Platobné terminály sú novou alternatívou platieb na Mestskej polícii v Banskej Bystrici

Platobné karty sa stali prirodzenou súčasťou všetkých druhov platieb. Pomaly, ale isto nahradia hotovosť vo všetkých oblastiach platobného styku. Terminály budú alternatívou aj pre obyvateľov a návštevníkov Banskej Bystrice pri platbe za priestupky proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky uložené v blokovom konaní, ktoré bolo možné na mieste uhradiť v hotovosti. Doteraz priestupca pokutu nezaplatenú na mieste uhradil bankovým prevodom, poštovým poukazom alebo priamo na mestskej polícii. Pri všetkých spôsoboch úhrady musí byť na prvom mieste obozretnosť pri zadávaní identifikačných údajov, inak hrozí, že platba sa nespáruje. Rovnako je nevyhnutné osobne navštíviť pobočku pošty alebo Mestskú políciu Banská Bystrica, čo z hľadiska času nie je úsporné. Toto sú len niektoré obmedzenia platby v hotovosti. Na druhej strane v prípade neuhradenia je blok na pokutu nezaplatenú na mieste sám o sebe exekučným titulom a postačuje na jej úspešné vymoženie. V praxi častokrát dochádza za uložené pokuty k exekučným konaniam, ktoré sú iba pozabudnutými platbami.

„Pilotnú prevádzku spúšťame v Banskej Bystrici 1. januára 2023. Do tohto termínu prebieha školenie príslušníkov mestskej polície na používanie platobných terminálov v praxi. K dispozícii budú mať dve takéto zariadenia. Poskytla ich banka, v ktorej má mesto hlavný účet, a teda realizácia platieb nie je ekonomickou záťažou. Platobné terminály sú aj v mestskej polícii väčších miest bežnou praxou. V plnej prevádzke ich majú napríklad kolegovia z Bratislavy, Žiliny či Martina,“

povedal Viliam Pischko, náčelník Mestskej polície Banská Bystrica.

V budúcnosti sa očakáva adekvátne zníženie počtu správnych konaní a zároveň pokles počtu pohľadávok. Iniciatívou je odbúrať administratívnu náročnosť, časové bremeno a finančnú záťaž
mestskej polície, ako aj občanov.

Mestská polícia, Diana Lunterová, foto: Mesto BB

Pozri tiež

Na Technickej univerzite vo Zvolene nájdu študenti nový priestor pre sebarozvoj

Úplne prvý Welcome Hub Banskobystrického kraja včera slávnostne otvorili na Technickej univerzite vo Zvolene. Slúžiť …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *