Pod jednou strechou sa prezentovala viac ako štyridsiatka subjektov

Pilotné podujatie organizované v meste pod Urpínom nebolo určené len pre ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom. Prísť si po radu alebo sa informovať o forme pomoci mohol každý, koho problematika hendikepovaných a zdravotne znevýhodnených osôb zaujíma. Súčasťou celodenného programu boli, okrem iného, aj ukážky canisterapie, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka, ako i ukážky vodiaceho psa pre nevidiacich. Regionálny úrad verejného zdravotníctva poskytoval bezodplatne meranie cholesterolu, Únia nevidiacich a slabozrakých zasa vyšetrenie zraku detí. Podujatie dopĺňal pestrý program, počas ktorého si návštevníci mohli zacvičiť alebo zatancovať so seniormi z partnerského mesta Hradec Králové.

Poskytovatelia sociálnych služieb, mimovládne organizácie, verejná správa a spoločnosti s kompenzačnými pomôckami zaplnili v stredu, 24. mája 2023, banskobystrické námestie. Subjekty venujúce sa sociálnemu poradenstvu a podpore osobám s nepriaznivým zdravotným stavom či s ťažkým zdravotným postihnutím, informovali o formách pomoci. Interes o praktické rady a informácie prejavili nielen znevýhodnení obyvatelia, ale aj ich rodinní príslušníci i verejnosť.

Potešilo ma, že od začiatku prípravy prejavilo o podujatie záujem široké spektrum všetkých oslovených, ktorí sa venujú ľudom s nepriaznivým zdravotným stavom. Pozoruhodné bolo sledovať aj kultúrny program, ktorý si pripravili sami zdravotne znevýhodnení, cez hru nevidiaceho na klavíri, básne z vlastnej tvorby, spoločenský tanec na vozíku až po divadielko. Mal to byť deň pre nich, o nich, ale aj o nás všetkých, ako jednej veľkej rodiny, keďže žijeme všetci spolu a mali by sme o sebe vedieť viac. Verím, že každý si našiel pod pomyselnou jednou strechou čo potreboval. Ďakujem všetkým za spoluprácu, ochotu, energiu, ktorú do toho vložili, a ktorú rozdávali,povedala Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici.

Zámerom podujatia bolo poskytnúť informácie na jednom mieste a odbremeniť ich od presúvania sa z jednej inštitúcie do druhej. Na Námestí SNP sa dozvedeli všetko podstatné, od možností pomoci cez konkrétne postupy až po využívanie kompenzačných pomôcok. Viacerí účastníci podujatia mali možnosť na mieste vypísať žiadosti o posúdenie odkázanosti, o poskytnutie sociálnej služby a získať informácie o konkrétnych službách.

V Centre včasnej intervencie pracujeme s rodinami, ktorým sa narodilo dieťatko so zdravotným znevýhodnením alebo oneskoreným vývinom. Aj vďaka akcii Pod jednou strechou sme sa spoznali nielen s ďalšími rodičmi a deťmi, ktoré budú potrebovať našu pomoc, ale aj s pracovníkmi iných inštitúcií. Nakoľko jednou z úloh v rámci včasnej intervencie je aj sieťovanie na iných odborníkov alebo organizácie, je dobré poznať sa aj osobne,“ uviedla Nikola Jurčiaková z Centra včasnej intervencie Banská Bystrica.

Spoločnosti poskytujúce kompenzačné pomôcky umožnili návštevníkom vyskúšať si ich priamo v praxi. Nechýbali načúvacie prístroje, neurostimulátory či zdravotnícka technika pre imobilných. Zariadenia, ktoré nahrádzajú, dopĺňajú a podporujú chýbajúce alebo oslabené funkcie ľudského tela, si mohol vyskúšať každý návštevník.

Podujatie Pod jednou strechou bolo určite prospešné. Tým, ktorí to potrebujú, ako aj ich rodinným príslušníkom poskytlo prehľad o tom, čo všetko je možné v rámci sociálnych služieb získať. Verím, že po tejto akcii budú vedieť, aké kompenzačné pomôcky sa dajú využívať a ako im vieme byť nápomocní. Je chvályhodné, že sa v našom meste uskutočnilo takéto podujatie. Dúfam, že bude mať dlhoročnú tradíciu,“ poznamenala Dagmar Filadelfiová, vedúca Krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Banská Bystrica.

Mesto BB, Miroslav Strelec

Pozri tiež

Mesto Nitra predstaví vynovený park. Na Deň detí čaká návštevníkov kvantum pútavých podujatí

Koncert Petra Lipu, tancovačka pod taktovkou Swingless Jazz Ensemble, fitnes celebrita Maroš Molnár, diskusia s …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *