Podávanie projektových návrhov participatívneho rozpočtu bolo spustené

Ďalší ročník participatívneho rozpočtu je v plnom prúde a všetci záujemcovia s dobrým nápadom môžu svoje projektové návrhy posielať do 30. júna 2024. Novinkoutohto roka je možnosť podať projekt už len elektronickou formou prostredníctvom známej platformy, cez ktorú bolo realizované aj prvé online hlasovanie o víťazných projektoch 2023.S cieľom spopularizovať participatívny rozpočet a priniesť o ňom medzi ľudí čo najviac informácií, organizuje samospráva v jednotlivých mestských častiach stretnutia s obyvateľmi. Všetkých pozývame.

Podávanie projektov elektronickou formou je možné prostredníctvom online platformy DECIDIM na odkaze https://spolupracovna.banskabystrica.sk/. Potrebná je registrácia a následné vyplnenie formulára, ktorý kopíruje papierovú verziu na predkladanie projektov z predchádzajúcich rokov. Pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú dozvedieť o participatívnom rozpočte viac, pripravuje Referát participácie a inovácie v oblasti otvoreného spravovania spolu s Koordinačnou radou Participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica stretnutia s obyvateľmi.

„Stretnutia sú určené pre všetkých, ktorých zaujíma, ako môžu skvalitniť svoje okolie alebo rozvíjať komunitu prostredníctvom participatívneho rozpočtu. Vítaní sú aj tí, ktorí sa chcú poradiť o svojom projektovom zámere, kedy a akým spôsobom ho môžu podať. Budeme radi, ak prijmú naše pozvanie aj obyvatelia, ktorým je pojem participatívny rozpočet cudzí, no chceli by sa o ňom dozvedieť viac,“

objasňuje Soňa Kariková, vedúca Referátu participácie a inovácie v oblasti otvoreného spravovania.

Stretnutia sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch:  

  • SÁSOVÁ –  Komunitné centrum, Tatranská 10, pondelok 27.5.2024 o 17.00 hod.,
  • FONČORDA – Knižnica MK, ul. Jilemnického, streda 29.5.2024 o 16:30 hod.,
  • RADVAŇ – Občianske centrum Radvaň Námestie Ľudovíta Štúra, pondelok 3.6.2024 o 17.00 hod.,
  • PODLAVICE – Dom kultúry, Jaseňová 1, streda 5.6.2024 o 17.00 hod.,
  • CENTRUM – U Francúza Jazz Klub 12, Horná 12, utorok 11.6.2024 o 17:00 hod.
Zdenka Marhefková

Pozri tiež

Neznáme Pobaltie, jazyk a tradičné zvyky v Litve

Prví obyvatelia Litvy boli baltské kmene, ktoré začali v 10. storočí vytvárať organizovanú spoločnosť. Bolo to …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *