Pamiatky, legendy, zákutia mesta aj prírodu Nitry spoznáme v interaktívnej zóne

Turistické informačné centrum Nitra (TIC) vytvorilo interaktívnu a oddychovú zónu TICadlovo za 28-tisíc eur. Na tlačovej konferencii TICadlovo predstavili zástupcovia mesta, mestskej informačky a architektky, ktoré sa na dizajne zóny podieľali.

„Mňa osobne veľmi potešilo, že vznikla zábavná zóna, ktorá pútavou formou približuje Nitru všetkým, ktorí majú o naše mesto záujem. TICadlovo bude skupiny nielen detských návštevníkov sprevádzať dejinami Nitry, jej pamiatkami a legendami, ale aj zaujímavými a možno aj menej známymi zákutiami mesta. Presne tu je ten správny štartovací bod, odkiaľ sa dá začať spoznávať naše krásne mesto a všetko to skvelé, čo sa v ňom dá nájsť,“

povedal primátor Nitry Marek Hattas.

Turistické informačné centrum v Nitre v snahe rozširovať ponuku a skvalitňovať svoje služby vytvorilo návrh nového vnútorného usporiadania priestoru centra. Prechodnú, málo využívanú a slabo osvetlenú miestnosť v centre pretransformovali na multifunkčný, graficky aj motoricky stimulujúci priestor. Graficky upravené stenové prvky sú usporiadané po obvode miestnosti, čo umožnilo ponechať centrálny priestor pre workshopy a sedenie pri premietaní.

Vznikla tak možnosť pre vytvorenie zóny TICadlovo, ktorá bude priamo prepojená s prevádzkou centra. Od zóny si tiež sľubujú zvýšenie návštevnosti centra a predĺženie času stráveného v TICu zážitkovou formou s prepojením ponuky Ponitrianskeho múzea sídliaceho v spoločnej budove.

V TICadlove nájdu návštevníci interaktívne digitálne hry, ktorými sa dá spoznať história, príroda a pamiatky Nitry. Dominuje tu veľká kreslená mapa s atrakciami Nitry, pamiatkami či turistickými lokalitami. Nitru sa tu dá spoznať lepšie cez monitory s hrami rozdelenými podľa náročnosti a veku či cez digitalizované kreslené povesti. V zóne sa nachádzajú dotykové monitory s príbehmi a hrami, kde si deti otestujú, čo o Nitre vedia. Zahrať sa tu dá s kreslenými magnetkami, cez ne sa dopovedajú príbehy a deti prostredníctvom nich hľadajú, čo v Nitre poznajú.

TICadlovo bude plniť dve funkcie. Pre individuálnych návštevníkov to bude interaktívno-oddychová zóna. Pre organizované detské kolektívy to bude interaktívno-edukatívna zóna, ktorá ponúkne deťom, malým školským kolektívom či rodinám s deťmi možnosť spoznať Nitru na 7 pahorkoch interaktívnou formou a priblížiť pamiatky, atrakcie a zaujímavosti v meste. TIC Nitra sa tak opäť vracia k regionálnemu vzdelávaniu detí.

„Vybudovaním zóny TICadlovo vytvárame v súlade so Stratégiou rozvoja cestovného ruchu v meste Nitra na roky 2021-2031 zaujímavú možnosť trávenia voľného času, ktorá prispeje k celoročnej ponuke zážitkových programov pre rodiny. TICadlovo bude zároveň zaradené do vzdelávacích programov pre vzdelávanie žiakov materských a základných škôl,“

povedala Mariana Záturová, šéfka TIC.

FAKT BOX

 •  TICadlovo nájdete v budove historickej radnice, na rohu pešej zóny a Svätoplukovho námestia, v priestoroch mestského Turistického informačného centra
 • celkové náklady na zónu v priebehu dvoch rokov predstavujú 28-tisíc eur
 • takmer 3/4 nákladov pokryli rôzne dotácie (z ministerstva dopravy, NSK a NOCR)
 • TICadlovo vytvorili Terézia Zaujecová, Alena Pivarčiová, Mariana Záturová z TIC
 • architektky zo Zážitkových stien vytvorili ilustrovanú mapu Nitry, ktorú tvorí 7 pahorkov, to umožní rozvinúť koncept „obkolesenia návštevníka Nitrou“, návštevníci tak lepšie pochopia rozloženie mesta v krajine
 • v TICadlove sa bude pracovať s 10- až 15-člennými skupinami detí, ktoré budú zážitkovou interaktívnou formou sprevádzané dejinami Nitry, jej pamiatkami, legendami, no pôjdu napríklad aj po stopách Cyrilometodskej cesty
 • Ilustrácie na stenách realizovali: Zážitkové steny – architektky Zuzana Kráľovičová a Gabriela Chvostaľová
 • autorky vizuálneho konceptu a interiéru sú architektky Lívia Dulíková a Lenka Kompasová
 • technická realizácia: Firma Drekon, Jozef Boledovič
 • všetky prvky boli navrhnuté z prírodného materiálu, preglejky a masívneho dreva, ktoré sú príjemné na dotyk
 • ilustrácie hravou komiksovou formou nesú informácie o Nitre v rôznych výškových úrovniach vnímania, pre malé deti sú v spodnej úrovni pohyblivé a otáčacie prvky, väčšie deti majú možnosť pripevňovať tematické magnetky
Mesto Nitra, Tomáš Holúbek, foto : Mesto Nitra

Pozri tiež

Kušnierske denníky-príbehy zabudnutých majstrov

Jedným z posledných miest, kde je kožušnícka práca živá v rodinnej tradícii, je obec Poniky. „Bardom“ aktívnych …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *