Počas výstavby novej nemocnice bude kľúčové využívanie alternatívnych foriem dopravy

Pracujeme na opatreniach, ktoré pomôžu zvládnuť dopravnú situáciu počas výstavby novej nemocnice

Dopravná situácia v okolí Rooseveltovej nemocnice je dlhodobým problémom, ktorý sa prehlbuje. Preto sa odborné útvary mesta Banská Bystrica, vedenie Rooseveltovej nemocnice, BBSK, odborníci na dopravu, policajné zložky, hasiči, záchranári a ďalší partneri už niekoľko mesiacov spoločne zaoberajú prípravou opatrení na zabezpečenie dopravnej obslužnosti počas projektu výstavby novej nemocnice. Hlavným cieľom je vytvoriť čo najlepšie podmienky na to, aby bola aktívna a udržateľná doprava prvou a prirodzenou voľbou  pri dochádzaní do Rooseveltovej nemocnice pre zamestnancov, pacientov a návštevníkov z mesta i celého regiónu. Pre zmenu organizácie dopravy, od septembra 2024, bude kľúčové zatraktívnenie a posilnenie verejnej hromadnej dopravy, bezplatné záchytné parkoviská, regulácia parkovania, ako aj bezpečné a komfortné opatrenia pre peších či cyklistov.

Dopravná situácia je v okolí Rooseveltovej nemocnice kritická, a nie je pre všetkých bezpečná. Cesty, a ani parkovacie plochy z dôvodu zvyšujúceho sa počtu motorových vozidiel dnes už kapacitne nepostačujú. Preto dopravní experti spracovali balík opatrení smerujúci k vytvoreniu kvalitných podmienok pre aktívne využívanie mestskej hromadnej dopravy či zlepšenie dostupnosti nemocnice pre peších a cyklistov počas výstavby. Na  základe analýzy súčasného stavu vytvorili experti Ideový zámer riešenia mobility pre Rooseveltovu nemocnicu v Banskej Bystrici. Ide o súhrn zistení a odporúčaní zameraných na vytvorenie takých dopravných podmienok, aby bola cesta do nemocnice počas stavebných prác bezpečná, efektívna a prospešná pre obyvateľov, pacientov a zamestnancov.

V celom rozsahu a s plnou vážnosťou si uvedomujeme, že výstavba novej nemocnice bude mať vplyv najmä na dopravnú dostupnosť,  a počas nej narastie aj záťaž na životné prostredie. Preto sme sa obrátili na skúsených odborníkov, ktorí navrhli nevyhnutné opatrenia. Verím, že ich návrhy, pomôžu zmierniť negatívne dopady spôsobené výstavbou, ale v konečnom dôsledku aj zlepšiť dopravnú situáciu v Banskej Bystrici. Som presvedčená, že spoločne všetko zvládneme a zrealizujeme projekt, výsledkom ktorého bude nová nemocnica 21. storočia poskytujúca komplexnú špičkovú zdravotnú starostlivosť, na ktorú budeme všetci hrdí,“

hovorí riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.

Podľa spracovaných analýz dnes zamestnanci i pacienti využívajú na dochádzanie do nemocnice predovšetkým osobnú dopravu (60 %), nasleduje MHD (27 %), pešia doprava tvorí 10 % a cyklodoprava 3 %. Dostupnosť nemocnice počas výstavby by sa mala zlepšiť zvýšením frekvencie spojov MHD a ich efektívnym prepojením, skrátením času prepravy vďaka vytvoreniu vyhradených bus pruhov či svetelne riadenou križovatkou pod nemocnicou.  Dôležité bude vybudovanie kvalitných peších a cyklo koridorov, čím sa zvýši bezpečnosť chodcov, seniorov a ľudí so zníženou schopnosťou pohybu v bezprostrednej blízkosti nemocnice.

Len dobrým nastavením všetkých opatrení môžeme dopravnú situáciu počas výstavby novej nemocnice zvládnuť. Ak chceme, aby ľudia využívali alternatívne formy dopravy, dôležitá bude osveta a vzdelávacie kampane nielen pre zamestnancov, ale aj návštevníkov. Naším cieľom nie je vytlačiť individuálnu automobilovú dopravu z nemocnice a jej okolia, ale vytvoriť kvalitné podmienky pre aktívne formy ostatnej dopravy, najmä zlepšiť verejnú dopravu. Rovnako chceme naučiť ľudí, aby využívali zdieľanú mobilitu. Sme presvedčení, že ak sa všetky opatrenia podarí zaviesť a budú sa navzájom prepájať, môžeme dosiahnuť požadovaný výsledok,“

dopĺňa Andrea Štulajterová, vedúca pracovnej skupiny dopravných expertov.

K navrhovaným opatreniam patrí aj zavedenie vyhradených priestorov pre taxi a krátkodobé státie či osadenie bezpečných stojísk pre bicykle zamestnancov a návštevníkov. Dôležitá bude aj regulácia parkovania v okolí Rooseveltovej nemocnice a zriadenie záchytných parkovísk pri nákupných centrách s nadväznosťou na MHD. Pre ŤZP osoby bude prístup do nemocnice zabezpečený.

Vzhľadom na to, že počas výstavby dôjde aj k úbytku parkovacích miest v okolí nemocnice, našou ambíciou je zabezpečiť bezplatné záchytné parkoviská.  Využiť na to chceme parkoviská pri obchodných centrách na hlavných vstupoch do mesta, ktoré sú cez deň prázdne. Odtiaľ sa bude môcť ktokoľvek dostať do nemocnice verejnou hromadnou dopravou, ktorú chceme posilniť.  Okrem zvýšenej frekvencie liniek budú zavedené v okolí nemocnice aj bus pruhy, vďaka čomu budú môcť autobusy a trolejbusy jazdiť oproti automobilom rýchlejšie. V lokalite Rooseveltovej nemocnice bude prebiehať obrovská výstavba, preto na rozdiel od bezplatných záchytných parkovísk bude v jej okolí zavedené spoplatnené parkovanie. Výstavba nemocnice je obrovský projekt, preto verím, že si všetci na nový režim dopravy zvykneme a budeme sa spoločne snažiť situáciu čo najlepšie zvládnuť,“

hovorí primátor Ján Nosko.

 

zdroj a foto: Mesto Banská Bystrica, Zdenka Marhefková

Pozri tiež

Mesto získalo financie na vybudovanie nového skateparku a hokejbalového ihriska

Nová športová infraštruktúra pre hokejbalistov a skaterov bude realitou už aj v Banskej Bystrici. Mesto …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *