúdajú netradičné miesta sobášov

  V obvode banskobystrického matričného úradu si vlani povedalo svoje „áno“ 374 párov. Uzavretých bolo 129 cirkevných a 21 sobášov s cudzincami. Čoraz častejšie si plánujú budúci manželia sľúbiť lásku v dobrom aj v zlom, na čo najnetradičnejších miestach. Nejde pritom len o romantické záhrady, ale i o lokality vo vysokej nadmorskej výške, v múzeu či pri kríži.     Jednou z množstva požiadaviek nastávajúcich manželov na pracovníkov matričného úradu bolo zorganizovanie …

  Čítaj viac »

február, 2023

 • 28 februára

  Štvrtý ročník medzinárodných krňačkových pretekov O veľkú cenu Jasnej je úspešne za nami

  Všetko vypuklo v piatok na námestí, kde sa uskutočnil otvárací ceremoniál, druhý deň už patril tradičným pretekom na južných svahoch lyžiarskeho strediska Jasná Nízke Tatry. Nechýbala skvelá zábava, dobré jedlo či rôzne sprievodné aktivity. Priaznivci tradícií a adrenalínu si prišli na svoje. Otvárací ceremoniál na námestí Medzinárodné podujatie O veľkú cenu Jasnej bolo zároveň Memoriálom Vlada Dekréta, ktorý bol neoddeliteľnou súčasťou tohto …

  Čítaj viac »